Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Οι  επιτυχίες του κ Λοβέρδου συνεχίζονται
Φάρμακα για πολίτες β’ κατηγορίας στους Έλληνες!


Νέες θεραπείες με καθυστέρηση ακόμη και 3 ετών. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με …μαύρες τρύπες. Τιμολόγηση φαρμάκων μήνες μετά…
Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάθεση φαρμάκων στην ελληνική αγορά και ενισχύονται με τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίζονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.
Γεγονός βέβαια που βλάπτει σοβαρά την υγεία των ελλήνων ασθενών οι οποίοι μετατρέπονται άμεσα σε πολίτες …β’ κατηγορίας της Ευρώπης.
Είναι ενδεικτικό ότι σε όλη την Ευρώπη η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, ανταμείβεται και προωθείται από το ίδιο το κράτος μιας και από αυτή προκύπτουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για τα ταμεία αλλά κυρίως για τον ασθενή.

Στην Ελλάδα όμως η καινοτομία, φαίνεται, ότι τιμωρείται και μέσω αυτής τιμωρείται η Επιχειρηματικότητα και η Ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, συζητείται στο νέο μνημόνιο τα νέα φάρμακα να καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία όταν αποζημιώνονται τουλάχιστον από 10 με 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέτρο που μάλλον δεν έχει λογική καθώς οι νέες θεραπείες θα φθάνουν στην Ελλάδα με καθυστέρηση ακόμη και τριών ετών.

Αυτό βέβαια συνεπάγεται αποκλεισμό των Ελλήνων ασθενών από νέες θεραπείες.

Ουδείς βέβαια σε ετούτη τη χώρα δεν αναλογίζεται ότι η καινοτομία είναι επένδυση η οποία οδηγεί σε Ανάπτυξη.

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται εδώ.
Η ηλεκτρονική συνταγράφηση βαδίζει ακόμη με βήματα ...χελώνας με αποτέλεσμα η Πολιτεία να αδυνατεί να περιορίσει την όποια υπερσυνταγογράφηση με πληροφοριακά συστήματα. Συνέπεια: κάθε φορά να ζητούνται rebates από την Βιομηχανία, που το μόνο που κάνουν είναι να επιβραβεύουν όποιους παρανομούν εις βάρος του συστήματος.

Οι λύσεις δεν είναι λίγες για να περιορίσει κανείς τη φαρμακευτική δαπάνη. Και είναι βέβαιον πως εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ενδεικτικά τα μέτρα θα μπορούσαν να εστιασθούν:
-στον εξορθολογισμό των τιμών των off patent και generics
-στην πάταξη της απάτης μέσω των πλαστών συνταγών από τα κουπόνια των εξαγωγών
-στην σωστή απόδοση των ήδη θεσμοθετημένων ποσοστών συμμετοχής
(0,10,25%) χωρίς να πρέπει επ’ ουδενί να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες και δη οι ασθενέστερες τάξεις
-στην σωστή απόδοση των ποσοστών κέρδους της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αναφέρονται στο Μνημόνιο
-και φυσικά στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στην εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Πηγή iatropedia.com

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΟΣ

Αναδρομικά από 14 Φεβρουαρίου σε ισχύ η μείωση των κατώτατων μισθών


Με αναδρομική ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τίθεται σε εφαρμογή η μείωση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων κατά 22% (και κατά 32% στους νέους έως 25 ετών) σύμφωνα με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης.

Βαθύτερο δε θα είναι το ψαλίδι για όσους νέους έως 25 ετών απασχολούνται με πρόγραμμα μαθητείας αφού η μείωση κατά 32% ισχύει και για τους αυτούς, που ούτως ή άλλως σύμφωνα με το πρόγραμμα για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας έπαιρναν μισθό ψαλιδισμένο κατά 20%, σε σχέση με τον κατώτερο της ΕΓΣΣΕ.
Να σημειωθεί δε ότι η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Στην πράξη του Υπουργικού διευκρινίζεται η διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αναλόγως πότε αυτές έχουν υπογραφεί.
Για το επίμαχο θέμα κλαδικών συμβάσεων που έχουν ήδη λήξει, δίνεται δυνατότητα 3 μηνών (έως τις 14 Μαΐου) για διάλογο εργαζόμενων-εργοδοτών για την υπογραφή νέας σύμβασης. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό εξακολουθούν να ισχύουν μόνον ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει, όπως για παράδειγμα το επίδομα γάμου.
Και σε αυτήν την περίπτωση η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.
Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.
Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν, όπως προαναφέρθηκε, για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012, δηλαδή έως τις 14 Μαΐου του 2012.
Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Οι όροι του προηγούμενου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.
Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει.
Όπως διευκρινίζεται σαφώς και σε αυτήν την περίπτωση η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Χάνεται το όπλο της προσφυγής στη Διαιτησία
Από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών – εργαζομένων.
Μάλιστα, η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα, αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.
Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται και τίθενται στο αρχείο.
Αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών, θα συζητηθούν με βάση την παρούσα απόφαση.

Μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνει υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, περιλαμβάνονται και οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως οι οικονομικές συνθήκες, η πρόοδος στην μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με την διαφορά.

Πάγωμα ωριμάνσεων από 14/2
Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, Συλλογικές συμβάσεις, ή διαιτητικές αποφάσεις.
Αυτό συνεπάγεται κατάργηση και της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, ως προς το σκέλος της τρίτης δόσης της αύξησης, στις αρχές Ιουλίου.
Επιπροσθέτως, αναστέλλονται και οι υπηρεσιακές ωριμάνσεις, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
Κατάργηση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ
Με το τελευταίο άρθρο της απόφασης, καταργείται και η μονιμότητα των υπαλλήλων σε ΔΕΚΟ και κρατικού ενδιαφέροντος τράπεζες.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 14-2-2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2112/1920, όπως ισχύει.
Οι διατάξεις εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Επί τάπητος η Σύνοδος Κορυφής και η υποβάθμιση
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε συζήτηση και για την υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, γεγονός για το οποίο επισημάνθηκε για μια ακόμη φορά ότι ήταν αναμενόμενη και ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα στην πορεία της οικονομίας σε αυτή την συγκυρία.
Ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του την Τετάρτη με τον Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο όπου, όπως είπε, βασικό θέμα θα είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και οι απαιτούμενες διαδικασίες για την προώθηση επενδύσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να προωθήσει την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης και τόνισε ότι σ΄αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει και θα εφαρμοσθεί η νέα νομοθεσία για τα γενόσημα φάρμακα. Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από το νέο μνημόνιο, η οποία είναι πολύ σημαντική ως προς την εξοικονόμηση πόρων και παράλληλα χωρίς επίπτωση στην υγεία των πολιτών.
Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον απερχόμενο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του και είπε ότι η αντικατάσταση στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα έχει γίνει έως το τέλος της εβδομάδας.
Newsroom ΔΟΛ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΡΥΘΜΙΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

Αποσυνδέονται τελικά τα επιδόματα από τον κατώτατο μισθό - Όλη η τροπολογία του υπ.Εργασίας


ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ποια ήταν η απίστευτα προκλητική ερώτηση στην Γενική Συνέλευση της Apple από έναν εκ των μετόχων της;


Σύμφωνα με το Bloomberg κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνέλευσης της Apple γίνονταν διάφορες προτάσεις για το τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν τα κέρδη και τα 97,6 δισεκατομμύρια δολάρια ρευστό αποθεματικό που υπάρχουν στα ταμεία της εταιρείας.

Όταν η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από τη συνεργασία του Facebook με την Apple ένας "έξυπνος" μέτοχος είχε τη φαεινή ιδέα να ρωτήσει κάτι πραγματικά εξωφρενικό. "Σκέφτεται η εταιρεία να αγοράσει την Ελλάδα;" είπε και όλοι οι υπόλοιποι έμειναν άφωνοι.

Αμέσως ο διευθύνων σύμβουλος Tim Cook απάντησε "Έχουμε εξετάσει διάφορες επενδυτικές κινήσεις, αλλά όχι αυτή"...

Απίστευτο, προκλητικό, εξοργιστικό και όμως αληθινό.. Τους δώσαμε το δικαίωμα όχι μόνο να μας ταπεινώνουν αλλά να μας χλευάζουν κιόλας με αστεία εις βάρος των ζωών μας!

ΠΗΓΗ: http://www.madata.gr

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΜΠΡΑΒΟ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ιταλοί δήμαρχοι προσφέρουν το μισθό τους στους Έλληνες!


Ο Μάρκο Γκάλντι, δήμαρχος της κωμόπολης Κάβα Ντέι Τιρένι, έξω από την πόλη Σαλέρνο της Νότιας Ιταλίας, αποφάσισε να προσφέρει το μισθό του για τη στήριξη του ελληνικού λαού.

Οι μηνιαίες απολαβές του, αντιστοιχούν σε 1.100 ευρώ.
Το έκανε γνωστό ο ίδιος, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, τον Ιταλό πρωθυπουργό, Μάριο Μόντι και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο.
Η καταβολή του μισθού του Γκάλντι υπέρ της χώρας μας, θα ξεκινήσει από αυτό τον τρέχοντα μήνα.
Στην επιστολή του, ο Ιταλός δήμαρχος αναφέρει: «Στην Ευρώπη, υπάρχει ένας λαός που λέει ότι δεν έχει αδέλφια.
Και σε αυτή την ιστορική στιγμή, έχει δίκιο.
Κανένας στον κόσμο δεν φέρεται με αδελφοσύνη προς τον ελληνικό λαό.
Έστω και αν η Ελλάδα μάς έδωσε τη φιλοσοφία και την επιστήμη, την ποίηση και τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη μουσική.
Η Ελλάδα μάς έδωσε τον πολιτισμό και η Ιταλία και η Ευρώπη δεν είναι αδέλφια της, αλλά παιδιά της.
Η Ευρώπη, σήμερα κρίνεται.
Αν εγκαταλείψει την Ελλάδα, θα απορρίψει οριστικά μια συγκεκριμένη ιδέα της Ευρώπης, εκείνη την ιδέα της Ευρώπης, που θέλουμε και αγαπάμε.
Από το μήνα αυτό θα καταβάλλω το μισθό μου υπέρ του ελληνικού λαού.
Και όσοι κρατούν στα χέρια τους το μέλλον της Ευρώπης και της Ιταλίας, ας μην ξεχάσουν το χρέος τους, ένα χρέος αλληλεγγύης και αδελφοσύνης».

Πριν από λίγο, αποφάσισε να προβεί στην ίδια ακριβώς κίνηση και ο δήμαρχος της κωμόπολης Μπαρονίσι, Τζοβάνι Μοσκατιέλο, ενισχύοντας τη χώρα μας με το μισθό του, που αντιστοιχεί σε 780 ευρώ.
«Όσοι κυβέρνησαν τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα, οπωσδήποτε διέπραξαν σοβαρότατα λάθη, αλλά θα ήμασταν και εμείς, τώρα, άλλο τόσο ανεύθυνοι, αν δεν στηρίζαμε -με κάθε δυνατό μέσο- αυτή τη χώρα, που είναι η κοιτίδα τού πολιτισμού μας», είπε κ. ο Μοσκατιέλο

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ

ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ  ΣΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΟΙ  ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ  ΣΟΥ

Έκκληση στους βουλευτές να υπερψηφίσουν τη νέα σύμβαση από τον Τσαρλς Νταλάρα

Σε υπερψήφιση του νέου πακέτου «ενθαρρύνει» τους Έλληνες βουλευτές ο επικεφαλής του IIF στις διαπραγματεύσεις για το «κούρεμα» Τσαρλς Νταλάρα σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, λέγοντας πως η απομείωση του χρέους θα σηκώσει «ένα σημαντικό βάρος από την πλάτη του ελληνικού λαού», ανοίγοντας το δρόμο σε εισροή σημαντικών κεφαλαίων, σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και την «δημιουργία μίας νέας ανταγωνιστικής Ελλάδας».

Ο Τσ.Νταλάρα εκτιμά επίσης πως είναι εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών για το PSI, τονίζοντας πως η πλευρά του IIF είναι «αφοσιωμένη στον εθελοντικό χαρακτήρα» της συμφωνίας για τις ζημιές στα ελληνικά ομόλογα.
Το όφελος που προκύπτουν από την απομείωση του χρέους «θα αφαιρέσει ένα σημαντικό βάρος από την πλάτη του ελληνικού λαού» που αντιστοιχεί, όπως λέει, «σε πάνω από το μισό εισόδημα κάθε Έλληνα πολίτη στη διάρκεια ενός εξαμήνου».
Σημειώνει πως η Ελλάδα έχει επιτύχει πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή και επικρίνει όσους δίνουν υπερβολικά αρνητική εικόνα για τη χώρα. Εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το «κούρεμα» του χρέους το οποίο θα φτάσει κοντά στο 70%, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις, θα ανοίξει το δρόμο για εισροή σημαντικών κεφαλαίων, σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και την οικοδόμηση μιας νέας ανταγωνιστικής Ελλάδας.
Εάν γίνουν όλα αυτά, εκτιμά ότι στις αρχές του 2013, τη σημερινή ύφεση και επώδυνη λιτότητα θα αντικαταστήσουν η ανάπτυξη και μια νέα προοπτική για την ελληνική οικονομία.
Όσον αφορά τις διαδιακασίες για το PSI, ο επικεφαλής του IIF μιλά για σφικτό χρονοδιάγραμμα που δεν επιτρέπει πλέον την ελάχιστη καθυστέρηση και τάσσεται εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της συμμετοχής στο «κούρεμα» της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών χωρών.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Τ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ

Τα ανέκδοτα της χρεοκοπίας
Ο ΓΑΠ θα είναι ο μόνος πολιτικός που αντί να δοθεί το όνομά του σε δρόμο θα δοθεί σε αδιέξοδο!


Το ξέρουμε κι είναι από τα καλά, τα πολύ καλά μας σαν λαού. Όποτε έρθει δυστυχία, μπορεί να κλαίμε και να φωνάζουμε αλλα και ανέκδοτα βγάζουμε!Από το περίφημο “Ταξί, ελεύθερος; Οχι ΄Ελληνας!!!” που ακουγόταν στους δρόμους της Αθήνας σε όλη την περίοδο της χούντας μέχρι σήμερα.

Απολαύστε όσα σταχυολογήσαμε.
Πίκρα, σαρκασμός, αυτολύπηση.
Μεγάλη Ελλάδα!
To ποσοστό ανεργίας είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ.
Γιώργος Παπανδρέου: ο πρώτος υπάλληλος που μπαίνει στην εφεδρεία.
Ένα λάθος κόμμα μπορεί να σου χαλάσει όλη τη σύνταξη, έλεγε η δασκάλα στο σχολείο. Τώρα κατάλαβα!
Αν χρειάζεστε κάτι μου λέτε, ε; Είμαι διαθέσιμος κι ετοιμοπόλεμος. (kostakaramanlis)
Σαμαράς: ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που απέδειξε ότι είναι ανίκανος να κυβερνήσει πριν κυβερνήσει.
Άνοιξε το κλειστό επάγγελμα του πρωθυπουργού της χώρας.
Για να τελειώνουμε, κάντε οικουμενική κυβέρνηση με ένα Γερμανό, έναν Ιταλό, έναν Ισπανό κι έναν Πόντιο, έτσι κι αλλιώς ανέκδοτο έχουμε γίνει.
Ο Πάγκαλος αποκαταστάθηκε επαγγελματικά στην Άπω Ανατολή. Τον προσέλαβαν σε ναό να κάνει τον Βούδα...

Κάποιος πρέπει να θυμίσει στους παρουσιαστές ότι η έκφραση «τα στελέχη της ΝΔ ήταν όλη νύχτα στη Συγγρού», μπορεί να παρεξηγηθεί.

Κάποιος να τους πει να τελειώνουνε, να μάθουμε κι εμείς τι νόμισμα θα βάλουμε φέτος στην βασιλόπιτα!

Ο Γιώργος θα είναι ο μόνος πολιτικός που το όνομά του θα δοθεί, αντί για οδό, σε αδιέξοδο

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

ΑΥΓΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΑΥΓΟ

Δε θα πιστέψετε τι βγαίνει μέσα από το αυγό


Περισσοτερα >>>>

ΜΑΣ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Eurostat: Το 27,7% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας το 2010


Συγκλονιστικά τα στοιχεία της Eurostat για την φτώχεια στην Ελλάδα, καθώς επιβεβαιώνουν οτι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται υπό εξαθλίωση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα στοιχεία της Eutostat για το 2010 καταγραφουν το 27,7% των Ελλήνων πολιτών στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα έβδομη, σε ποσοστά φτώχειας, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ.
Στην «ΕΕ των 27», το 23% του πληθυσμού ζει κοντά στο όριο της φτώχειας.
Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας καταγράφονται στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία (41%), στη Λετονία (38%), στη Λιθουανία (33%), στην Ουγγαρία (30%), στην Πολωνία (27,8%) και στην Ελλάδα (27,7%).
Ειδικότερα, στην Ελλάδα ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας το 28,7% των παιδιών ως 17 ετών, το 27,7% του πληθυσμού ηλικίας από 18 ως 64 ετών και το 26,7% των Ελλήνων άνω των 65 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην «ΕΕ των 27» είναι 27%, 23,3% και 19,8%.
Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας στα παιδιά κάτω των 18 ετών, καταγράφονται στη Ρουμανία (48,7%), στη Βουλγαρία (44,6%), στη Λετονία (42%), στην Ουγγαρία (38,7%), στη Λιθουανία (34,3%), στην Πολωνία (30,8%), στην Ισπανία (29,8%), στη Μ. Βρετανία (29,7%), στην Ιταλία (28,9%) και στην Ελλάδα και την Πορτογαλία (28,7%).

Πηγή: www.athina984.gr

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ

New Europe:"Ο Γ.Παπανδρέου κατέστρεψε μια χώρα".Σκληρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό

“Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου κατέστρεψε μία χώρα.Θα απαιτηθούν δεκαετίες για να επιστρέψουν οι Έλληνες εκεί που ήταν”. Έτσι ξεκινά το άρθρο της εφημερίδας New Europe,με θέμα την Ελλάδα.


Στη συνέχεια εξηγεί γιατί κακώς η Ελλάδα παρουσιάστηκε περίπου ως…απατεώνας της ΕΕ σε σχέση με το έλλειμμα.Γράφει η εφημερίδα:

“Στα τέλη του 2009,η Ευρώπη και ο κόσμος ανακάλυψαν ότι η Ελλάδα ήταν ένας απατεώνας,η οποία ουδέποτε έπαψε να παραποιεί τα οικονομικά της στοιχεία.Όμως πόσο ακριβές είναι αυτό;

Λόγω της κλιμακούμενης τότε διεθνούς οικονομικής κρίσης η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έδιναν ανακριβή στοιχεία”.

Η εφημερίδα αναφέρει όλες τις χώρες που παρουσίασαν ψευδή στοιχεία από την Ισπανία και τη Πορτογαλία έως τις ΗΠΑ και επισημαίνει:

“Ήταν μόνο η Ελλάδα αυτή που κατηγορήθηκε για παραποίηση στοιχείων και αναξιοπιστία.Κι αυτό έγινε από την ίδια της τη κυβέρνηση.Ταυτόχρονα μετέδιδε προς τις διεθνείς αγορές ότι ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα με τεράστια διαφθορά,πελατειακό σύστημα,παρασιτική οικονομία και έφθασε στο σημείο να συγκρίνει τη χώρα με τον Τιτανικό,ανεβάζοντας έτσι τα επιτόκια δανεισμού”.
Και η εφημερίδα θέτει το ερώτημα:
“Προς τι ο αυτοδιασυρμός;Γιατί κατηγορήθηκε η Ελλάδα για παραποίηση στοιχείων ,για διαφθορά και για όλα τ΄ άλλα από την ίδια της τη κυβέρνηση;Γιατί φούσκωσε η ίδια το έλλειμμα στα τέλη του 2009;”
Η εφημερίδα καταλήγει αποδίδοντας ευθύνες στον Γ.Παπανδρέου “ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε ενημερωθεί από Έλληνες και ξένους αξιωματούχους για την πραγματική κατάσταση ,δημιούργησε προσδοκίες κι έδωσε υποσχέσεις που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει”.