Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΦΟΡΟΑΠΑΛΑΓΕΣ ΤΕΛΟΣ

Νέα τεκμήρια στέλνουν στο ταμείο 3 εκατ. φορολογούμενους
που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο

- Τέλος οι απαλλαγές για όλους

- Ποιοι θα πάρουν νέα ραβασάκια το 2012
- Τσουχτερά τα τεκμήρια και για τα ΙΧ

- Δείτε αναλυτικά παραδείγματα
Καυτά σημειώματα με καταβολή φόρου θα λάβουν το 2012 ακόμα και οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ λόγω των αυξημένων μέχρι και 71% τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα που καταργούν την απαλλαγή από τον φόρο.
Φθάνει να έχει κάποιος ένα μικρό σπίτι και ένα χαμηλού κυβισμού καινούργιο αυτοκίνητο για να πιαστεί στη παγίδα των τεκμηρίων, να χάσει το αφορολόγητο και να κληθεί να πληρώσει φόρο ανεξάρτητα από το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος.
Υπολογίζεται ότι ο συνδυασμός του νέου μειωμένου αφορολόγητου ορίου με τα τεκμήρια διαβίωσης θα οδηγήσει στα ταμεία της εφορίας πάνω από 3.000.000 φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε φορολογούμενο που διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία 50 τετραγωνικών μέτρων και έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών παλαιότητας 4 ετών η εφορία θα του καταλογίσει φόρο 400 ευρώ με βάση τα τεκμήρια. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τον νόμο έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ, έξοδα 2.000 ευρώ για τη συντήρηση της κατοικίας και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Συνολικά δηλαδή το τεκμαρτό του εισόδημα ανέρχεται σε 9.000 ευρώ και συνεπώς τα 4.000 ευρώ που είναι πάνω από το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 10% και έτσι προκύπτει φόρος 400 ευρώ.
Με τα νέα τεκμήρια που ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν στην εφορία την άνοιξη του 2012, για κατοικία 50 τ.μ σε περιοχή με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης 500-1.500 ευρώ το τ.μ. το εισόδημα για τον ιδιοκτήτη της είναι 2.000 ευρώ. Για κατοικία 70 τ.μ. το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 2.800 ευρώ, για 100 τ.μ. το ποσό αυξάνεται στα 4.500 ευρώ, για 120 τ.μ. στα 5.800 ευρώ, για 150 τ.μ. διαμορφώνεται στα 9.100 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα φθάνει μέχρι τα 52.200 ευρώ για κατοικία 300 τ.μ.
Αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης άνω των 1.500 ευρώ, το τεκμήριο ανεβαίνει ακόμα υψηλότερα, ενώ για μονοκατοικίες το ποσό προσαυξάνεται κατά 20%.
Τσουχτερά είναι τα τεκμήρια για τα ΙΧ αυτοκίνητα, που κλιμακώνονται ανάλογα με τον κυβισμό τους. Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε αυτοκίνητο 1.200 κυβικών παλαιότητας μέχρι 5 ετών είναι 4.000 ευρώ, για 1.300 κυβικά ανεβαίνει στα 4.600 ευρώ, για 1.400 κυβικά είναι 5.200 ευρώ, για 1.500 κυβικά 5.800 ευρώ, για 1.600 κυβικά 6.400 ευρώ, για 1.700 κυβικά 7.000 ευρώ, για 1.800 κυβικά 7.600 ευρώ. για 1.900 κυβικά 8.200 ευρώ και για 2.000 κυβικά 8.800 ευρώ και ούτω καθεξής. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται κατά 30% για αυτοκίνητα παλαιότητας 6-10 ετών και κατά 50% για πάνω από δέκα έτη.
Επισημαίνεται ότι τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος (65ο) της ηλικίας τους.

Παραδείγματα
Το φορολογητέο εισόδημα ανά κατηγορία
Α) Για άγαμο φορολογούμενο με κύρια κατοικία 70 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης μέχρι 1.500 ευρώ το τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 4 ετών 1.400 κυβικών, το εισόδημα για το 2011 που θα προσδιορίσει η εφορία, ανεξάρτητα από εκείνο που θα δηλώσει ο ίδιος, θα ανέλθει σε 2.800 ευρώ για την κατοικία και άλλα 5.200 ευρώ για το αυτοκίνητο. Επιπλέον θα τους υπολογίσει άλλα 3.000 ευρώ ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης.
Συνεπώς το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα θα είναι 11.000 ευρώ. Με το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ για το υπερβάλλον τμήμα των 6.000 ευρώ θα υπολογισθεί φόρος με συντελεστή 10%, δηλαδή 600 ευρώ. Αν από το δηλωθέν εισόδημα δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει χαμηλότερος των 600 ευρώ, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει τον τεκμαρτό φόρο των 600 ευρώ.
Β) Για έγγαμο φορολογούμενο με κύρια κατοικία 100 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών, το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 15.900 ευρώ (5.000 ευρώ ελάχιστα έξοδα διαβίωσης για την οικογένεια + 4.500 ευρώ για την κατοικία + 6.400 ευρώ για το αυτοκίνητο). Ετσι ο ελάχιστος φόρος που θα του υπολογίσει η εφορία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα είναι 1.402 ευρώ.
Γ) Για έγγαμο με κύρια κατοικία 120 τ.μ., δευτερεύουσα κατοικία 80 τ.μ., ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών και ένα άλλο 1.400 κυβικών, το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και ο αναλογών φόρος με βάση τα τεκμήρια σε 3.360 ευρώ. Αν δηλώσει εισόδημα κάτω από 24.000 ευρώ, η εφορία δεν θα το αναγνωρίσει και θα του βεβαιώσει τον τεκμαρτό φόρο.

Τεκμήρια: Ποιοι μπορούν να τα αμφισβητήσουν
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να αμφισβητηθούν από φορολογούμενους που:
- υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις
- είναι φυλακισμένοι
- νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
- είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
- συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές
- είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους
- προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Κάλυψη τεκμηρίων: Τι μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος
Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών για να καλύψει ή να περιορίσει τη διαφορά. Ειδικότερα μπορεί να επικαλεστεί:
τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία
τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη
οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί.

Επισημαίνεται ότι έχει ανασταλεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013 η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, την ανέγερση οικοδομών και την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης.
Το μέτρο ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 17 Δεκεμβρίου του 2010.Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το 2012 φέρνει αύξηση εως και τρία χρόνια στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης και στα χρόνια ασφάλισης

Τελευταία ενημέρωση: 27.12.2011  17:39

Ξεχάστε τη σύνταξη στα 35 χρόνια ασφάλισης.Θα τη δικαιούστε στα 65 σας εαν έχετε 40 χρόνια ασφάλισης.Διαβάστε αναλυτικά παραδείγματα και για το Δημόσιο και για τον Ιδιωτικό Τομέα και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.


Από την πρωτοχρονιά του 2012 αλλάζουν τα πάντα στις προυποθέσεις συνταξιοδότησης αφού σταδιακά εως το 2015 ο γενικός όρος συνταξιοδότησης θα είναι ένας και μόνο, τα 65 χρόνια ηλικίας και τα 40 χρόνια ασφάλισης.
Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος χρόνος αφορούν όλους εκτός αυτούς που ασφαλίστηκαν πριν το 1983 και έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης.
Αναλυτικά οι αλλαγές από το 2012 για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο
- Οι γυναίκες χρειάζονται 2 χρόνια παραπάνω, αφού για να βγουν στη σύνταξη με 15 χρόνια δουλειάς πρέπει να συμπληρώνουν πλέον τα 63 τους χρόνια από 61 που ίσχυαν

- Για πλήρη σύνταξη ανεβαίνουν για όλους τόσο τα χρόνια ασφάλισης, στα 37 από 36 σήμερα, όσο και το όριο ηλικίας που πάει στα 59 χρόνια από 58 σήμερα

- Πλέον άτυχοι οι γονείς με ανήλικο παιδί αφού για να πάρουν σύνταξη μετά από 25 χρόνια ασφάλισης θα πρέπει να είναι 55 ετών, από 52 που ίσχυε ως τώρα

- Στα 55 τους, αντί για 52, θα βγαίνουν και όσοι έχουν 3 παιδιά όμως θα χρειάζονται και 2 παραπάνω χρόνια δουλειάς, αφού από τα 21 που χρειάζονταν τώρα πάνε στα 23 έτη ασφάλισης

- Για πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω 25ετίας, το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 58 χρόνια από 56 σήμερα

Οι αλλαγές για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – ΙΚΑ

- Για πλήρη σύνταξη απαιτούνται πλέον 37 χρόνια ασφάλισης, από 36 σήμερα, και τα 59 χρόνια ηλικίας, από 58 σήμερα
- Οι γυναίκες για να βγουν στη σύνταξη με 15ετία, δηλαδή με 4.500 ένσημα, θα πρέπει να είναι 62 ετών από 61 σήμερα, ενώ για πρόωρη θα πρέπει να είναι 57 ετών από 56 σήμερα
Για σύνταξη από βαρέα και ανθυγιεινά

- Για πλήρη σύνταξη εκτός από 10.500 ημεροκάματα απαιτείται όριο ηλικίας 56 χρόνων και 6 μηνών

- Για μειωμένη τα 54 χρόνια και 6 μήνες

- Για την 15ετία, δηλαδή 4.500 ημεροκάματα, πρέπει κάποιος να είναι 57 ετών από 56 σήμερα

- Για μητέρες ανηλίκων 5.500 ημέρες εργασίας και όριο ηλικίας τα 60 χρόνια από 57 τώρα, ενώ αν πάει για πρόωρη με 4.500 ημεροκάματα θα πρέπει να είναι 55 ετών πλέον από 52 εως σήμερα

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές, επιστήμονες του ΕΤΑΑ, μηχανικοί, εργολήπτες, νομικοί, συμβολαιογράφοι, γιατροί, φαρμακοποιοί:

- Όσοι υπάγονται στον ΟΑΕΕ για να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν 37 χρόνια δουλειάς, από 36, και να είναι 60 χρονών οι άντρες και 59 οι γυναίκες, από 59 και 58 ετών αντίστοιχα.

- Όσες έχουν 25 χρόνια ασφάλισης στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμεία Νομικών) το απαιτούμενο ηλικιακό όριο πάει στα 62, από 61 χρόνια εως σήμερα

- Τρία χρόνια παραπάνω για σύνταξη, στα 58 τους αντί στα 55, για τις γυναίκες δικηγόρους, μητέρες ανηλίκων και τους άνδρες δικηγόρους χήρους, πατέρες ανηλίκων

Σύμφωνα μάλιστα με το Capital.gr, και τον αναλυτικό του κατάλογο, οι αλλαγές αυτές είναι δεδομένες, αφού είναι ήδη νόμος του κράτους, και δεν έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που έρχονται σε επικουρικές, εφάπαξ και επιδόματα

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Παράδειγμα ήθους και τιμιότητας έδωσε ο μαθητής της Β΄ Γυμνασίου Δημήτρης ΣταύρουO 14χρονος βρήκε στο προαύλιο του σχολείου του, στο Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, ενα πορτοφόλι.


Χωρίς καν να μπει στον πειρασμο να το ανοίξει το παρέδωσε στον Γυμνασιάρχη, παραδίδοντας ένα σπουδαίο μάθημα αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς.

Το πορτοφόλι ανήκε σε καθηγητή του σχολειου και περιείχε 3.000 ευρώ και πολύτιμα προσωπικά έγγραφα του κατόχου του (διαβατήριο, ταυτότητα, κάρτες κ.τ.λ.).
Ο Δημήτρης, όπως γράφει η εφημερίδα "Συνείδηση" είναι γιος του Γιώργου Σταύρου που ασχολείται με βαφές επίπλων (διατηρεί εργαστήριο στον κόμβο του Σταδίου) έχει μια ακόμη αδελφή, την Σπυριδούλα, στην Γ΄ Λυκείου.
Οι αρχές με τις οποίες μεγάλωσε και οι αξίες της οικογένειάς του, δεν θα μπορούσαν να του επιτρέψουν τίποτε το διαφορετικό απ’ το να παραδώσει το πορτοφόλι χωρίς δεύτερη σκέψη, όποιες ανάγκες κι αν μπορεί να υπήρχαν στον ίδιο και στην οικογένειά του.
Ο Δημήτρης πάντως δηλώνει «τρελός» με τον Παναιτωλικό και κάνει τα δικά του όνειρα για το μέλλον...

newsit

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ

Μια ασυνήθιστη κλήση στο ΕΚΑΒ στη Σητεία αποκάλυψε το δράμα μια 60χρονης γυναίκας που για να ζήσει ψάχνει τρόφιμα από τα σκουπίδια.Όπως γράφει το flashnews.gr το απόγευμα της Παρασκευής η 60χρονη, για άλλη μια φορά βγήκε στους δρόμους για να ψαχουλέψει με τα ταλαιπωρημένα χέρια της τα σκουπίδια από τους κάδους του δήμου, προκειμένου να βρει τροφή...

Στην προσπάθεια της όμως, η άτυχη γυναίκα έπεσε μέσα σε έναν από τους κάδους, χτύπησε τον ώμο της και δεν μπορούσε να βγει από αυτόν.
Κάποιος περαστικός είδε την απεγνωσμένη προσπάθεια της γυναίκας να βρεθεί έξω από τον κάδο και ειδοποίησε αρχικά το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια την Πυροσβεστική, που την απεγκλώβισε, δίνοντας προσωρινά τέλος στην περιπέτειά της.
Το ασθενοφόρο στη συνέχεια την οδήγησε στο Νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Το περιστατικό αυτό, λίγο πριν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θύμιζει σε όλους μας με τον πιο θλιβερό τρόπο και για άλλη μια φορά, τις συνθήκες εξαθλίωσης που βιώνουν αρκετοί συμπολίτες μας...
Πηγή newsit


Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙΘΑΝΑΤΟΙ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

Αναζητώντας τα αίτια των προβλημάτων, το αρμόδιο τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανατρέχει σε μία σειρά από γεγονότα της τελευταίας 20ετίας, για τα οποία εξετάζει, εάν και πόσο επιβάρυναν το θαλάσσιο οικοσύστημα στην Αδριατική και το Β. Ιόνιο. Οι ομαδικοί θάνατοι θαλάσσιων θηλαστικών, όπως οι ζιφιοί, η αισθητή μείωση του ιχθυοαποθέματος, οι νεκρές θαλάσσιες χελώνες, η εξαφάνιση της φώκιας Monachus-Monachus από την Κέρκυρα, οι θάνατοι ψαριών από εγκεφαλίτιδα και άλλες επιδημίες, που παρατηρούνται στη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους, ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι εξετάζουν προσεκτικά την υπόθεση. Στις δυτικές ακτές του νησιού, τον τελευταίο μήνα ξεβράστηκαν θαλάσσια κήτη, φαλαινοδέλφινα ή ζιφιοί, ενώ ψαράδες στο βόρειο Ιόνιο κάνουν λόγο για νεκρά ψάρια.
Ανάλογα φαινόμενα με νεκρά ψάρια παρατηρούνται και νοτιότερα, στη Λευκάδα, την Ιθάκη, τον Καστό, τον Κάλαμο και τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας.
Μάλιστα, στις 10 Νοεμβρίου, στην Πάλαιρο, ψαροντουφεκάδες αντίκρισαν εκατοντάδες νεκρά ψάρια. Το ανησυχητικό, όπως λένε οι ψαράδες, είναι ότι δεν πρόκειται για αφρόψαρα, αλλά για ψάρια του βυθού, όπως ροφοί, συναγρίδες και σφυρίδες.
Αναζητώντας τα αίτια των προβλημάτων, που παρουσιάζει η κερκυραϊκή θάλασσα, το αρμόδιο τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανατρέχει σε μία σειρά από γεγονότα της τελευταίας 20ετίας, για τα οποία εξετάζει, εάν και πόσο επιβάρυναν το θαλάσσιο οικοσύστημα στην Αδριατική και το Β. Ιόνιο.

Ο προϊστάμενος Σταμάτης Γκίνης, βιολόγος-ιχθυολόγος, και η συνεργάτιδά του, υδροβιολόγος Σαββίνα Γκιώνη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκαν σε καταστάσεις και γεγονότα, που καταγράφηκαν στον χάρτη του Ιονίου και της Αδριατικής και εξετάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν σχετίζονται με τα προβλήματα που παρατηρούνται:

«*Η ιταλική μαφία αποκάλυψε ότι έχει βυθίσει στα νερά του Ιονίου πελάγους, περισσότερα από 7 πλοία, φορτωμένα με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα. Ο μαφιόζος Φραντσέσκο Φόντι παραδέχτηκε στους Ιταλούς ανακριτές, το 2009, ότι ήταν μέλος κυκλώματος, το οποίο, την τελευταία 20ετία, βύθισε 30 πλοία στην Αδριατική, το Ιόνιο και τη Μεσόγειο. Τα πλοία μετέφεραν τοξικά απόβλητα.

*Σύμφωνα με στοιχεία της μεγάλης ιταλικής περιβαλλοντικής ομάδας Lega Ambiente, τα τελευταία 30 χρόνια περίπου 50 πλοία, φορτωμένα με τοξικά απόβλητα, έχουν χαθεί στη Μεσόγειο, ανάμεσά τους επτά, τα οποία βυθίστηκαν στο Ιόνιο, από τους Παξούς μέχρι τη Μεσσηνία.
*Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, νατοϊκά βομβαρδιστικά αεροσκάφη ξεφόρτωσαν βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Αδριατική θάλασσα.
*Πριν από περίπου είκοσι χρόνια, γερμανικό πλοίο, που μετέφερε τοξικά απόβλητα στην Αλβανία, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Β. Ιονίου μαζί με το φορτίο του.
*Σε όλο το βόρειο Ιόνιο, καθώς και στη νότια Αδριατική, γίνονται συνεχείς υποθαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στις έρευνες αυτές γίνεται χρήση ηχοβολιστικών μηχανημάτων, τα οποία επηρεάζουν -σύμφωνα με τους επιστήμονες- το νευρικό σύστημα των ψαριών.
*Κατά τη διάρκεια των πολεμικών ασκήσεων τις Ελλάδας, του ΝΑΤΟ και της Ιταλίας γίνεται χρήση συγχρόνων μεθόδων ηχοεντοπισμού των «αντιπάλων».

*Τα κράτη του Ιονίου (Ιταλία, Ελλάδα), καθώς και εκείνα της Αδριατικής (Αλβανία, Κροατία κ.τλ.), χρησιμοποιούν το θαλάσσιο οικοσύστημα ως τελικό αποδέκτη για κάθε είδος ρύπους (οικιστικά, βιομηχανικά, γεωργικά κ.τλ.).

*Η υπεραλίευση των θαλασσών έχει μειώσει αισθητά τα ιχθυοαποθέματα και έχει διαταράξει την τροφική αλυσίδα, ιδιαίτερα τα ζώα που βρίσκονται στα ανώτερα τροφικά επίπεδα.

*Υποθαλάσσια φυσικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα στους φυσικούς πληθυσμούς (π.χ. σεισμοί, εκρήξεις υποθαλάσσιων ηφαιστείων, κ.τλ.).

*Διάφορές επιδημίες (ιώσεις, βακτηριώσεις, κ.λπ.) μπορούν να αποδεκατίσουν ολόκληρους φυσικούς πληθυσμούς.

*Υπάρχει έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας, τόσο στους αλιείς, όσο στους ανθρώπους που κατοικούν ή επισκέπτονται στις παράκτιες περιοχές.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται έλλειψη αστυνόμευσης για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τις κρατικές και αυτοδιοίκητες αρχές.

*Παρατηρείται μεγάλη τουριστική δραστηριότητα στις περισσότερες παράκτιες περιοχές της Κερκύρας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος».

Από τα νεκρά φαλαινοδέλφινα έχουν ληφθεί δείγματα από τους ιστούς, προκειμένου να εντοπιστούν τα πιθανά αίτια θανάτου, όπως η τοξικότητα, τα βαριά μέταλλα και οι ασθένειες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Αρχιπέλαγος», που έκανε τη δειγματοληψία από τα νεκρά κήτη, σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει ότι οι μαζικοί εκβρασμοί τού συγκεκριμένου είδους φάλαινας στην Κέρκυρα αποτελεί ένα σπάνιο και ανεξήγητο φαινόμενο.

«Πρόκειται αναμφίβολα για ένα πολύ οδυνηρό γεγονός, που λαμβάνει χώρα στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου, που μας ανησυχεί ιδιαίτερα και πρέπει οπωσδήποτε να προβληματίσει την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές, καθώς τα αίτια θανάτου ίσως σχετίζονται -άμεσα ή έμμεσα- με την ανθρωπογενή παρέμβαση», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης.


Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ από το ΑΠΕΔευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Εως 40% η σφαγή επικουρικών και στο βάθος νέο ψαλίδι στις κύριες


Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ
Περικοπή των επικουρικών συντάξεων έως και 40%, μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% και επιβολή επασφαλίστρου 0,1% στον τζίρο όλων των επιχειρήσεων μέσα στο 2012 περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το Ασφαλιστικό. Και όλα αυτά χωρίς κανείς να εγγυάται το ύψος των συντάξεων κύριας ασφάλισης.

Οσο διαμαρτύρονται συνταξιούχοι και εργαζόμενοι τόσο οι κυβερνώντες συνεχίζουν να πετσοκόβουν τις συντάξεις...
Τα εν λόγω μέτρα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται μέσα στην εβδομάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αναλογιστικές μελέτες για τα επικουρικά ταμεία και τις συνακόλουθες περικοπές στις συντάξεις. Αλλαγές, οι οποίες θα νομοθετηθούν τον Ιανουάριο, αλλά θα ισχύουν από την Πρωτοχρονιά του 2012 προκαλώντας νέα μείωση στις αποδοχές των συνταξιούχων.

Οι νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από 15%-40% (αναλόγως των Ταμείων και των κρυφών-αναλογιστικών ελλειμμάτων) θα συνδυαστούν και με ενοποίηση των Ταμείων στο ΕΤΕΑΜ του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ), τα αποθεματικά του οποίου συνεχίζει να «αρμέγει» δανειακά το μητρικό ΙΚΑ προκειμένου να καταβάλει τις τρέχουσες υποχρεώσεις (Δώρο Χριστουγέννων, σύνταξη Ιανουαρίου κ.ά.).

Η ενοποίηση που θα εξαγγελθεί θα είναι σε εθελοντική βάση, πλην των 4 βασικών Ταμείων (ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΕΑΙΤ). Για το επικουρικό των τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και μένει προς τελική επεξεργασία η υπαγωγή όλων των τραπεζοϋπαλλήλων στο ίδιο επικουρικό (σήμερα οι προ του 2005 είναι στο ΕΤΑΤ και οι νεότεροι στο ΕΤΕΑΜ. Ετσι το ΕΤΑΤ δεν έχει ασφαλισμένους και λειτουργεί χωρίς πόρους...).
Φορτώνουν βάρη στο κράτος
Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται οι υπάλληλοι των τραπεζών να ενταχθούν είτε στο υπό συγκρότηση ενιαίο επικουρικό ταμείο είτε να παραμείνει ανεξάρτητο το ΕΤΑΤ. Το τελευταίο επιδιώκει τόσο η ΟΤΟΕ, για ευνόητους λόγους, όσο και οι τραπεζίτες (Εμπορική, Alpha κ.ά.) προκειμένου να «αδειάζουν» εκεί -με πρόωρη συνταξιοδότηση- τους «ηλικιωμένους» υπαλλήλους. Να μη συνταξιοδοτούνται δηλαδή στο 60ό έτος όπως ορίζει το νέο Ασφαλιστικό, αλλά νωρίτερα, μεταβιβάζοντας στο ασφαλιστικό σύστημα το πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

Ομως, εδώ αρχίζουν και οι διαφωνίες μεταξύ ΟΤΟΕ και τραπεζιτών, καθώς η εργατική πλευρά διεκδικεί και άλλους πόρους για το ΕΤΑΤ (σ.σ. σε αυτό εντάχθηκαν το 2005 χαριστικά τα Ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων, απαλλάσσοντας τις τράπεζες από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ - στο βαθμό που είχαν συμβατική υποχρέωση να καλύπτουν τα ελλείμματα).
Ως προς τα ασφάλιστρα των επιχειρήσεων, αυτά θα μειωθούν κατά 10% (ή περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες), αρχής γενομένης από τις εταιρείες που θα δεχτούν να βάλουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του προσωπικού και των ωρών εργασίας. Και καθώς θα μειωθούν οι εισπράξεις του Ασφαλιστικού -ενώ και το νέο χρόνο προβλέπεται πως θα σημειωθεί νέα βουτιά στα έσοδα των Ταμείων λόγω ύφεσης (ανεργία, μείωση αποδοχών κ.ά.)- αναμένεται να υιοθετηθεί μια παλαιότερη πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ περί εισφοράς στον τζίρο όλων των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης με ένα ποσοστό γύρω στο 0,1%, κάτι που αναμένεται να αποφέρει 800 εκατ. σε ετήσια βάση.

Νέα βουτιά στα έσοδα

Ομως το συγκεκριμένο ποσόν αρκεί μόλις για τα αναμενόμενα, μέσα στο νέο χρόνο, ταμειακά ελλείμματα του ΟΑΕΕ, ενώ το ΙΚΑ αναμένεται να ζητήσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ (πέραν της κρατικής χρηματοδότησης), ποσόν που σχεδιάζει να αντλήσει από διεθνή δανεισμό (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Αλλά επειδή αυτό είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας, η νέα (2012) καθίζηση των εσόδων του ΙΚΑ (για τέταρτη συνεχή χρονιά) αναμένεται να οδηγήσει σε νέα μείωση των συντάξεων κύριας ασφάλισης.

Και αυτό γιατί έχουν καταρρεύσει οι εισπρακτικοί μηχανισμοί, ενώ η κυβέρνηση αρνείται να συγκρουστεί με τις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες αντλούν πάνω από 8 δισ. το χρόνο από τα Ταμεία, όταν το ποσόν για φάρμακα με βάση τις δραστικές ουσίες υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Και μπορεί η λήψη φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία να συνεπάγεται και μια «θυσία» των ασφαλισμένων, στο βαθμό που οι ουσίες δεν απελευθερώνονται με την προαποφασισμένη σειρά για το ταχύτερο αποτέλεσμα, θυσία στην οποία θα μπορούσαν να υποβληθούν έναντι της υπέρτερης εθνικής κρίσης. Χωρίς να υπολογίζεται το όφελος από τα αντίγραφα φάρμακα.

Την προοπτική και νέας μείωσης των συντάξεων κύριας ασφάλισης δεν αποκλείει και ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης υποστηρίζοντας ότι «εάν δεν πληρώνονται οι εισφορές το οικονομικό πρόβλημα των Ταμείων θα μεγεθύνεται».ΤΑ ΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ 14

Τουρκικά κέρματα γέμισαν την Ελλάδα και όχι μόνο!


Ελέγξτε τα χρήματά σας!
Προσοχή! στα τουρκικά νομίσματα που μοιάζουν με δίευρο= 0,40 ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε τα ΧΡΗΜΑΤΑ σας!

Η Τουρκία έχει ένα νέο νόμισμα, τη «Νέα Τουρκική Λίρα» (Yeni Turk Lirasi), το οποίο αντικαθιστά το παλιό που υποτιμήθηκε.
Κοιτάζοντας το νέο τούρκικο νόμισμα θα συνειδητοποιήσετε ότι μοιάζει ύποπτα με το κέρμα των 2 ευρώ. Αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο κομμάτια, βρίσκουμε ότι έχουν ακριβώς την ίδια εμφάνιση (ένα δαχτυλίδι νικέλιο γύρω από την κεντρική χαλκού) και σχεδόν το ίδιο μέγεθος.
Επίσης, η πλευρά του προσώπου φέρει το κεφάλι του Ατατούρκ, όπως και πολλά ευρώ φέρουν το βασιλιά της Ισπανίας, των Βέλγων, το Δάντη κτλ.

Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί του 2 στο δίευρο, υπάρχει το 1 στο τούρκικο νόμισμα.
Αυτό το κομμάτι της τουρκικής λίρας είναι μια έξυπνη παραχάραξη του νομίσματος των δύο ευρώ.
Να είστε προσεκτικοί, βεβαιωθείτε για τα κέρματα των δύο ευρώ, δεδομένου ότι άρχισαν να κυκλοφορούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κυκλοφορούν και μπορούν να μας εξαπατήσουν.

Πηγη http://www.porosnews.blogspot.com/

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΜΑΣ ΒΡΗΚΑΝ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ

Κοροιδευόμαστε και μεταξύ μας. Άνθρωποι που έχουν βάλει μέσα το Δημόσιο και εξαιτίας τους πληρώνουμε τώρα εμείς τα σπασμένα εξακολουθούν να μας βγάζουν κοροιδευτικά την γλώσσα και εκτός από την περιπέτεια της σύλληψης να συνεχίζουν ανενόχλητοι την ζωή τους.

Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, από τους 17 φοροφυγάδες που συνελήφθησαν από το ΣΔΟΕ για συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΦΠΑ ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, στο ταμείο μπήκαν μόνο 50.000 ευρώ!
Αν μάλιστα σε αυτούς προστεθούν και οι 32 που συνελήφθησαν από την Οικονομική Αστυνομία για χρέη πάνω από 40 εκατομμύρια τότε θα διαπιστώσει κανείς ότι αυτή η χώρα με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι νόμοι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ!
Από όλους αυτούς του κυρίους που παρέλασαν από τα κρατητήρια και τα δικαστήρια περιμένουμε τώρα να κρατήσουν τον λόγο τους ότι θα ρυθμίσουν τα χρέη τους! ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ!
Ζούμε λοιπόν σε αυτή την χώρα για ακόμα μια φορά το θέατρο του παραλόγου με τους φοροφυγάδες να συλλαμβάνονται με τυμπανοκρουσίες και την άλλη μέρα να τους βλέπουμε όχι μόνο να φεύγουν ελεύθεροι αλλά να μην έχουν πληρώσει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ από αυτά που χρωστούν

ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΖΕΧΑ

                H «πρώτη» του Βαζέχα
Διαβάστε στο sday.gr πότε ο Κριστόφ Βαζέχα έκανε το ντεμπούτο του φορώντας την «πράσινη» φανέλα. Κόντρα σε ποια ομάδα συστήθηκε και πως τον υποδέχθηκε ο κόσμος του «τριφυλλιού».

Στις 17 Δεκεμβρίου του 1989 ο Πολωνός επιθετικός έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. O τότε προπονητής του Παναθηναϊκού, Κρίστο Μπόνεφ του έδωσε τη φανέλα με τον Νο 7 και τον έκανε βασικό, μόλις λίγες μέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Ο ταλαντούχος φορ έφτασε ως ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης, αν και δεν ήρθε ως μεγάλο όνομα. Το ντεμπούτο του δεν ήταν ωστόσο επιτυχημένο, καθώς δεν είχε προλάβει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της χώρας μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει αποδέκτης αρνητικών σχολίων από την «πράσινη» εξέδρα. Πολύ γρήγορα όμως έγινε η σημαία της ομάδας και μπήκε για πάντα στις καρδιές των φιλάθλων του «τριφυλλιού».

Το παιχνίδι με αντίπαλο την Ένωση έληξε 0-0 και η σύνθεση του Παναθηναϊκού στο ιστορικό ματς αποτελούταν ως εξής: Σαργκάνης, Χατζηαθανασίου, Καλιτζάκης, Γεωργαμλής, Καλαντζής, Κόλεφ (62’ Γεωργακόπουλος), Αντωνίου, Χριστοδούλου, Δημόπουλος, Βαζέχα, Σαμαράς (46’ Μαραγκός). Στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν 51.797 θεατές και διαιτητής ήταν ο Βασίλης Νικάκης.

Ο Βαζέχα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό έξι μέρες νωρίτερα από τη Ρουχ Χορζόφ και έγραψε ιστορία φορώντας την πράσινη φανέλα. Έμεινε στην ομάδα συνολικά 15 χρόνια και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2004, σε ηλικία 39 ετών. Συνολικά στο πρωτάθλημα πέτυχε 244 γκολ σε 403 αγώνες και αναδείχθηκε τρεις φορές πρώτος σκόρερ (1994, 1995, 1998), ενώ σε 63 ευρωπαϊκά ματς είχε 24 γκολ. Είχε 50 συμμετοχές στην Εθνική Πολωνίας με εννέα γκολ.

Ο Πολωνός από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του με τη «πράσινη» φανέλα έδειξε τον… έρωτα που είχε με τα αντίπαλα δίχτυα. Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, στις 7 Ιανουαρίου του 1990 κατάφερε να σκοράρει στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα Αθηνών στη Ριζούπολη. Στο 53’ ο Πολωνός φορ παραβίασε εστία του Νίκου Κουρκούνα, διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Πάλι στη Ριζούπολη , 8 χρόνια και 17 ημέρες αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου ο Πολωνός σπάει το ρεκόρ του Αντώνη Αντωνιάδη. Σημειώνει κόντρα στον Απόλλωνα στο 64΄ λεπτό με προβολή το 181ο γκολ και γίνεται ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Μάλιστα το πανηγυρίζει βγάζοντας τη φανέλα, ενώ από μέσα φορούσε μία άλλη με το 181.

Στις 9 Απριλίου του 1994 η ομάδα του τριφυλλιού αγωνίζεται κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε έναν αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα καθώς η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» ήθελε δύο γκολ για να φτάσει τα 100 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα γκολ ήρθαν, όχι όμως όπως θα ήθελε, καθώς και τα δύο προήλθαν από πέναλτι. Ωστόσο το κοντέρ έγραψε κατοστάρα.

Στις 25 Μαΐου του 2003, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Ριζούπολη και την απώλεια του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ακράτητο στο γήπεδο του Διαγόρα στη Ρόδο. Ο 39χρονος πλέον Κριστόφ μπήκε αλλαγή στο 80΄ και δέκα λεπτά αργότερα με το γκολ που πέτυχε, διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την ομάδα του, κλείνοντας έτσι τους λογαριασμούς του μετά δίχτυα μετά από 13 χρόνια.

Τα μοναδικά ρεκόρ του Βαζέχα

Είναι ο μακροβιότερος ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα με 14 σεζόν. Συνολικά έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα, 2 σούπερ καπ, ενώ τρεις φορές αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ. Κάτι που δεν έχει επιτύχει κανείς άλλος ξένος ποδοσφαιριστής. Οκτώ φορές ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού από τις οποίες τις έξι συνεχόμενες!

Στην καριέρα του «μετράει» 7 χατ τρικ, ενώ έξι φορές πέτυχε από τέσσερα γκολ με αντιπάλους τον Λεβαδειακό (1990), τον Εδεσσαϊκό (1993), τον Αρη (1993), τη Δόξα Δράμας (1994), την Καστοριά (1997) και τον Πανηλειακό (1998). Την περίοδο 1994-95 πέτυχε πέντε γκολ στο ματς με τον Πανιώνιο.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 5000

Η εγκύκλιος της ντροπής με τον τρόπο που θα μας
παίρνουν τα χρήματα μας - Πόσα λεφτά θα χάσουν
 οι μισθωτοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
ΚΛΙΚ ΕΔΩΔευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ

Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2012-13 ΕΚΧΩΡΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 2014 -20 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δάνειο 3 δισ. ευρώ με υποθήκες ζητεί το ΙΚΑ από την ΕΤΕπ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ Τα Δώρα Χριστουγέννων των συνταξιούχων του ΙΚΑ εξαρτώνται από την εκταμίευση της 6ης δόσης και οι συντάξεις της επόμενης διετίας από ένα νέο δάνειο-μαμούθ 3 δισ. ευρώ με υποθήκη τα μελλοντικά έσοδα από τις εισφορές.

Για να εξασφαλιστούν οι συντάξεις, το ΙΚΑ εκχωρεί ακίνητα και μελλοντικές εισπράξεις καθώς το κράτος αποποιείται τις ευθύνες του
Οι αποδοχές στο 1,1 εκατ. συνταξιούχους και τους 650.000 δικαιούχους επικουρικών συντάξεων στηρίχθηκαν φέτος στο επιπλέον 1 δισ. ευρώ της κρατικής ενίσχυσης (από το 1,4 δισ. που κατέβαλε περισσότερα φέτος το Δημόσιο στα ασφαλιστικά ταμεία). Απόκλιση η οποία καλύφθηκε από τα έκτακτα μέτρα του 2011, όπως την εισφορά στα ακίνητα-ΔΕΗ, τις περικοπές στις συντάξεις, την τρίτη περικοπή στους μισθούς των εν ενεργεία κ.ά.

Και αυτό λόγω μείωσης κατά περίπου 16% των εσόδων του ΙΚΑ λόγω ύφεσης, της ανεργίας και της μείωσης των μισθών (μείον 5,5%-6% φέτος το ΑΕΠ), αλλά και υποχώρησης της εισπραξιμότητας από το 80% επί των αναλογουσών εισφορών το 2002 στο 65% το 2011 (ιδιοποίηση εισφορών και άρνηση των εργοδοτών να συμμορφωθούν, «διακράτηση» εσόδων από τον κίνδυνο χρεοκοπίας, διάλυση της δημοσιας διοίκησης).

Με δεδομένο ότι και το 2012:

α) θα συνεχιστεί -για πέμπτη συνεχή χρονιά- η ύφεση (-2,5% έως -2,8%), τα έσοδα του ΙΚΑ αναμένεται να μειωθούν κατά 12% ακόμη (μείον 1,44 δισ. ευρώ).

β) ο κρατικός προϋπολογισμός, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα μέσα στο 2012, αδυνατεί να καλύψει το κόστος συνταξιοδότησης και

γ) απορρίπτεται -προς το παρόν τουλάχιστον- νέα μείωση των συντάξεων (προεκλογική χρονιά, εμβάθυνση της ύφεσης, φτωχοποίηση του συνόλου των συνταξιούχων), προκύπτει αδήριτη η ανάγκη για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων προκειμένου να καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις.

Προείσπραξη οφειλών

Σε αυτό το περιβάλλον ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει τη λύση του δανεισμού μέσω της υποθήκης των πρόσθετων εσόδων του ΙΚΑ από τη ρύθμιση παλαιότερων οφειλών προς το ίδρυμα (75-100 εκατ. το χρόνο).

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη σύναψη δανείου 3 δισ. ευρώ για τη διετία 2012-13, η οποία θεωρείται και η χειρότερη για τα οικονομικά της χώρας και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Και προκειμένου να μην εγγραφεί αυτό το ποσόν στο έλλειμμα του δημόσιου τομέα (γενικής κυβέρνησης), θα επιδιωχθεί να γίνει με τη μέθοδο της προείσπραξης οφειλών. Δηλαδή το ΙΚΑ θα εκχωρήσει τα πρόσθετα έσοδα από τη ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2014-20 (έως και 5 δισ. ευρώ μείον το προεξοφλητικό επιτόκιο) ώστε να χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ το έλλειμμα χρήσης του ΙΚΑ κατά την προσεχή διετία.

Πρόσθετα, και πέραν των επιπλέον εσόδων της περιόδου 2014-20 -η οποία θεωρείται ενάρετη περίοδος μιας κάποιας οικονομικής μεγέθυνσης και αντιστροφής της υφεσιακής περιόδου που βιώνουμε- η διοίκηση του ΙΚΑ εμφανίζεται διατεθειμένη το υπό διαπραγμάτευση δάνειο με την ΕΤΕπ να είναι ενυπόθηκο. Δηλαδή το ΙΚΑ να δεχθεί προσημείωση επί των ακινήτων (Μακεδονία Παλλάς κ.ά.) ώστε αυτό το ποσόν του δανείου, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1,4% του ΑΕΠ, να μην εγγραφεί στο δημόσιο έλλειμμα.

Τόσο η προείσπραξη ενός μέρους των εσόδων του ΙΚΑ όσο και η υποθήκευση της ακίνητης περιουσίας, ουσιαστικά δηλαδή η υπονόμευση των συντάξεων του μέλλοντος, δείχνουν τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος, λόγω της ύφεσης, της ανεργίας, αλλά και των μη ελέγχων στην αγορά (σ.σ. οι υπάλληλοι του ΙΚΑ ζητούν επιμίσθιο ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι).

Ως προς τα Δώρα Χριστουγέννων, αυτά θα πληρωθούν εάν η χώρα λάβει -τελικά- την 6η δόση και έτσι εξυπηρετήσει κανονικά τα λήγοντα (εντός του Δεκεμβρίου) ομόλογα του Δημοσίου, ύψους 6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,4 έχουν στα χέρια τους τα ασφαλιστικά ταμεία (950.000 ευρώ το ΙΚΑ). Για τις συντάξεις Ιανουαρίου (πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου), απαιτείται προκαταβολή της κρατικής ενίσχυσης του 2012.

Η περιουσία των Ταμείων

Να σημειωθεί ότι το αναμενόμενο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους θα μειώσει την ονομαστική αξία της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων κατά 12 δισ. ευρώ. Με τη σιωπηρή διαβεβαίωση του οικονομικού επιτελείου ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα ενισχυθούν στο μέλλον (σ.σ. αφού πρώτα ολοκληρωθεί το PSI), καθώς τώρα οποιαδήποτε ανακίνηση τέτοιου ζητήματος (σ.σ. κρατικής ενίσχυσης ορισμένων επενδυτών που θα χάσουν από το «κούρεμα») θα έθετε σε πλήρη αμφισβήτηση το πρόγραμμα ανταλλαγής. *

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΣΩΚΡΑΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Θλίψη στο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Σόκρατες
Ο χαρισματικός αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας του '82 και '86Ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τα γήπεδα του κόσμου, ένας επαναστάτης, ένας διανοούμενος, ένας πραγματικός δημοκράτης, δεν είναι πια στη ζωή. Ο Σόκρατες άφησε την τελευταία του πνοή στα 57 του χρόνια, στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Άινσταϊν» του Σάο Πάουλο, από γαστρική αιμορραγία. Μέσα στο γήπεδο υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία. Με ύψος 1.93μ θα ήταν πιο ορθόδοξο να παίζει τερματοφύλακας, στόπερ, ή έστω επιθετικός, αλλά όχι. Ήταν το πιο μοντέρνο «οκτάρι» της εποχής του. Με άριστη τεχνική κατάρτιση, σπάνιες οργανωτικές δυνατότητες, φαντασία και πληθώρα τρόπων που μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ξεχώριζε μέσα στο γήπεδο. Το σήμα κατατεθέν του ήταν οι «τυφλές» του πάσες που έκαναν τους αντίπαλους αμυντικούς να ψάχνονται.

Ανατρεπτικός και στο λουκ του. Τα μακριά μαλλιά του, το μούσι που παρέπεμπε στον... συνονόματό του αρχαίο φιλόσοφο και η κορδέλα στο κεφάλι, έδειχναν ότι ήταν αντισυμβατικός σε όλους τους τομείς της ζωής του. Αυτό που τον ξεχώριζε όμως ήταν η ζωή του εκτός γηπέδων. Όταν ήταν παιδί, στο δωμάτιό του δεν υπήρχαν αφίσες του Πελέ, του Γκαρίντσα, του Ριβελίνο ή του Τοστάο. Αντίθετα, πάνω από το κρεβάτι του είχε κρεμάσει ένα πορτρέτο του Φιντέλ Κάστρο, στο γραφείο του δέσποζε μία σημαία της Κούβας με το πρόσωπο του Τσε Γκεβάρα και το πικ απ έπαιζε συνεχώς δίσκους του Τζον Λένον.

Ο Σόκρατες Μπραζιλέιρο Σαμπάιο ντε Σόουζα Βιέιρα ντε Ολιβέιρα, ξεκίνησε την καριέρα του σε μεγάλη ηλικία. Μέχρι τα 22 του έπαιζε μόνο σε αλάνες και δεν ήθελε να υπογράψει σε ομάδα. Γιατί; Μα για να αφοσιωθεί στις σπουδές του στην ιατρική. Αφού λοιπόν πήρε το πτυχίο, ο γιατρός Σόκρατες φόρεσε τη φανέλα της Μποταφόγκο. Το όνομά του όμως συνδέθηκε με την Κορίνθιανς. Έπαιξε στην "Τιμάο" από το 1978 μέχρι το 1984 και όπως είχε δηλώσει ο ίδιος: "η σχέση μου με τους οπαδούς ήταν σχεδόν ερωτική". Στα τελειώματα της καριέρας του πέρασε από τη Φιορεντίνα, την Φλαμένγκο, τη Σάντος και την Μποταφόγκο.

Κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα Παουλίστα (της επαρχίας Σάο Πάουλο) με την Κορίνθιανς, ενώ με τη φανέλα της Φλαμένγκο στέφθηκε μία φορά Πρωταθλητής Καριόκα (της επαρχίας του Ρίο) και μία Κυπελλούχος Βραζιλίας. Ήταν αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1982, ενώ το 1986 το περιβραχιόνιο πήρε ο Ζίκο. Πάντως, ήταν ακόμα και έτσι ο ηγέτης της ομάδας, η οποία με τεράστιους παίκτες στη σύνθεσή της δεν κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή. Mιλάμε για την πληρέστερη γραμμή χαφ της ιστορίας. Σόκρατες, Ζίκο, Φαλκάο και Σερέζο, έχοντας μπροστά τους ως φορ τον Καρέκα, έφτιαχναν μία από τις απολαυστικές ομάδες που πάτησαν το χορτάρι των γηπέδων. Στη δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ μάλιστα, πάλευε μόνος του στα προημιτελικά με τους Ιταλούς, πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της καριέρας του, όμως η παρέα του Πάολο Ρόσι βρήκε τον τρόπο να νικήσει.
Η νίκη δεν ήταν το παν για τον Σόκρατες. Ήταν ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της εθνικής Βραζιλίας του 1994 που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζοντας αμυντικό ποδόσφαιρο. "Αυτή η ομάδα παίζει αντι-βραζιλιάνικα", έλεγε. Πάντα ήταν λάτρης του θεαματικού και γοητευτικού ποδοσφαίρου. Για να επιστρέψει η μαγεία στο αγαπημένο του σπορ, είχε προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των παικτών από 11 σε 9, παρουσιάζοντας μάλιστα πανεπιστημιακές έρευνες που αποδείκνυαν ότι έτσι θα ανοίξει το γήπεδο και οι ποδοσφαιριστές θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο "jogo bonito", το "όμορφο παιχνίδι" των Βραζιλιάνων, τον βραζιλιάνικο τρόπο ζωής.

Αυτό όμως που πραγματικά τον έκανε θρύλο ήταν η "Κορινθιακή Δημοκρατία". Μαζί με τον καλό του φίλο, Βλατζιμίρ, αποφάσισαν να συσπειρώσουν τους παίκτες της Κορίνθιανς και σε μία στρατιωτοκρατούμενη Βραζιλία να φτιάξουν ένα σοσιαλιστικό πυρήνα μέσα στην ομάδα. Αποφάσιζαν τα πάντα από κοινού, από τα πιο απλά (τι ώρα θα σερβιριστεί το μεσημεριανό) μέχρι τα πιο σύνθετα (σε πoιο ξενοδοχείο θα καταλύσει η ομάδα, ή ποιος θα είναι ο νέος φυσιοθεραπευτής).

Το 2002, στο βιβλίο Futebol του Άλεξ Μπέλος δημοσιεύθηκε μία εκτενής συνέντευξη του Σόκρατες. Για την "Κορινθιακή Δημοκρατία" είχε πει: "Λίγο πριν τις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου 1982, η Κορινθιακή Δημοκρατία ψήφισε να τυπωθεί στη φανέλα η προτροπή 'Στις 15 ψηφίστε'. Οι εκλογές για ομοσπονδιακούς βουλευτές, γερουσιαστές, κυβερνήτες και δημάρχους ήταν τα πρώτα βήματα για την κατάλυση της δικτατορίας. [...] Το 1982 κερδίσαμε το πολιτειακό πρωτάθλημα, με φανέλες που έγραφαν στην πλάτη "δημοκρατία". Ήταν η τελειότερη στιγμή της ζωής μου".Αφού έβαλε τέλος στην καριέρα του, αφοσιώθηκε στις άλλες του αγάπες: την ιατρική και τη φιλοσοφία. Ως γιατρός αγαπήθηκε σχεδόν όσο και ως ποδοσφαιριστής, ενώ για χρόνια αρθρογραφούσε σε εφημερίδες, τόσο για ποδοσφαιρικά ζητήματα, όσο και αναλύοντας τον αγαπημένο του φιλόσοφο, Τόμας Χομπς.Ο παιδίατρος δρ.Σόκρατες, με μεταπτυχιακό στην αθλητιατρική και διδακτορικό στη... φιλοσοφία, παρέμεινε ανατρεπτικός ως το τέλος. Το 2004, σε ηλικία 50 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο ενός μήνα με την αγγλική Γκάρφορντ Τάουν, ομάδα 9ης κατηγορίας, ως παίκτης-προπονητής. Έπαιξε σε ένα παιχνίδι και ο τυχερός Κάλουμ Ουόρντ της Τάντκαστερ, που αντάλλαξε φανέλες με τον μεγάλο Βραζιλιάνο, την έχει ως εικόνισμα στον τοίχο του σπιτιού του.

Ο Γιατρός δεν έκρυψε ποτέ το πάθος του για το αλκοόλ και το τσιγάρο. Όπως ο Σωκράτης έφυγε από τη ζωή πίνοντας κώνειο, έτσι ο φιλόσοφος του ποδοσφαίρου προδόθηκε από το ποτό. Πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε δηλώσει: "Είμαι αυτός που είμαι. Καπνίζω από τα 13 μου. Μόνο ένα φιλοσοφικό θέμα υπάρχει για εμένα. Γιατί να υποκριθώ ότι είμαι κάτι που δεν είμαι; Ναι καπνίζω. Θα πεθάνω από καρκίνο του πνεύμονα ή από εμφύσημα. Δεν μπορώ να το κόψω".
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

O άνθρωπος που μπορεί να γυρίσει το κεφάλι του 180 μοίρες!

Δεν είναι απάτη, δεν είναι ανακρίβεια, ισχύει και προκαλεί ανατριχίλα. Και πολλές απορίες.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΘΙΓΟΝΤΑΙ 900.000 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 1.030.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ


Στον ίδιο ντορβά όλα τα Επικουρικά με σφαγή συντάξεων 20% - 30%

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ
Ενιαίο ταμείο επικούρησης και νέο οριζόντιο «κούρεμα» των συντάξεων κατά 20%-30% για ποσά σύνταξης πάνω από 150 ευρώ προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για τα επικουρικά ταμεία.

Νέα περικοπή θα υποστεί και το εφάπαξ

Ακολούθως θα έρθει νέα παρέμβαση στο εφάπαξ με στόχο τη μείωση της συνολικής παροχής και τη σύνδεσή του με το σύνολο των εισφορών σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο. Επίσης σημαντική περικοπή θα υποστούν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων που σήμερα λαμβάνουν υψηλές αποζημιώσεις συνταξιοδότησης (δικηγόροι κ.ά.) κυρίως από το Δημόσιο.Με την πέμπτη επέμβαση εντός 18 μηνών στο Ασφαλιστικό (είχαν προηγηθεί: Μνημόνιο, ασφαλιστικός νόμος του 2010, Μεσοπρόθεσμο και περικοπές στις επικουρικές) το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις αποδοχές των απόμαχων με δύο πυλώνες:1 Την ενοποίηση, σε εθελοντική βάση στην αρχή, των Επικουρικών πέριξ του ΕΤΕΑΜ του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ). Αν ένα Ταμείο αποδεχτεί την ενοποίηση, θα προβλέπεται μικρότερο ποσοστό μείωσης των συντάξεων. Ωστόσο όλο αυτό το εγχείρημα στηρίζεται στην αποκατάσταση των αποθεματικών του ΕΤΕΑΜ, τα οποία εξαϋλώθηκαν από τα ελλείμματα του ΙΚΑ (υποχρεώσεις άνω των 3 δισ. ευρώ προς το Επικουρικό).2 Την περικοπή όλων των συντάξεων έως και 30% (μεσοσταθμικά στο 20%) με εισοδηματικό όριο η κύρια και η επικουρική να μην υπερβαίνουν, ως ποσό, το 90% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης-τελευταίας 5ετίας (συνολική αναπλήρωση στο 90%).Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εκδηλωθούν μέσα στην εβδομάδα μετά την αυριανή κατάθεση των αναλογιστικών μελετών για το σύνολο των επικουρικών και αναμένεται να «πιάσει» άνω των 900.000 συνταξιούχων από ένα σύνολο 1.030.000 εκατ. συνταξιούχων που λαμβάνουν επικουρικές.Τρύπα 18%Τα επικουρικά ταμεία παρουσιάζουν φέτος λειτουργικό έλλειμμα 850 εκατ. ευρώ για την κανονική καταβολή των επικουρικών. Αυτό παρεπέμπει σε ένα ετήσιο έλλειμμα άνω του 18% (ετήσιες δαπάνες στα 4,7 δισ. ευρώ με έλλειμμα 850 εκατ.).Η ενοποίηση που θα προβλέπεται θα είναι, κατ' αρχήν, εθελοντική και με δέλεαρ την εγγύηση των συντάξεων. Ετσι τα ελλειμματικά ταμεία, όπως το ΤΑΥΤΕΚΩ των ΔΕΚΟ και δημόσιων επιχειρήσεων, μάλλον ασμένως θα προσχωρήσει στο ΕΤΕΑΜ.Ηδη η ένταξη του επικουρικού της ΕΥΔΑΠ στο ΕΤΕΑΜ έγινε αποδεκτή με ανακούφιση. Αρκεί στο ΕΤΕΑΜ να υπάρχει η οικονομική εγγύηση για την επαρκή λειτουργία του ως ταμείου βάσης.Ενώ για τα πλεονασματικά, όπως είναι το ΤΕΑΔΥ του Δημοσίου -κυρίως ο κλάδος των δημοτικών υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ-, το ΤΕΑΠΟΚΑ των εργαζομένων στα ταμεία κ.ά. αναμένεται η απόφαση να ληφθεί από τα διοικητικά συμβούλια με το εξής δίλημμα: είτε μεσοσταθμικό «κούρεμα» 20% στο ενιαίο ταμείο με εγγύηση των συντάξεων στη συνεχεια είτε αυτόνομη πορεία με μεγαλύτερο κούρεμα και χωρίς εγγύηση των συντάξεων. Κατά συνέπεια, το διακύβευμα είναι σαφές.Πόσω μάλλον όταν οι πλεονασματικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί είναι, κατά βάση, λογαριασμοί ελλειμματικών ταμείων και όχι αυτόνομοι οργανισμοί, όπως το ΤΑΔΚΥ στο ΤΕΑΔΥ. Και τα πλεονάσματα αυτά προέρχονται, σε σημαντικό βαθμό, από κοινωνικούς πόρους (ποσοστό από τα δημοτικά έργα, συμμετοχή των ταμείων-εργοδοτών, όπως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ κ.ά, στα έσοδα του ΤΕΑΠΟΚΑ, ποσοστό των ΔΗΒΕΤ, των ΔΕΤΕ και ΔΕΧΕ στις επιπλέον -της επικουρικής- παροχές των εφοριακών, των τελωνειακών και των χημικών αντιστοίχως) κ.ά.Αποθεματικά 3 δισ.Τα εν λόγω Ταμεία του Δημοσίου φέρεται να έχουν αποθεματικά άνω των 3 δισ. ευρώ.Για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων ο αρμόδιος υπουργός Γ. Κουτρουμάνης φέρεται να προκρίνει τη λύση των επαγγελματικών Ταμείων. Μέρος δηλαδή των εν λόγω εισφορών να αποκοπεί από το ΤΕΑΔΥ και να χρηματοδοτήσει μια νέα συνταξιοδοτική παροχή εκτός κοινωνικό-ασφαλιστικού συστήματος.Να σημειωθεί ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο επιβλήθηκε και στις επικουρικές συντάξεις εισφορά αλληλεγγύης (τύπου ΛΑΦΚΑ) 3%-10% για ποσά άνω των 300 ευρώ. Ενώ από τον Νοέμβριο επιβλήθηκε και νέα περικοπή 30% για ποσά σύνταξης πάνω από 150 ευρώ (ΕΤΕΑΜ κ.ά.)Από την αρχή του Μνημονίου (Μάιος 2010) είχαμε ακόμη τη μείωση των κύριων συντάξεων (ΛΑΦΚΑ) κατά 4%-13%, κατάργηση των 13ης και 14ης συντάξεων και αντικατάστασή τους από επιδόματα (800 ευρώ το χρόνο για συντάξεις κάτω των 2.500 ευρώ), εισφορά 20% για συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ, εισφορά 40% για συντάξεις άνω 1.000 ευρώ για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, εισφορές 6%-10% για συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ και συνταξιούχους κάτω των 60 ετών κ.ά.Γιατί καταρρέουνΓια την οικτρή, ταμειακά, κατάσταση των ασφαλιστικών οργανισμών ευθύνεται κυρίως η κατάρρευση των εσόδων λόγω ανεργίας, μείωσης των αποδοχών των εν ενεργεία και «απειθαρχίας» των επιχειρήσεων και εργοδοτών, οι οποίοι δεν καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους ενόσω έχει διαλυθεί η δημόσια διοίκηση.Υπό αυτά τα δεδομένα τα Ταμεία κύριας σύνταξης αναμένουν τις επόμενες μέρες την εκταμίευση της 6ης δόσης προκειμένου να πληρωθούν, από το Δημόσιο, ομόλογα ύψους 950 εκατ. ευρώ που κατέχουν -και λήγουν μέσα στον Δεκέμβριο- ώστε να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων σε ΙΚΑ και ΟΑΕΔ. Ενώ αλλά 150 εκατ., συν την προκαταβολή του 2012, θα δοθούν από τον προϋπολογισμό προκειμένου τα Ταμεία να πληρώσουν στις 21 και 22 Δεκεμβρίου τις συντάξεις Ιανουαρίου.Παράλληλα, από το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους τα Ταμεία αναμένεται να χάσουν άνω των 12 δισ. της περιουσίας τους (σχεδόν κοντά στο ύψος της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης), ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τα ενισχύσει.Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων του PSI (ανταλλαγή ομολόγων).Ωστόσο ο κ. Κουτρουμάνης υπόσχεται ότι από το 2013 και μετά, όταν ο κρατικός προϋπολογισμός θα ελαφρυνθεί από την εξυπηρέτηση του δυσβάστακτου, σήμερα, δημόσιου χρέους, η χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού θα αυξηθεί. *

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ

Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ  ΑΠΕΙΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Σύμφωνα με τον Ομπαμα
Έκανε όλον τον κόσμο να πάθει νευρικό σοκ

Με την Μερκελ
Δεν είναι λογικός
Είναι μόνο λόγια και όχι πράξεις
Κοντεύει να διαλύσει το Ευρώ

Με τον Σαρκοζί
Θα καταστρέψει την Ευρωζώνη αν τον αφήσουμε
Δε πιστεύουν και οι δυο ότι μπορεί πλέον να
δώσει εγγυήσεις

Ευρωπαίοι Ηγέτες και αξιωματούχοι

»Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος,
απαιτεί σεβασμό και αίσθημα ευθύνης»
Τον αποκάλεσαν για την ενεργεία του
Αναξιόπιστο Βομβιστή Ανατροπέα Τρομοκράτη
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ρόμπερτ Ζέλικ,
Τον είπε ζαράκια
«Για μένα μοιάζει με ζαριά», είπε χαρακτηριστικά

Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ έγραψε
Τζογαδόρος
«Η Ελλάδα τζογάρει με δημοψήφισμα για τη νέα συμφωνία», είναι ο τίτλος του σχετικού τηλεγραφήματος του Associated Press, στο οποίο πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως η έκβαση παραμένει άγνωστη σε «αυτή τη νέα τροπή που παίρνει η ελληνική τραγωδία».

Για «τζόγο», με τη μορφή ενός παιχνιδιού πόκερ, κάνουν λόγο τα περισσότερα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, που πάντως βλέπουν στην κίνηση Παπανδρέου μια λογική, παρακινδυνευμένη μεν, αλλά ζυγισμένη.

Στη Βρετανία ο «Γκάρντιαν» θεωρεί ότι το τζογάρισμα του Παπανδρέου μπορεί τελικά να του βγει.

«Ο ελληνικός τζόγος αφήνει άφωνη την Ε.Ε.», τιτλοφόρησαν άρθρο τους οι «Τάιμς», ενώ ο «Ιντιπέντεντ» αναφέρεται στην «αναταραχή, πολιτική και των αγορών» που προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση Παπανδρέου.

ΟΙ βουλευτές ΠΑΣΟΚ

Από το περιστύλιο, η Σ.Γιαννακά δήλωσε
Το χειρότερο σενάριο είναι να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης ο Παπανδρέου και να παραμείνει. Να πάρει πρωτοβουλίες και αν χρειαστεί να διευκολύνει με την παραίτηση του''.

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή Οδυσσέα Βουδούρη ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, αλλά δεν την εμπιστεύεται ούτε εκείνη ούτε τον πρωθυπουργό.
Ακόμα και ο ίδιος σε γραπτή του δήλωση δηλώνει πως είναι "παράδοξο η Βουλή να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε μία κυβέρνηση και στον επικεφαλής της, όταν αυτή έχει χάσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και της διεθνούς κοινότητας.

Μαζί του συνέπλευσε και ο βουλευτής Σάμου του ΠΑΣΟΚ Π. Βαρδίκος, που ξεκαθάρισε ότι λέει «όχι» στο δημοψήφισμα, διότι θεωρεί «επικίνδυνο, θέμα ύψιστης εθνικής σημασίας να εμπλέκεται σε δημοκρατική διαδικασία» και κατέληξε πως δεν θα στενοχωρηθεί αν δεν ψηφιστεί.

"Η σημερινή διαδικασία δεν έχει το χαρακτήρα που κάποιοι ήθελαν να της δώσουν στην αρχή της εβδομάδας. Δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης είναι ψήφος εντολής για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας", δήλωσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής.

Τόσο η βουλευτής Εύα Καϊλή όσο και η Έλενα Παναρίτη δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό, γεγονός που μπορεί να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Παράλληλα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Λιντζέρης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν μπορεί να είναι έρμαιο μιας ηγεσίας που φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων» και η Βάσω Παπανδρέου να ζητάει κυβέρνηση εθνικής ενότητας."Το επισφράγισμα μιας τυχοδιωκτικής πολιτικής, ο κ. Παπανδρέου φαίνεται πως θέλει να την σφραγίσει με ένα εξ ίσου τυχοδιωκτικό δημοψήφισμα. Όσον αφορά στην ψήφο εμπιστοσύνης, ας τολμήσει να ψηφίσουν οι βουλευτές του πίσω από παραβάν και τότε θα διαπιστώσει την πολιτική του γύμνια. Καληνύχτα κύριε Παπανδρέου.", υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ΛΑΟΣ.

Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. δήλωσε ότι «αν τα παιδιά της Βοστώνης, ο κ. Παπανδρέου πάψει να φαντάζει ως αρχολίπαρος και ο κ. Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δε θα δει προκοπή».

Οι δύο λέξεις παραπέμπουν σε κάποιον που επιθυμεί και επιδιώκει με κάθε τρόπο την απόκτηση κάποιου αξιώματος
• Για την ιστορία και ύστερα από πρόχειρη αναζήτηση σε ηλεκτρονικά λεξικά: Σπουδαρχίδης είναι ο νεαρός θεσιθήρας, αυτός που με ζήλο και κάθε τρόπο επιδιώκει αξιώματα.
Αρχολίπαρος, εκείνος που κολακεύει τους ανώτερους και ισχυρότερούς του για να πάρει αξιώματα, ο κόλακας.

Φέρεται λοιπόν πως η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε, με περιφρόνηση, στον υπουργό Οικονομικών :'' Καλά είστε και καθηγητής και νομικός και δεν έχετε αποσαφηνίσει αυτά τα πράγματα; Πως θα θέσετε σε δημοψήφισμα μία ευρωπαϊκή σύμβαση
''Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν έξαλλη η Λαγκάρντ για το σχέδιο δημοψηφίσματος και σχολίαζε ''θα αποφασίσουν οι Έλληνες για το μέλλον της Ευρώπης;''
''Ελληνικού'' περιεχομένου ήταν και το μήνυμα της Κριστίν Λαγκάρντ από την G20.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ περιμένει, όπως δήλωσε ''Την επίλυση της πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να συνεχιστούν οι "φυσιολογικές σχέσεις" του Ταμείου με τη χώρα''

Αντώνης Σαμαράς

Ο Νουριέλ Ρουμπινί είπε

"Οι διεφθαρμένοι (Νέα Δημοκρατία) που έφτασαν το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 15% του ΑΕΠ και ξεδιάντροπα είπαν ψέματα γι'αυτό τώρα θέλουν να ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα", γράφει σε μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter. Και συνεχίζει: "Η ελληνική αλεπού (το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας) που έκανε επιδρομή στο κοτέτσι τώρα υποστηρίζει ότι θέλει να το ξαναφυλάξει. Η αξιοπιστία της είναι πιο βρώμικη κι από τη λάσπη".

Ανεδαφική χαρακτήρισε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, κάθε συζήτηση περί επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου,παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτικής πρότασης του Αντώνη Σαμαρά.
Συμπέρασμα  Κάποιος  απ  αυτούς θα  έρθει να  μας  σώσει  παλι
με  καποιο  νέο  ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Βαρύτατοι υπαινιγμοί Κομισιόν για κερδοσκοπία στην Ελλάδα

Του Γιάννη Αγγέλη
Κύκλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους οποίους επικοινώνησε το Capital.gr δήλωσαν ότι «αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα σε συνάρτηση με το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας συνιστούν βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Είναι σε βάρος της οικονομίας της χώρας και σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου θα υπάρξει συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να τα αντιπαρέλθει...».
Λόγω της συγκυρίας αλλά και του σημείου που βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες οι παράγοντες με τους οποίους επικοινώνησε το Capital.gr επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Στην ερώτηση του Capital.gr σε τι αναφέρονται όταν μιλούν για «ποινικά αδικήματα εις βάρος της οικονομίας της χώρας και του κοινοτικού προϋπολογισμού» αρνήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις.
Το Capital.gr απευθύνθηκε σε διπλωματικές πηγές στο Βερολίνο και το Παρίσι για να διευκρινίσει το περιεχόμενο της προειδοποίησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η απάντηση που πήρε είναι ότι «το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν διαπιστωθεί αξιοσημείωτες κερδοσκοπικές κινήσεις τόσο στις αγορές ομολόγων όσο και στις χρηματιστηριακές αγορές και την αγορά συναλλάγματος».
Κατά συνέπεια είναι «απολύτως αναμενόμενο να κινηθούν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές για να διερευνήσουν» τους συσχετισμούς των πολιτικών γεγονότων με τις κινήσεις στις αγορές.

Πηγή:www.capital.gr

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ρεν: Κυβέρνηση συνεργασίας, τώρα


Το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, η οποία θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της Ελλάδας προς τους εταίρους της, ζήτησε από τις Βρυξέλλες ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν.
"Ζητήσαμε μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας και παραμένουμε πεπεισμένοι ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις", δήλωσε σε συνέντευξη τύπου.
Ξεκαθάρισε ότι η Ε.Ε. δεν θα δεχτεί η συναίνεση να περιοριστεί στην υπερψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης, αλλά απαιτεί να αφορά και στη λήψη μέτρων. "Είναι ζωτικής σημασίας όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα να δεσμευθούν στη διαπραγμάτευση του δεύτερου προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται η μείωση του χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, και να επικυρώσουν στο κοινοβούλιο το νέο πρόγραμμα, αλλά και τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του", υπογράμμισε.
Σημείωσε ότι την περασμένη εβδομάδα διερράγη η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η χώρα να μπει "από μόνη της" σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να την οδηγήσει εκτός ευρωζώνης.

"Δεν το επιθυμούμε αυτό, όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, ώστε να διασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα και να σώσουμε το ευρώ", τόνισε.
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ

Ιλαροτραγωδία!


Ρεσιτάλ ακροβασιών από Παπανδρέου, Βενιζέλο, Σαμαρά

Ψήφο εμπιστοσύνης για να... παραιτηθεί ζήτησε χθες το βράδυ κατά την ομιλία του στη Βουλή ο Γ. Παπανδρέου, στο τέλος μιας ημέρας όπου κυριάρχησαν οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, οι ανατροπές και οι μπλόφες.
Η 3η Νοεμβρίου, από τις πρώτες κιόλας ώρες της, ήταν κατά κοινή ομολογία μια κακή ημέρα για την Ελλάδα. Από τις Κάννες, Μέρκελ και Σαρκοζί επέβαλαν στην ουσία τους όρους του δημοψηφίσματος λέγοντας πως από το αποτέλεσμά του θα εξαρτηθεί η παραμονή ή όχι της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Η σκληρή στάση των Ευρωπαίων ηγετών προκάλεσε σοκ και παρά τις όποιες προσπάθειες να τηρηθούν τα προσχήματα η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε άτακτη φυγή.
Λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις των δύο Ευρωπαίων ηγετών ο υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος σε γραπτή του δήλωση εξέφραζε -πια- αντιρρήσεις για τη διενέργεια δημοψηφίσματος λέγοντας πως η θέση της Ελλάδας στην ευρωζώνη είναι μια ιστορική κατάκτηση που δεν μπορεί να εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας.
Οι εξελίξεις πήραν ανεξέλεγκτη τροπή με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να δηλώνουν πως θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση κατά τη σημερινή διαδικασία στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Επί ώρες κυκλοφορούσαν φήμες περί επικείμενης παραίτησης του Γ. Παπανδρέου, καθώς και για το σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης με τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. αποτελούμενης όμως από τεχνοκράτες - κυρίως τραπεζίτες. Η πρόταση που διατύπωσε η Ν.Δ. περιλάμβανε τη συμφωνία για βραχύβια κυβέρνηση που θα αναλάμβανε να επικυρώσει τη δανειακή σύμβαση και να οδηγήσει τη χώρα σε βουλευτικές εκλογές, έχοντας στο μεταξύ διασφαλίσει την εκταμίευση της 6ης δόσης.
Η στροφή 180 μοιρών του πρωθυπουργού επισημοποιήθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ο Γ. Παπανδρέου επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η παρέμβαση Μέρκελ-Σαρκοζί λέγοντας πως "δεν μας έθεσαν ποιο ερώτημα θα βάλουμε εμείς. Αυτό ήταν αδιαπραγμάτευτο για εμάς. Μας εξήγησαν πώς αυτοί θα ερμηνεύσουν την απάντηση του όποιου ερωτήματος".
Αναφερόμενος στη στάση της Ν.Δ. την καλωσόρισε και, μάλιστα, προανήγγειλε ότι οι Δ. Ρέππας και Ν. Αθανασάκης θα μεταβούν στα γραφεία του κόμματος στη Λεωφ. Συγγρού ενώ ο ίδιος θα μιλούσε με τον Αντ. Σαμαρά "για να δούμε τα επόμενα βήματα, πάνω στη βάση της ευρύτερης συναίνεσης". Ομως λίγα λεπτά αργότερα η Ν.Δ. δήλωνε δια του εκπροσώπου της Γ. Μιχελάκη πως δεν περιμένουν κανέναν από το ΠΑΣΟΚ και πως δεν επίκειται κάποιου είδους συνάντηση μεταξύ στελεχών των δύο κομμάτων.
Αργά το απόγευμα ήταν πλέον σαφές πως ο Γ. Παπανδρέου δεν επρόκειτο να παραιτηθεί. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την επιχειρηματολογία του και ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας θυελλώδους όπως όλα δείχνουν συνεδρίασης. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την ομιλία Παπανδρέου η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου διαμαρτυρήθηκε λέγοντας πως άλλα συζήτησαν στο υπουργικό συμβούλιο και άλλα λέει ο πρόεδρος στην Κ.Ο., ενώ η Βάσω Παπανδρέου υιοθέτησε μια πιο σκληρή στάση κατηγορώντας τον Γ. Παπανδρέου πως είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Ακόμα και αν είχαν ανοίξει δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. αυτοί έκλεισαν γρήγορα. Ο Αντ. Σαμαράς εξαπέλυσε, από το βήμα της Βουλής, σκληρή επίθεση κατά του Γ. Παπανδρέου τον οποίο κατηγόρησε ότι "λέει ψέματα με απίστευτη ευκολία". Υποστήριξε πως δεν δέχθηκε και δεν ζήτησε οικουμενική κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση με τη συμμετοχή μελών του κόμματός του. "Ζήτησα κυβέρνηση λίγων εβδομάδων, υπό την πρωθυπουργία κάποιου προσώπου κοινής αποδοχής για να φτάσει η χώρα σε εκλογές αφού βγει το «αγκάθι» που λέγεται δανειακή σύμβαση και έκτη δόση" τόνισε.
"Ζητώ από τον κ. Παπανδρέου να παραιτηθεί από Πρωθυπουργός και να διευκολύνει τις εξελίξεις" πρόσθεσε, για να καταλήξει λέγοντας πως η Ν.Δ. αποχωρεί από τη συζήτηση (σ.σ. όχι όμως και από την ψηφοφορία).
Στη δική του τοποθέηση ο Γ. Παπανδρέου διερωτήθηκε αν θα πέσει εξ ουρανού μια νέα κυβέρνηση. "Να παραιτηθεί έτσι μια κυβέρνηση; Είναι υπεύθυνο αυτό; Ή υπάρχει κάποια έτοιμη κυβέρνηση, που περιμένει;" σχολίασε για να προσθέσει:
"Άμεσα να αρχίσουν συζητήσεις για τη συγκρότηση ενός τέτοιου σχήματος, ευρύτερα αποδεκτού, ικανού, που να υπηρετεί τις εθνικές ανάγκες της δύσκολης φάσης της χώρας και, μετά, έχοντας διασφαλίσει με το καλό την ομαλή πορεία της χώρας (...) να πάμε σε εκλογική διαδικασία".
"Δεν μπορούμε σ’ αυτή την περίοδο να αφήσουμε ένα κενό εξουσίας. Ας το κάνουμε λοιπόν το γρηγορότερο, αλλά ας γίνει σωστά, προσεκτικά, χωρίς κινδύνους για τη χώρα".

ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΟΒΑΝ ΦΛΕΒΕΣ

Η προϊούσα παρακμή μιας ανήθικης στάσης


 
Αυτό που σοκάρει στη στάση του πρωθυπουργού είναι η βαθειά ανηθικότητά της.Πρώτη φορά, στην ιστορία της μεταπολίτευσης τουλάχιστον, φάνηκε τόσο καθαρά ότι ένας ηγέτης διάλεξε τον δρόμο της προσωπικής του σωτηρίας με τίμημα τη διάλυση της χώρας.

Αυτό ήταν το δίλημμα του δημοψηφίσματος και ήταν βαθειά, κυνικά ανήθικο.
Ή όλοι θα κερδίσουμε ή όλοι θα πεθάνετε.

Ασύλληπτο για παλιότερες εποχές, αδιανόητο ακόμη και σήμερα.
Άτιμο επίσης έναντι των εταίρων με τους οποίους πέντε μέρες πριν είχε συμφωνήσει και ευχαριστήσει.
Αστοιχείωτο, ανόητο γιατί μια Ευρωπαική σύμβαση που αφορούσε στην σωτηρία του Ευρώ, τέθηκε σε εθνικό, τοπικό δημοψήφισμα.
Όμως την δημόσια ξετσιπωσιά την σιχαίνονται όλοι.

Στις Κάννες την επομένη, τον υποδέχθηκε ο υπεύθυνος εθιμοτυπίας. Δεν του επετράπη να μιλήσει καν. Δόθηκε συνέντευξη Τύπου χωρίς την παρουσία του. Ο συμβολισμός σαφής. Δεν είναι εταίρος, δεν είναι αξιόπιστος, δεν είναι συνομιλητής.
Ντρέπομαι που τα γράφω, εκείνος τα υπέστη. Και αδιάφορα εσφύριξε. ανυποληψία
Η κατρακύλα συνεχίζεται.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης υποσχέθηκε παραίτηση και κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, σωτηρίας, μεταβατική, υπερβατική και ότι άλλο θέλει ο καθένας να πει.
Όμως αμέσως μετά, στην σύνοδο της Κοινοβουλευτικής ομάδας …ξέχασε να το αναφέρει.

Εξήγησε επίσης πως έτσι για μπλόφα το πέταξε το περί δημοψηφίσματος , ώστε να αναγκάσει τον Σαμαρά να λογικευθεί.
Και συνέχισε να βασανίζει τους υπηκόους-βουλευτές επί σαράντα λεπτά με έναν ασύνταχτο, παιδικό παραινετικό λόγο, όπου επίσης επιμελώς απέφυγε να δηλώσει πως εγκαταλείπεται η ιδέα του δημοψηφίσματος.
Θλίψη, οργή, απόγνωση.

Εικόνες παρακμής. Τυφλός τα τ’ ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματ’ ει!
Δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει δεν ακούει. Όπως του είπε, απολύτως ξεκάθαρα και η συνεπώνυμη Βάσω.
Ο Βενιζέλος παρέχοντας πολιτική στήριξη δεν καταλαβαίνεις αν στηρίζει ένα ερείπιο ή αν το κρατά ημιθανές ώστε όλοι να το αντιληφθούν.
Δύο θετικά από την τραγωδία. Η Ν.Δ. διευκολύνεται να επανέλθει σε ορθολογική πολιτική συμπεριφορά και να εγκαταλείψει την ορμή του λαϊκού αγώνα των ταξιτζήδων.
Βουλευτές, σχεδόν άγνωστοι , από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, μιλούν και ακούς την ψυχή όχι τα κλισέ τους. Η πολιτική επανέρχεται και το πολιτικό προσωπικό δείχνει ανακλαστικά.
Και βλέπουμε έναν τόσο ξεκάρφωτο άνθρωπο, σαστισμένο, γαντζωμένο στην καρέκλα, που ξέρει πως τέλειωσε αλλά ψελλίζει ανόητα, ώστε να διαπραγματευθεί τον τρόπο αποχώρησής του. Είναι ο πρωθυπουργός μας.

Δράμα και χρεοκοπία. Δεν μπορεί να καταλήξει καλά αυτό το έργο

Τάσος Γιαλίδης 3 Νοεμβρίου 2011
newsit

ΝΑ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

Το πετυχημένο παράδειγμα της ΙσλανδίαςΗ Ισλανδία, όταν βρέθηκε σε κρίση, είχε πει στις τράπεζες να «πάνε να κουρευτούν», και στη συνέχεια, η οικονομία της τα πήγε μια χαρά, τουλάχιστον σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που άφησαν τις τράπεζες να τις κάνουν κουμάντο.

Όπως είχε γραφτεί από τον Μάιο, αντί η Ισλανδία να σώσει τις τράπεζες, εγγυήθηκε τις καταθέσεις, και άφησε τις καπιταλιστικές διαδικασίες να εξελιχθούν φυσιολογικά. Σήμερα, η οικονομία της τα πηγαίνει πολύ πιο καλά από ότι η οικονομία των ΗΠΑ, ή και της Ιρλανδίας.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Bloomberg έγραφε: «Σε αντίθεση με άλλες χώρες, που ενίσχυσαν με δισεκατομμύρια τις τράπεζές τους προκειμένου να τις διατηρήσουν ζωντανές, η Ισλανδία τις έθεσε υπό επιτροπεία. Επέλεξε να μην προστατεύσει τους δανειστές του τραπεζικού της συστήματος, τα κεφάλαια των οποίων είχαν φτάσει τα $209 δισ, ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 11 φορές του ΑΕΠ της χώρας».

«Η Ισλανδία έκανε το σωστό, ρίχνοντας τα βάρη των τραπεζικών απωλειών στους πιστωτές, και όχι στους φορολογούμενους…», λέει ο Νομπελίστας Joseph Stiglitz. «Σε αντίθεση με την Ιρλανδία, που τα έκανε όλα λάθος και αποτελεί το χειρότερο παράδειγμα».

Όπως λέει ο Adriaan van der Knaap της UBS AG, «οι χώρες με μεγάλα τραπεζικά συστήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν το ισλανδικό παράδειγμα, το οποίο και δεν διαταράσσει το οικονομικό σύστημα».
Σύμφωνα με τον Ισλανδό υπουργό Οικονομικών Arni Pall Arnason, η απόφαση να μοιραστούν τα βάρη οι δανειστές, ήταν η απόφαση που έσωσε την χώρα, και που διασφάλισε το μέλλον της.

«Αν στηρίζαμε τις τράπεζες, θα είχαμε την τύχη της Ιρλανδίας» λέει, «που αναγκάστηκε να ζητήσει την βοήθεια του ΔΝΤ και της ΕΕ».

«Στην αρχή, οι τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μας έλεγαν πως δεν πρόκειται ποτέ να σας ξαναδανείσουμε χρήματα, μετά το έκαναν … 10 χρόνια, και λίγο πιο μετά 5. Τώρα μας λένε πως είναι έτοιμοι να μας δανείσουν και πάλι».

Ακόμη και το ίδιο το ΔΝΤ επαίνεσε την ισλανδική στρατηγική, χαρακτηρίζοντας την χώρα ως υπόδειγμα για το πώς μπορεί να ξεπεραστεί μια βαθιά οικονομική κρίση, χωρίς να διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός.

Washington`s Blog

http://www.washingtonsblog.com/2011/11/will-greece-pull-an-iceland-and-tell-the-banks-to-pound-sand.html

Απόδοση: S.A.
Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ

Η  ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ Ο  ΣΑΡΚΟΖΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ
ΠΟΙΟΝ  ΝΑ  ΒΑΛΛΕΙ  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Το CNN προτεινει στον ΓΑΠ να έχει έτοιμο το ελικόπτερο

ΠερισσότεραΤρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΕΑ

Δεν βρήκε τίποτα έτοιμο ο Αχιλλέας
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΑΧΙΛΕΑ  ΚΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΛΩΝ  ΜΑΣ
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ

Στην οικοδομή βρήκε το πρωί της Δευτέρας τον 16χρονο μαθητή της Λάρισας, μια κίνηση του οποίου στη διάρκεια της παρέλασης για να τιμηθεί η εθνική επέτειος, έγινε «σύμβολο» αντίδρασης στο πολιτικό σύστημα και αντίστασης στις ασκούμενες πολιτικές, αλλά και αφορμή και αιτία να διχαστούν οι απόψεις της λαρισαϊκής και όχι μόνο κοινωνίας.

Η χειρονομία απαξίωσης του πολιτικού συστήματος από τον εργαζόμενο μαθητή και παραστάτη, που άλλους ενθουσίασε και άλλους προβλημάτισε Μαθητής του 3ου Εσπερινού Λυκείου Λάρισας ο Αχιλλέας Μ. είδε τη φιγούρα του στην πρώτη σελίδα της «Ε», με το υψωμένο χέρι και την ανοιχτή παλάμη, να στέλνει μήνυμα προς την ελληνική πολιτεία-κοινωνία. Ο βυζαντινής καταγωγής τρόπος διαπόμπευσης, η μούντζα, αποτελεί εδώ και δύο χρόνια τον σύγχρονο και ειρηνικό τρόπο αποδοκιμασίας ενός συστήματος που λέει σε ένα παιδί, όπως ο Αχιλλέας, ότι μπορεί και να μην έχει μέλλον στη χώρα του.

Ο 16άρης «διαμαρτυρόμενος» δεν είναι όμως ακόμη ένα τυπικό παιδί της γενιάς του, που ίσως δεν ξέρει τι του γίνεται και απλά μιμείται τους μεγαλύτερούς του: γιος πολύτεκνης οικογένειας, με ακόμη 15 αδέρφια, είναι φτιαγμένος από εκείνη την «πάστα» νέων που ανδρώνονται χωρίς να περιμένουν ή να βρίσκουν τίποτα έτοιμο.

Ελαιοχρωματιστής ο ίδιος εργάζεται σκληρά μέχρι τις 4 το απόγευμα και μετά παρακολουθεί τα μαθήματα του Λυκείου (είναι στην πρώτη τάξη του Εσπερινού), ώστε αφενός να αποκτήσει τα εφόδια των γνώσεων που -όλοι λένε- χρειάζονται, αφετέρου να μην επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς του, υπάλληλοι κι αυτοί στο Δήμο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η ενέργειά του συνειδητή, όπως τουλάχιστον δείχνει το ευθυτενές παράστημα και η αποφασιστικότητα στην έκταση -αλλά και ένταση- του χεριού του, καθώς και η διάρκειά της. Παραστάτης στην παρέλαση του σχολείου του, κράτησε ανοιχτή την παλάμη του καθ' όλη τη διάρκεια της ...απόδοσης τιμών στους επισήμους και άλλους σπουδαιοφανείς της εξέδρας.

Τιμωρία ή νουθεσία;

Το ίδιο έπραξαν άλλοι δύο μαθητές σχολείων, ίσως με λιγότερη ένταση, όπως και ολόκληρες τάξεις οι οποίες έστρεψαν το κεφάλι τους προς την αντίθετη, των επισήμων, φορά. Η ενέργεια του Αχιλλέα μονοπωλεί και τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης των νέων, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, απασχολεί βεβαίως και τους τοπικούς φορείς της εκπαίδευσης. Οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ του συνήθους διλήμματος: να τιμωρήσουν τον νέο ικανοποιώντας το αίσθημα του καθωσπρεπισμού ή να περιοριστούν σε μερικές νουθεσίες;

Βλέπετε, πρέπει να λάβουν υπόψη και τις συνέπειες ενός κόσμου και μιας νέας γενιάς που σιγά σιγά φτιάχνει το δικό της Πολυτεχνείο. Η πρώτη αντίδραση της περιφερειακής διευθύντριας εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κων. Πράντζου, παρέπεμπε το θέμα στην αρμοδιότητα του οικείου συλλόγου διδασκόντων. Χθεσινές πληροφορίες πάντως ήθελαν τον προϊστάμενο της εκπαίδευσης να καλεί τους γονείς του μαθητή για κάποιες συστάσεις (;).

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λάρισας, Βαγγέλης Καριτσάκης, επισήμανε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τους καθηγητές, όταν το θέμα συζητηθεί στο συμβούλιο του σχολείου, προκειμένου να μην τιμωρηθεί ο μαθητής.

Κι αν ο Αχιλλέας έδειξε αξιοθαύμαστο θάρρος στην παρέλαση, από χθες ένιωθε μάλλον άβολα και φοβισμένος με την αναπάντεχη δημοσιότητα που πήρε η ενέργειά του και τις -εξ αυτού του λόγου- πιέσεις που δεχόταν από κεντρικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν τον άφηναν σε ησυχία. Και σιωπούσε...

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Ενα απίστευτο φαινόμενο στον ουρανό της Νορβηγίας

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Σοκ στην Κίνα από το θάνατο δίχρονου κοριτσιού

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΑΜΑΡ ΚΑΝΤΑΦΙ

Μία σφαίρα έγραψε τον επίλογο για τον Καντάφι


Ο λίβυος δικτάτορας συνελήφθη από τους αντάρτες και λίγο αργότερα ήταν νεκρός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΑΣΤΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Σαράντα δύο χρόνια σκληρής διακυβέρνησης και επτά μήνες σκληρών μαχών και βομβαρδισμών από τις νατοϊκές δυνάμεις τελείωσαν χθες με τον βίαιο θάνατο του συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος έγινε ο πρώτος ηγέτης που χάνει τη ζωή του από το κίνημα των λαϊκών εξεγέρσεων της Αραβικής Ανοιξης. Χιλιάδες Λίβυοι βγήκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντας καθώς το τέλος του Καντάφι θα σημάνει και το τέλος του αιματηρού εμφυλίου πολέμου, ώστε να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της χώρας.

Πρώτα τον γύρο του κόσμου έκανε το βίντεο με το πτώμα του καλυμμένου από αίματα Μουαμάρ Καντάφι, που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, να μεταφέρεται με αυτοκίνητο στη Μισράτα, όπου τοποθετήθηκε μέσα σε τζαμί. «Περιμέναμε αυτή τη στιγμή πολύ καιρό», δήλωσε λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός της Λιβύης Μαχμούντ Τζιμπρίλ τονίζοντας ότι τώρα μπορεί να διακηρύξει την «απελευθέρωση της χώρας».ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ. Λίγο αργότερα όμως λιβυκό κανάλι μετέδωσε ένα άλλο βίντεο που προηγείτο χρονικά. Ο Καντάφι, ζωντανός αλλά τραυματισμένος και φανερά εξασθενημένος, επέβαινε φορώντας στρατιωτικά ρούχα μαζί με εκείνους που τον συνέλαβαν σε ένα αυτοκίνητο που σταμάτησε. Οι ένοπλοι τον τράβηξαν έξω και εκείνος προσπαθούσε να περπατήσει παραπατώντας και προσπαθώντας να μιλήσει ενώ οι άνδρες γύρω του τον χτυπούσαν και φώναζαν «Αλλάχ ακμπάρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος).

Σχεδόν την ίδια ώρα κυκλοφόρησε και τρίτο βίντεο που δείχνει τον νεκρό πλέον Καντάφι, με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, να κείτεται νεκρός σε ένα πεζοδρόμιο με τους ενόπλους να γυρνούν το σώμα του, που είναι πλέον μισόγυμνο, και να πανηγυρίζουν πυροβολώντας στον αέρα. Εύλογα συνάγει κανείς ότι εν τω μεταξύ έχει εκτελεσθεί - είτε στο ασθενοφόρο είτε έξω. Αργά χθες, η λιβυκή τηλεόραση πρόβαλε και τέταρτο βίντεο, που απεικονίζει μαχητές να ποζάρουν, σε κλειστό χώρο, μαζί με το πτώμα του συνταγματάρχη και να πανηγυρίζουν. Οι σκληρές αυτές εικόνες έβαλαν ένα βίαιο τέλος σε τέσσερις δεκαετίες διακυβέρνησης της Λιβύης - από το 1969 έως τον περασμένο Αύγουστο - από τον Καντάφι που κάποτε διεκδικούσε τον τίτλο του «βασιλιά των βασιλέων της Αφρικής». Και βέβαια τώρα οι επικεφαλής του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί ο Καντάφι δεν πέρασε από δίκη, όπως είχαν δεσμευθεί ότι θα συμβεί, και αντίθετα λιντσαρίστηκε από τους ένοπλους που τον συνέλαβαν -αν και ο λίβυος πρωθυπουργός επέμενε χθες το βράδυ πως ο Καντάφι σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και ουδέποτε δόθηκε εντολή εκτέλεσής του.

Ο 69χρονος Καντάφι και αρκετοί ένοπλοι υποστηρικτές του είχαν οχυρωθεί τις τελευταίες ημέρες στο συγκρότημα κατοικιών που διατηρούσε στη γενέτειρά του, τη Σύρτη, και έδιναν λυσσαλέες μάχες με τις δυνάμεις των ανταρτών. Οι συγκρούσεις ήταν τόσο σφοδρές ώστε οι μαχητές του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου χρειάστηκαν δύο ημέρες για να καταλάβουν ένα από τα κτίρια αυτά.

Η τελική επίθεση ξεκίνησε στις 8 το πρωί και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Λίγο πριν ξεκινήσει η μάχη, πέντε αυτοκίνητα με υποστηρικτές του Καντάφι προσπάθησαν να διαφύγουν από τον παραλιακό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί έξω από τη Σύρτη. Ομως δέχθηκαν επίθεση από αεροπλάνα του ΝΑTO και συγκεκριμένα από γαλλικά αεροσκάφη, όπως έσπευσε να διευκρινίσει ο υπουργός Αμυνας της Γαλλίας Ζεράρ Λονγκέ. Από τις βόμβες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 από τους επιβάτες των αυτοκινήτων. Φαίνεται πως ο Καντάφι και κάποιοι από τους άνδρες του προσπάθησαν να κρυφτούν σε υπονόμους που βρίσκονταν εκεί γύρω. «Μην πυροβολείτε». φώναξε σύμφωνα με πληροφορίες ο συνταγματάρχης στους αντάρτες που τον εντόπισαν, πριν εκείνοι πατήσουν τη σκανδάλη, τραυματίζοντάς τον αρχικά και στα δυο του πόδια. Γύρω από τον υπόνομο αυτό αργότερα βρέθηκαν πτώματα των φρουρών του.ΜΑΡΤΥΡΙΑ. «Τον βρήκαμε εκεί», δήλωσε στο πρακτορείο Ασοσιέιτεντ Πρες ένας μαχητής, ο Αντέλ Μπουσαμίρ. «Είδα αρκετούς από τους συντρόφους μου να τον ξυλοκοπούν και κάποιος τον πυροβόλησε με ένα όπλο των 9 χιλιοστών... Μετά τον πήραν και τον μετέφεραν αλλού». Ο εκπρόσωπος του Στρατού, συνταγματάρχης Αχμέτ Μπανί στην Τρίπολη, δήλωσε στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα ότι «ο τραυματισμένος Καντάφι προσπάθησε να αντισταθεί και έτσι εμείς τον σκοτώσαμε. Σας διαβεβαιώ», πρόσθεσε, «ότι αυτή η ιστορία έληξε και αυτό το βιβλίο έχει κλείσει».

Μετά τη μάχη, οι εξεγερμένοι άρχισαν να ερευνούν τα γύρω κτίρια όπου συνέλαβαν τουλάχιστον 16 άνδρες του Καντάφι ενώ βρήκαν πολεμοφόδια και όπλα. Σύμφωνα με δημοσιογράφους, οι αντάρτες έβαλαν τους συλληφθέντες σε φορτηγάκια ξυλοκοπώντας τους και δεν σταμάτησαν ούτε όταν παρενέβησαν οι αξιωματικοί τους. Πανηγύριζαν διαρκώς, καίγοντας την πράσινη σημαία του καθεστώτος Καντάφι και φωνάζοντας «Αλλάχ ακμπάρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος). «Οι δυνάμεις μας κατέλαβαν την τελευταία γειτονιά της Σύρτης», δήλωσε ο Χασάν Ντράουα, μέλος του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου. «Η πόλη και όλη η Λιβύη επιτέλους απελευθερώθηκαν».

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

ΑΦΙΣΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


 

Ο ΛΑΟΣ ΑΡΓΗΣΕ

Ο Λαός μίλησε – εκατοντάδες χιλιάδες στο κέντρο της Αθήνας


Από factorx στις 19/10/2011


φωτό Antinews

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών – η ΓΣΕΕ κάνει λόγο για 400.000 – 500.000 κόσμο!!!
Η πλατεία Συντάγματος και οι γύρω δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο από νωρίς το μεσημέρι, ενώ η προσέλευση των διαδηλωτών συνεχιζόταν.
Η πορεία κάλυπτε όλους τους δρόμους από το Πεδίον του Άρεως έως το Σύνταγμα.

Το κέντρο της Αθήνας έκλεισε , ενώ πλημμυρισμένοι από διαδηλωτές ήταν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Σταδίου και Πανεπιστημίου γεμάτες μέχρι την Ομόνοια.Οι διαδηλωτές παρέμειναν μέχρι αργά το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, ενώ η αστυνομία επιτίθετο συνεχώς στο συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο όμως οπισθοχωρούσε για λίγο και επανερχόταν. Εκτεταμένη ήταν και σε αυτή την κινητοποίηση η χρήση δακρυγόνων και κρότου-λάμψης από τους αστυνομικούς, με τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιές σε σωρούς σκουπιδιών που βρίσκονταν στους κεντρικούς δρόμους, προκειμένου να αντέξουν στα χημικά.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στις πορείες και σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, με συνθήματα κατά της κυβέρνησης και της τρόικας.

Εκατοντάδες χιλιάδες βροντερά «όχι» στην κοινωνική εξαθλίωση


Επίθεση των ΜΑΤ με δακρυγόνα, πετροπόλεμος, 41 τραυματίες, φωτιές και στους λόφους σκουπιδιών

Τελευταία ενημέρωση: 19:52 Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

των ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΑΜΑ, ΑΡΓΥΡΩΣ ΜΩΡΟΥ
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να απαντούν με τη συμμετοχή τους στο κάλεσμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων. Η πλατεία Συντάγματος, όλοι οι γύρω δρόμοι, ακόμα και τα πεζοδρόμια, ήταν πλημμυρισμένα με κόσμο από νωρίς το μεσημέρι. Οι διαδηλωτές παρέμειναν μέχρι αργά το απόγευμα στην πλατεία, ενώ η αστυνομία επιτίθετο συνεχώς στο συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο όμως οπισθοχωρούσε για λίγο και επανερχόταν. Εκτεταμένη ήταν και σε αυτή την κινητοποίηση η χρήση δακρυγόνων και κρότου-λάμψης από τους αστυνομικούς, με τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιές σε σωρούς σκουπιδιών που βρίσκονταν στους κεντρικούς δρόμους, προκειμένου να αντέξουν στα χημικά.
Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές ανήλθαν σε εκατοντάδες χιλιάδες, έχοντας κατακλύσει σχεδόν ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, η ΓΣΕΕ έκανε λόγο για 400-000 με 500.000, ενώ θυμηδία έχουν προκαλέσει οι εκτιμήσεις της αστυνομίας οι οποίες μιλούν για 75.000-80.000 συγκεντρωμένους.
Πετροπόλεμος από τη μεριά των διαδηλωτών, πολλά χημικά από την αστυνομία, αυτή την ώρα γύρω από το Σύνταγμα, μέχρι και την αρχή της Βουκουρεστίου.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για τρεις εισαγωγές σε νοσοκομεία, οι δύο από ξυλοδαρμό εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο και ο άλλος στον Ευαγγελισμό ενώ το τρίτο άτομο έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης και έχει μεταφερθεί στο Γενικό νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς". Η αστυνομία δηλώνει πως υπάρχουν και 38 τραυματισμένοι αστυνομικοί, ενώ πραγματοποίησε πέντε συλλήψεις και 28 προσαγωγές.
Μετά τις 14.30, οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να απωθήσουν τον κόσμο με ευκαιρία την ολοκλήρωση της πορείας του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Λίγα λεπτά αργότερα δημιουργήθηκαν μικροεπεισόδια μπροστά από τα λουλουδάδικα μέχρι την οδό Σέκερη. Οι αστυνομικές δυνάμεις πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα, ενώ ομάδες συγκεντρωμένων απάντησαν με πέτρες και βόμβες μολότοφ. Ο κόσμος δεν είχε αποχωρήσει μέχρι νωρίς το βράδυ, παρόλα τα χημικά, ενώ χειροκροτούσε συνεχώς, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.
Φωτιά έπιασε ένα φυλάκιο της προεδρικής φρουράς, έξω από τη Βουλή, η οποία έσβησε σχεδόν αμέσως.
Γύρω στη 1 το μεσημέρι, σημειώθηκε μικροένταση που ξεκίνησε φραστικά μεταξύ 2 ομάδων διαδηλωτών, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Πατησίων, η οποία έληξε λίγα λεπτά αργότερα πριν πάρει έκταση.
Σήμερα πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, τα συνδικάτα της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ ξεκίνησαν τις συγκεντρώσεις τους στις 11:00 στο Πεδίον του Άρεως και συνέχισαν με πορεία προς τη Βουλή, ενώ την ίδια ώρα ξεχωριστή συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή είχε προγραμματίσει και το ΠΑΜΕ το οποίο συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα.
Αύριο η συγκέντρωση των απεργών θα γίνει στις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα.
Στις σημερινές κινητοποιήσεις συμμετείχε και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και οι βιοτέχνες και έμποροι (ΓΣΕΒΕΕ). Το σύνθημά τους ήταν: "κλείνουμε τα μαγαζιά μας για μια ημέρα για να μη μας τα κλείσουν για πάντα". Ετσι κλειστά έμειναν σχεδρόν όλα τα καταστήματα, τα αρτοποιεία και τα βενζινάδικα.
Επίσης και αύριο Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στις συγκεντρώσεις και τις πορείες που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας.
Σε τριήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους βρίσκονται από την Τρίτη οι τελωνειακοί υπάλληλοι, ενώ σε απεργία βρίσκονται από χθες έως και τις 27 Οκτωβρίου οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν έως και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και οι εφοριακοί. Επιπλέον σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα της απεργίας των οικονομικών επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομικών.
Τα νοσοκομεία θα δέχονται μόνο έκτακτα περιστατικά, το ΕΚΑΒ θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας ενώ κλειστά θα παραμείνουν έως το τέλος της εβδομάδας τα ιατρεία του ΙΚΑ.
Τα φαρμακεία σήμερα θα παραμείνουν κλειστά και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα.
Στη γενική απεργία μετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΟ

Καταρρέουν τα πάντα

Περισσότερα

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ

Δε μπορεί, στην κυβέρνηση μας κάνουν πλάκα για να γελάσουμε και να ξεχαστούμε. Αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι την ώρα που η χώρα διαλύεται, χρεοκοπεί και οι πολίτες γίνονται απίστευτα φτωχότεροι ή δεν έχουν δουλειά, κάποιος στο Μαξίμου σκέφτηκε να φτιάξει έναν απολογισμό για τα 2 χρόνια ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.
Την ίδια ώρα που Μέρκελ και Σαρκοζί αποφάσιζαν να μας κάνουν… μπανανία κάποιοι που δεν έχουν ουδεμιά σχέση με όσα νιώθουν οι πολίτες ή όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη αποφάσιζαν. Στις 15 σελίδες του απολογισμού με τίτλο «Απολογισμός κυβερνητικού έργου 2009-2011 Δύο χρόνια βασικά στοιχεία και γεγονότα Αλλάζουμε μαζί την Ελλάδα» ξεχάστηκαν ορισμένα πολύ βασικά στοιχεία κι αυτά που πονάνε.
Αλλά ας πάμε σε αυτά που αναφέρονται.
Εξοικονομήθηκαν 2 δις από τις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου δηλαδή ρεύμα, αυτοκίνητα πολιτικών, αμοιβές επιτροπών, αναλώσιμα κ.λπ. Εύγε αλλά απ’ ότι θυμόμαστε οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν πάνω από 8%.
Μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη 1,6 δις, μειώθηκαν 20% τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ, μειώθηκε 12 δις το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης.
Μα καλά αφού έγιναν όλα αυτά γιατί χρεοκοπούμε; Τόσο οικονομία και δεν έχουμε ταμειακά αποθέματα ούτε για τις συντάξεις. Αφού υπάρχουν τα λεφτά που είναι;
Ο απολογισμός αναφέρεται στην κατάργηση των stage, τη μείωση των συμβασιούχων, ότι απολύθηκαν 23 γιατροί για διαφθορά, ότι ξεκαθαρίζει το ποδόσφαιρο, ότι αυξάνονται οι εξαγωγές, πήγε στα 16 εκατ. ο αριθμός των τουριστών, ότι 1,5 εκατ. μαθητές έχουν ήδη το ψηφιακό σχολείο, άσχετα αν δεν έχουν πραγματικά βιβλία και δασκάλους.
Αναφέρεται στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ όπου επί ΝΔ ήταν 2,7% και επί ΠΑΣΟΚ τρώμε με χρυσά κουτάλια αφού είναι στο 23%. Μιλά για την ασφάλεια του Πολίτη, την ίδρυση της ΔΙΑΣ, την εξάρθρωση 327 εγκληματικών οργανώσεων. Επίσης, ότι εξασφάλισε η κυβέρνηση 219 δις δάνεια και άλλα πολλά που θα χρειαζόταν ώρες για να γράψουμε τα επιτεύγματα της κυβέρνηση Παπανδρέου. Όμως, ξέχασαν τα βασικά:
Δεν αναφέρονται καθόλου ότι το χρέος φτάνει τα 400 δις ευρώ.
Δε μιλάνε για το έλλειμμα που υπολόγιζαν κάτω από 7,5% και είναι πάνω από 8,5%.
Ξεχνούν ότι η ύφεση είναι πάνω από 5,5% ενώ έλεγαν ότι το 2012 θα έχουμε ανάπτυξη και θα βγούμε στις αγορές.
Ξεχνούν ότι έχουν επιβάλλει τόσο σκληρά εισπρακτικά μέτρα και παρ’ όλα αυτά τα έσοδα κατέρρευσαν.
Δε μας λένε για τα λάθη που έκαναν και πόσο έξω έπεσαν σε όλες τις προβλέψεις τους.
Αγνοούν άραγε ότι οδηγούμαστε στη χρεοκοπία για να μην πούμε ότι είμαστε ήδη εκεί.
Μιλούν για την ασφάλεια του Πολίτη όταν η καθημερινότητα όλων μας έχει γίνει κόλαση από το έγκλημα.
Κάνουν πώς δε βλέπουν ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι διαλυμένος, ότι τίποτε δε λειτουργεί σωστά.
Δεν είχαν άραγε χώρο να βάλουν την καταστροφή της χώρας μέσα σε δύο χρόνια, ότι γίναμε παρίες της Ευρώπης, χάσαμε την αξιοπιστία και αξιοπρέπειά μας.
Ξεχνούν τις γκάφες με τις εγγυήσεις της Φιλανδίας, τα ψεύτικα στοιχεία της «ανεξάρτητης» ΕΛΣΤΑΤ.
Γιατί όλα αυτά είναι μικρά γράμματα για την κυβέρνηση η οποία έκανε έναν απολογισμό μισό προκειμένου να μας πείσει πόσο πετυχημένη είναι.
Μπράβο σε όσους σκέφτηκαν τόσο κρίσιμες ημέρες να μας κάνουν να ξεχαστούμε με τις βλακείες τους.Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ 2-0

ΤΕΛΙΚΟ: Ελλάδα – Κροατία 2-0


ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ

Εικόνες ντροπής στο Φάληρο - Σοβαρά επεισόδια στον αγώνα της εθνικής


ΠερισσότεραΤετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ

Αεροπλάνο συγκρούστηκε με ρόδα λούνα παρκ!Ελαφρύ αεροσκάφος με δύο άτομα συγκρούστηκε με ρόδα λούνα πάρκ στο Ολντ Μπαρ της Αυστραλίας. Πιλότος, συνεπιβάτης και παιδιά που ήταν πάνω στη ρόδα δεν έπαθαν τίποτα, σαν από θαύμα...Ελαφρύ αεροσκάφος με δύο άτομα συγκρούστηκε με ρόδα λούνα πάρκ στο Ολντ Μπαρ της Αυστραλίας. Πιλότος, συνεπιβάτης και παιδιά που ήταν πάνω στη ρόδα δεν έπαθαν τίποτα, σαν από θαύμα...

Το περιστατικό έγινε στην πόλη που βρίσκεται 190 μίλια από από το Σίδνει. Ο πιλότος Πωλ Κοξ και ο γαμπρός του βρίσκονταν μέσα στο αεροπλανάκι Cheetah S200, που έκανε μανούβρες. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να κερδίσει ύψος και έπεσε στο λούνα πάρκ που ήταν γεμάτο με παιδιά εκείνη την ώρα.
Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν συνολικά τέσσερα άτομα. Ο πιλότος και ο συνεπιβάτης κάλεσαν τους διασώστες να βγάλουν γρήγορα τα παιδιά από τη ρόδα, πράγμα που έγινε.
Μετά έσωσαν και τους ίδιους που είχαν βρεθεί κρεμασμένοι στα 10 μέτρα από το έδαφος.
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ΔΟΛΟΣ

Απώλειες εκατομμυρίων ευρών για το δημόσιο από διατύπωση για το ειδικό τέλος ακινήτων


Του Δημήτρη Λάππα

Εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτιριακής επιφάνειας, που κατά κύριο λόγο ανήκει σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες, εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων, που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Κάτι που σημαίνει απώλειες εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο.

Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (Υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ασφαλιστικοί Φορείς και Ιδρύματα, Πολεοδομίες, Επιμελητήρια κλπ) ανήκουν σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες.
Το ρολόϊ της ΔΕΗ, όμως, είναι στο όνομα του φορέα – ενοικιαστή, ο οποίος, με το σχέδιο νόμου, που θα συζητηθεί, την Τρίτη, στην Βουλή, εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους. Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ, δεν θα προχωρήσει στην έκδοση του ειδικού τέλους, που σημαίνει, ότι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα απαλλαγεί και αυτός με την σειρά του, από την καταβολή του.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα το κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που ανήκει σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρία, αλλά το ρολόϊ της ΔΕΗ, είναι στο όνομα του ΤΕΕ, όπως και δεκάδες κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών–Μεταφορών και Δικτύων, το κτίριο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κτίρια του ΙΚΑ και εκατοντάδες ακόμη κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του.
Ευλόγως, δημιουργείται το ερώτημα: προχειρότητα, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών και των παχυλότατα αμειβομένων συμβούλων – συντακτών, του σχετικού νομοσχεδίου ή δόλος;Το Υπουργείο οφείλει μια άμεση και ουσιαστική απάντηση, αφού με τον τρόπο διατύπωσης του νομοσχεδίου, το δημόσιο θα χάσει πολλές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ, προς όφελος μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, που νοικιάζουν ακίνητα στο δημόσιο και τους φορείς του.