Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΦΟΡΟΑΠΑΛΑΓΕΣ ΤΕΛΟΣ

Νέα τεκμήρια στέλνουν στο ταμείο 3 εκατ. φορολογούμενους
που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο

- Τέλος οι απαλλαγές για όλους

- Ποιοι θα πάρουν νέα ραβασάκια το 2012
- Τσουχτερά τα τεκμήρια και για τα ΙΧ

- Δείτε αναλυτικά παραδείγματα
Καυτά σημειώματα με καταβολή φόρου θα λάβουν το 2012 ακόμα και οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ λόγω των αυξημένων μέχρι και 71% τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα που καταργούν την απαλλαγή από τον φόρο.
Φθάνει να έχει κάποιος ένα μικρό σπίτι και ένα χαμηλού κυβισμού καινούργιο αυτοκίνητο για να πιαστεί στη παγίδα των τεκμηρίων, να χάσει το αφορολόγητο και να κληθεί να πληρώσει φόρο ανεξάρτητα από το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος.
Υπολογίζεται ότι ο συνδυασμός του νέου μειωμένου αφορολόγητου ορίου με τα τεκμήρια διαβίωσης θα οδηγήσει στα ταμεία της εφορίας πάνω από 3.000.000 φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε φορολογούμενο που διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία 50 τετραγωνικών μέτρων και έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών παλαιότητας 4 ετών η εφορία θα του καταλογίσει φόρο 400 ευρώ με βάση τα τεκμήρια. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τον νόμο έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ, έξοδα 2.000 ευρώ για τη συντήρηση της κατοικίας και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Συνολικά δηλαδή το τεκμαρτό του εισόδημα ανέρχεται σε 9.000 ευρώ και συνεπώς τα 4.000 ευρώ που είναι πάνω από το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 10% και έτσι προκύπτει φόρος 400 ευρώ.
Με τα νέα τεκμήρια που ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν στην εφορία την άνοιξη του 2012, για κατοικία 50 τ.μ σε περιοχή με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης 500-1.500 ευρώ το τ.μ. το εισόδημα για τον ιδιοκτήτη της είναι 2.000 ευρώ. Για κατοικία 70 τ.μ. το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 2.800 ευρώ, για 100 τ.μ. το ποσό αυξάνεται στα 4.500 ευρώ, για 120 τ.μ. στα 5.800 ευρώ, για 150 τ.μ. διαμορφώνεται στα 9.100 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα φθάνει μέχρι τα 52.200 ευρώ για κατοικία 300 τ.μ.
Αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης άνω των 1.500 ευρώ, το τεκμήριο ανεβαίνει ακόμα υψηλότερα, ενώ για μονοκατοικίες το ποσό προσαυξάνεται κατά 20%.
Τσουχτερά είναι τα τεκμήρια για τα ΙΧ αυτοκίνητα, που κλιμακώνονται ανάλογα με τον κυβισμό τους. Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε αυτοκίνητο 1.200 κυβικών παλαιότητας μέχρι 5 ετών είναι 4.000 ευρώ, για 1.300 κυβικά ανεβαίνει στα 4.600 ευρώ, για 1.400 κυβικά είναι 5.200 ευρώ, για 1.500 κυβικά 5.800 ευρώ, για 1.600 κυβικά 6.400 ευρώ, για 1.700 κυβικά 7.000 ευρώ, για 1.800 κυβικά 7.600 ευρώ. για 1.900 κυβικά 8.200 ευρώ και για 2.000 κυβικά 8.800 ευρώ και ούτω καθεξής. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται κατά 30% για αυτοκίνητα παλαιότητας 6-10 ετών και κατά 50% για πάνω από δέκα έτη.
Επισημαίνεται ότι τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος (65ο) της ηλικίας τους.

Παραδείγματα
Το φορολογητέο εισόδημα ανά κατηγορία
Α) Για άγαμο φορολογούμενο με κύρια κατοικία 70 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης μέχρι 1.500 ευρώ το τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 4 ετών 1.400 κυβικών, το εισόδημα για το 2011 που θα προσδιορίσει η εφορία, ανεξάρτητα από εκείνο που θα δηλώσει ο ίδιος, θα ανέλθει σε 2.800 ευρώ για την κατοικία και άλλα 5.200 ευρώ για το αυτοκίνητο. Επιπλέον θα τους υπολογίσει άλλα 3.000 ευρώ ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης.
Συνεπώς το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα θα είναι 11.000 ευρώ. Με το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ για το υπερβάλλον τμήμα των 6.000 ευρώ θα υπολογισθεί φόρος με συντελεστή 10%, δηλαδή 600 ευρώ. Αν από το δηλωθέν εισόδημα δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει χαμηλότερος των 600 ευρώ, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει τον τεκμαρτό φόρο των 600 ευρώ.
Β) Για έγγαμο φορολογούμενο με κύρια κατοικία 100 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών, το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 15.900 ευρώ (5.000 ευρώ ελάχιστα έξοδα διαβίωσης για την οικογένεια + 4.500 ευρώ για την κατοικία + 6.400 ευρώ για το αυτοκίνητο). Ετσι ο ελάχιστος φόρος που θα του υπολογίσει η εφορία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα είναι 1.402 ευρώ.
Γ) Για έγγαμο με κύρια κατοικία 120 τ.μ., δευτερεύουσα κατοικία 80 τ.μ., ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών και ένα άλλο 1.400 κυβικών, το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και ο αναλογών φόρος με βάση τα τεκμήρια σε 3.360 ευρώ. Αν δηλώσει εισόδημα κάτω από 24.000 ευρώ, η εφορία δεν θα το αναγνωρίσει και θα του βεβαιώσει τον τεκμαρτό φόρο.

Τεκμήρια: Ποιοι μπορούν να τα αμφισβητήσουν
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να αμφισβητηθούν από φορολογούμενους που:
- υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις
- είναι φυλακισμένοι
- νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
- είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
- συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές
- είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους
- προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Κάλυψη τεκμηρίων: Τι μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος
Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών για να καλύψει ή να περιορίσει τη διαφορά. Ειδικότερα μπορεί να επικαλεστεί:
τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία
τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη
οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί.

Επισημαίνεται ότι έχει ανασταλεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013 η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, την ανέγερση οικοδομών και την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης.
Το μέτρο ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 17 Δεκεμβρίου του 2010.Δεν υπάρχουν σχόλια: