Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΦΟΡΟΑΠΑΛΑΓΕΣ ΤΕΛΟΣ

Νέα τεκμήρια στέλνουν στο ταμείο 3 εκατ. φορολογούμενους
που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο

- Τέλος οι απαλλαγές για όλους

- Ποιοι θα πάρουν νέα ραβασάκια το 2012
- Τσουχτερά τα τεκμήρια και για τα ΙΧ

- Δείτε αναλυτικά παραδείγματα
Καυτά σημειώματα με καταβολή φόρου θα λάβουν το 2012 ακόμα και οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ λόγω των αυξημένων μέχρι και 71% τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα που καταργούν την απαλλαγή από τον φόρο.
Φθάνει να έχει κάποιος ένα μικρό σπίτι και ένα χαμηλού κυβισμού καινούργιο αυτοκίνητο για να πιαστεί στη παγίδα των τεκμηρίων, να χάσει το αφορολόγητο και να κληθεί να πληρώσει φόρο ανεξάρτητα από το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος.
Υπολογίζεται ότι ο συνδυασμός του νέου μειωμένου αφορολόγητου ορίου με τα τεκμήρια διαβίωσης θα οδηγήσει στα ταμεία της εφορίας πάνω από 3.000.000 φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε φορολογούμενο που διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία 50 τετραγωνικών μέτρων και έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών παλαιότητας 4 ετών η εφορία θα του καταλογίσει φόρο 400 ευρώ με βάση τα τεκμήρια. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τον νόμο έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ, έξοδα 2.000 ευρώ για τη συντήρηση της κατοικίας και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Συνολικά δηλαδή το τεκμαρτό του εισόδημα ανέρχεται σε 9.000 ευρώ και συνεπώς τα 4.000 ευρώ που είναι πάνω από το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 10% και έτσι προκύπτει φόρος 400 ευρώ.
Με τα νέα τεκμήρια που ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν στην εφορία την άνοιξη του 2012, για κατοικία 50 τ.μ σε περιοχή με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης 500-1.500 ευρώ το τ.μ. το εισόδημα για τον ιδιοκτήτη της είναι 2.000 ευρώ. Για κατοικία 70 τ.μ. το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 2.800 ευρώ, για 100 τ.μ. το ποσό αυξάνεται στα 4.500 ευρώ, για 120 τ.μ. στα 5.800 ευρώ, για 150 τ.μ. διαμορφώνεται στα 9.100 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα φθάνει μέχρι τα 52.200 ευρώ για κατοικία 300 τ.μ.
Αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης άνω των 1.500 ευρώ, το τεκμήριο ανεβαίνει ακόμα υψηλότερα, ενώ για μονοκατοικίες το ποσό προσαυξάνεται κατά 20%.
Τσουχτερά είναι τα τεκμήρια για τα ΙΧ αυτοκίνητα, που κλιμακώνονται ανάλογα με τον κυβισμό τους. Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε αυτοκίνητο 1.200 κυβικών παλαιότητας μέχρι 5 ετών είναι 4.000 ευρώ, για 1.300 κυβικά ανεβαίνει στα 4.600 ευρώ, για 1.400 κυβικά είναι 5.200 ευρώ, για 1.500 κυβικά 5.800 ευρώ, για 1.600 κυβικά 6.400 ευρώ, για 1.700 κυβικά 7.000 ευρώ, για 1.800 κυβικά 7.600 ευρώ. για 1.900 κυβικά 8.200 ευρώ και για 2.000 κυβικά 8.800 ευρώ και ούτω καθεξής. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται κατά 30% για αυτοκίνητα παλαιότητας 6-10 ετών και κατά 50% για πάνω από δέκα έτη.
Επισημαίνεται ότι τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος (65ο) της ηλικίας τους.

Παραδείγματα
Το φορολογητέο εισόδημα ανά κατηγορία
Α) Για άγαμο φορολογούμενο με κύρια κατοικία 70 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης μέχρι 1.500 ευρώ το τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 4 ετών 1.400 κυβικών, το εισόδημα για το 2011 που θα προσδιορίσει η εφορία, ανεξάρτητα από εκείνο που θα δηλώσει ο ίδιος, θα ανέλθει σε 2.800 ευρώ για την κατοικία και άλλα 5.200 ευρώ για το αυτοκίνητο. Επιπλέον θα τους υπολογίσει άλλα 3.000 ευρώ ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης.
Συνεπώς το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα θα είναι 11.000 ευρώ. Με το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ για το υπερβάλλον τμήμα των 6.000 ευρώ θα υπολογισθεί φόρος με συντελεστή 10%, δηλαδή 600 ευρώ. Αν από το δηλωθέν εισόδημα δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει χαμηλότερος των 600 ευρώ, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει τον τεκμαρτό φόρο των 600 ευρώ.
Β) Για έγγαμο φορολογούμενο με κύρια κατοικία 100 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών, το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 15.900 ευρώ (5.000 ευρώ ελάχιστα έξοδα διαβίωσης για την οικογένεια + 4.500 ευρώ για την κατοικία + 6.400 ευρώ για το αυτοκίνητο). Ετσι ο ελάχιστος φόρος που θα του υπολογίσει η εφορία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα είναι 1.402 ευρώ.
Γ) Για έγγαμο με κύρια κατοικία 120 τ.μ., δευτερεύουσα κατοικία 80 τ.μ., ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών και ένα άλλο 1.400 κυβικών, το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και ο αναλογών φόρος με βάση τα τεκμήρια σε 3.360 ευρώ. Αν δηλώσει εισόδημα κάτω από 24.000 ευρώ, η εφορία δεν θα το αναγνωρίσει και θα του βεβαιώσει τον τεκμαρτό φόρο.

Τεκμήρια: Ποιοι μπορούν να τα αμφισβητήσουν
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να αμφισβητηθούν από φορολογούμενους που:
- υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις
- είναι φυλακισμένοι
- νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
- είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
- συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές
- είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους
- προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Κάλυψη τεκμηρίων: Τι μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος
Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών για να καλύψει ή να περιορίσει τη διαφορά. Ειδικότερα μπορεί να επικαλεστεί:
τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία
τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη
οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί.

Επισημαίνεται ότι έχει ανασταλεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013 η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, την ανέγερση οικοδομών και την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης.
Το μέτρο ισχύει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 17 Δεκεμβρίου του 2010.Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το 2012 φέρνει αύξηση εως και τρία χρόνια στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης και στα χρόνια ασφάλισης

Τελευταία ενημέρωση: 27.12.2011  17:39

Ξεχάστε τη σύνταξη στα 35 χρόνια ασφάλισης.Θα τη δικαιούστε στα 65 σας εαν έχετε 40 χρόνια ασφάλισης.Διαβάστε αναλυτικά παραδείγματα και για το Δημόσιο και για τον Ιδιωτικό Τομέα και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.


Από την πρωτοχρονιά του 2012 αλλάζουν τα πάντα στις προυποθέσεις συνταξιοδότησης αφού σταδιακά εως το 2015 ο γενικός όρος συνταξιοδότησης θα είναι ένας και μόνο, τα 65 χρόνια ηλικίας και τα 40 χρόνια ασφάλισης.
Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος χρόνος αφορούν όλους εκτός αυτούς που ασφαλίστηκαν πριν το 1983 και έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης.
Αναλυτικά οι αλλαγές από το 2012 για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο
- Οι γυναίκες χρειάζονται 2 χρόνια παραπάνω, αφού για να βγουν στη σύνταξη με 15 χρόνια δουλειάς πρέπει να συμπληρώνουν πλέον τα 63 τους χρόνια από 61 που ίσχυαν

- Για πλήρη σύνταξη ανεβαίνουν για όλους τόσο τα χρόνια ασφάλισης, στα 37 από 36 σήμερα, όσο και το όριο ηλικίας που πάει στα 59 χρόνια από 58 σήμερα

- Πλέον άτυχοι οι γονείς με ανήλικο παιδί αφού για να πάρουν σύνταξη μετά από 25 χρόνια ασφάλισης θα πρέπει να είναι 55 ετών, από 52 που ίσχυε ως τώρα

- Στα 55 τους, αντί για 52, θα βγαίνουν και όσοι έχουν 3 παιδιά όμως θα χρειάζονται και 2 παραπάνω χρόνια δουλειάς, αφού από τα 21 που χρειάζονταν τώρα πάνε στα 23 έτη ασφάλισης

- Για πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω 25ετίας, το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 58 χρόνια από 56 σήμερα

Οι αλλαγές για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – ΙΚΑ

- Για πλήρη σύνταξη απαιτούνται πλέον 37 χρόνια ασφάλισης, από 36 σήμερα, και τα 59 χρόνια ηλικίας, από 58 σήμερα
- Οι γυναίκες για να βγουν στη σύνταξη με 15ετία, δηλαδή με 4.500 ένσημα, θα πρέπει να είναι 62 ετών από 61 σήμερα, ενώ για πρόωρη θα πρέπει να είναι 57 ετών από 56 σήμερα
Για σύνταξη από βαρέα και ανθυγιεινά

- Για πλήρη σύνταξη εκτός από 10.500 ημεροκάματα απαιτείται όριο ηλικίας 56 χρόνων και 6 μηνών

- Για μειωμένη τα 54 χρόνια και 6 μήνες

- Για την 15ετία, δηλαδή 4.500 ημεροκάματα, πρέπει κάποιος να είναι 57 ετών από 56 σήμερα

- Για μητέρες ανηλίκων 5.500 ημέρες εργασίας και όριο ηλικίας τα 60 χρόνια από 57 τώρα, ενώ αν πάει για πρόωρη με 4.500 ημεροκάματα θα πρέπει να είναι 55 ετών πλέον από 52 εως σήμερα

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές, επιστήμονες του ΕΤΑΑ, μηχανικοί, εργολήπτες, νομικοί, συμβολαιογράφοι, γιατροί, φαρμακοποιοί:

- Όσοι υπάγονται στον ΟΑΕΕ για να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν 37 χρόνια δουλειάς, από 36, και να είναι 60 χρονών οι άντρες και 59 οι γυναίκες, από 59 και 58 ετών αντίστοιχα.

- Όσες έχουν 25 χρόνια ασφάλισης στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμεία Νομικών) το απαιτούμενο ηλικιακό όριο πάει στα 62, από 61 χρόνια εως σήμερα

- Τρία χρόνια παραπάνω για σύνταξη, στα 58 τους αντί στα 55, για τις γυναίκες δικηγόρους, μητέρες ανηλίκων και τους άνδρες δικηγόρους χήρους, πατέρες ανηλίκων

Σύμφωνα μάλιστα με το Capital.gr, και τον αναλυτικό του κατάλογο, οι αλλαγές αυτές είναι δεδομένες, αφού είναι ήδη νόμος του κράτους, και δεν έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που έρχονται σε επικουρικές, εφάπαξ και επιδόματα

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Παράδειγμα ήθους και τιμιότητας έδωσε ο μαθητής της Β΄ Γυμνασίου Δημήτρης ΣταύρουO 14χρονος βρήκε στο προαύλιο του σχολείου του, στο Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, ενα πορτοφόλι.


Χωρίς καν να μπει στον πειρασμο να το ανοίξει το παρέδωσε στον Γυμνασιάρχη, παραδίδοντας ένα σπουδαίο μάθημα αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς.

Το πορτοφόλι ανήκε σε καθηγητή του σχολειου και περιείχε 3.000 ευρώ και πολύτιμα προσωπικά έγγραφα του κατόχου του (διαβατήριο, ταυτότητα, κάρτες κ.τ.λ.).
Ο Δημήτρης, όπως γράφει η εφημερίδα "Συνείδηση" είναι γιος του Γιώργου Σταύρου που ασχολείται με βαφές επίπλων (διατηρεί εργαστήριο στον κόμβο του Σταδίου) έχει μια ακόμη αδελφή, την Σπυριδούλα, στην Γ΄ Λυκείου.
Οι αρχές με τις οποίες μεγάλωσε και οι αξίες της οικογένειάς του, δεν θα μπορούσαν να του επιτρέψουν τίποτε το διαφορετικό απ’ το να παραδώσει το πορτοφόλι χωρίς δεύτερη σκέψη, όποιες ανάγκες κι αν μπορεί να υπήρχαν στον ίδιο και στην οικογένειά του.
Ο Δημήτρης πάντως δηλώνει «τρελός» με τον Παναιτωλικό και κάνει τα δικά του όνειρα για το μέλλον...

newsit

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ

Μια ασυνήθιστη κλήση στο ΕΚΑΒ στη Σητεία αποκάλυψε το δράμα μια 60χρονης γυναίκας που για να ζήσει ψάχνει τρόφιμα από τα σκουπίδια.Όπως γράφει το flashnews.gr το απόγευμα της Παρασκευής η 60χρονη, για άλλη μια φορά βγήκε στους δρόμους για να ψαχουλέψει με τα ταλαιπωρημένα χέρια της τα σκουπίδια από τους κάδους του δήμου, προκειμένου να βρει τροφή...

Στην προσπάθεια της όμως, η άτυχη γυναίκα έπεσε μέσα σε έναν από τους κάδους, χτύπησε τον ώμο της και δεν μπορούσε να βγει από αυτόν.
Κάποιος περαστικός είδε την απεγνωσμένη προσπάθεια της γυναίκας να βρεθεί έξω από τον κάδο και ειδοποίησε αρχικά το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια την Πυροσβεστική, που την απεγκλώβισε, δίνοντας προσωρινά τέλος στην περιπέτειά της.
Το ασθενοφόρο στη συνέχεια την οδήγησε στο Νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Το περιστατικό αυτό, λίγο πριν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θύμιζει σε όλους μας με τον πιο θλιβερό τρόπο και για άλλη μια φορά, τις συνθήκες εξαθλίωσης που βιώνουν αρκετοί συμπολίτες μας...
Πηγή newsit


Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙΘΑΝΑΤΟΙ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

Αναζητώντας τα αίτια των προβλημάτων, το αρμόδιο τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανατρέχει σε μία σειρά από γεγονότα της τελευταίας 20ετίας, για τα οποία εξετάζει, εάν και πόσο επιβάρυναν το θαλάσσιο οικοσύστημα στην Αδριατική και το Β. Ιόνιο. Οι ομαδικοί θάνατοι θαλάσσιων θηλαστικών, όπως οι ζιφιοί, η αισθητή μείωση του ιχθυοαποθέματος, οι νεκρές θαλάσσιες χελώνες, η εξαφάνιση της φώκιας Monachus-Monachus από την Κέρκυρα, οι θάνατοι ψαριών από εγκεφαλίτιδα και άλλες επιδημίες, που παρατηρούνται στη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους, ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι εξετάζουν προσεκτικά την υπόθεση. Στις δυτικές ακτές του νησιού, τον τελευταίο μήνα ξεβράστηκαν θαλάσσια κήτη, φαλαινοδέλφινα ή ζιφιοί, ενώ ψαράδες στο βόρειο Ιόνιο κάνουν λόγο για νεκρά ψάρια.
Ανάλογα φαινόμενα με νεκρά ψάρια παρατηρούνται και νοτιότερα, στη Λευκάδα, την Ιθάκη, τον Καστό, τον Κάλαμο και τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας.
Μάλιστα, στις 10 Νοεμβρίου, στην Πάλαιρο, ψαροντουφεκάδες αντίκρισαν εκατοντάδες νεκρά ψάρια. Το ανησυχητικό, όπως λένε οι ψαράδες, είναι ότι δεν πρόκειται για αφρόψαρα, αλλά για ψάρια του βυθού, όπως ροφοί, συναγρίδες και σφυρίδες.
Αναζητώντας τα αίτια των προβλημάτων, που παρουσιάζει η κερκυραϊκή θάλασσα, το αρμόδιο τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανατρέχει σε μία σειρά από γεγονότα της τελευταίας 20ετίας, για τα οποία εξετάζει, εάν και πόσο επιβάρυναν το θαλάσσιο οικοσύστημα στην Αδριατική και το Β. Ιόνιο.

Ο προϊστάμενος Σταμάτης Γκίνης, βιολόγος-ιχθυολόγος, και η συνεργάτιδά του, υδροβιολόγος Σαββίνα Γκιώνη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκαν σε καταστάσεις και γεγονότα, που καταγράφηκαν στον χάρτη του Ιονίου και της Αδριατικής και εξετάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν σχετίζονται με τα προβλήματα που παρατηρούνται:

«*Η ιταλική μαφία αποκάλυψε ότι έχει βυθίσει στα νερά του Ιονίου πελάγους, περισσότερα από 7 πλοία, φορτωμένα με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα. Ο μαφιόζος Φραντσέσκο Φόντι παραδέχτηκε στους Ιταλούς ανακριτές, το 2009, ότι ήταν μέλος κυκλώματος, το οποίο, την τελευταία 20ετία, βύθισε 30 πλοία στην Αδριατική, το Ιόνιο και τη Μεσόγειο. Τα πλοία μετέφεραν τοξικά απόβλητα.

*Σύμφωνα με στοιχεία της μεγάλης ιταλικής περιβαλλοντικής ομάδας Lega Ambiente, τα τελευταία 30 χρόνια περίπου 50 πλοία, φορτωμένα με τοξικά απόβλητα, έχουν χαθεί στη Μεσόγειο, ανάμεσά τους επτά, τα οποία βυθίστηκαν στο Ιόνιο, από τους Παξούς μέχρι τη Μεσσηνία.
*Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, νατοϊκά βομβαρδιστικά αεροσκάφη ξεφόρτωσαν βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Αδριατική θάλασσα.
*Πριν από περίπου είκοσι χρόνια, γερμανικό πλοίο, που μετέφερε τοξικά απόβλητα στην Αλβανία, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Β. Ιονίου μαζί με το φορτίο του.
*Σε όλο το βόρειο Ιόνιο, καθώς και στη νότια Αδριατική, γίνονται συνεχείς υποθαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στις έρευνες αυτές γίνεται χρήση ηχοβολιστικών μηχανημάτων, τα οποία επηρεάζουν -σύμφωνα με τους επιστήμονες- το νευρικό σύστημα των ψαριών.
*Κατά τη διάρκεια των πολεμικών ασκήσεων τις Ελλάδας, του ΝΑΤΟ και της Ιταλίας γίνεται χρήση συγχρόνων μεθόδων ηχοεντοπισμού των «αντιπάλων».

*Τα κράτη του Ιονίου (Ιταλία, Ελλάδα), καθώς και εκείνα της Αδριατικής (Αλβανία, Κροατία κ.τλ.), χρησιμοποιούν το θαλάσσιο οικοσύστημα ως τελικό αποδέκτη για κάθε είδος ρύπους (οικιστικά, βιομηχανικά, γεωργικά κ.τλ.).

*Η υπεραλίευση των θαλασσών έχει μειώσει αισθητά τα ιχθυοαποθέματα και έχει διαταράξει την τροφική αλυσίδα, ιδιαίτερα τα ζώα που βρίσκονται στα ανώτερα τροφικά επίπεδα.

*Υποθαλάσσια φυσικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα στους φυσικούς πληθυσμούς (π.χ. σεισμοί, εκρήξεις υποθαλάσσιων ηφαιστείων, κ.τλ.).

*Διάφορές επιδημίες (ιώσεις, βακτηριώσεις, κ.λπ.) μπορούν να αποδεκατίσουν ολόκληρους φυσικούς πληθυσμούς.

*Υπάρχει έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας, τόσο στους αλιείς, όσο στους ανθρώπους που κατοικούν ή επισκέπτονται στις παράκτιες περιοχές.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται έλλειψη αστυνόμευσης για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τις κρατικές και αυτοδιοίκητες αρχές.

*Παρατηρείται μεγάλη τουριστική δραστηριότητα στις περισσότερες παράκτιες περιοχές της Κερκύρας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος».

Από τα νεκρά φαλαινοδέλφινα έχουν ληφθεί δείγματα από τους ιστούς, προκειμένου να εντοπιστούν τα πιθανά αίτια θανάτου, όπως η τοξικότητα, τα βαριά μέταλλα και οι ασθένειες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Αρχιπέλαγος», που έκανε τη δειγματοληψία από τα νεκρά κήτη, σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει ότι οι μαζικοί εκβρασμοί τού συγκεκριμένου είδους φάλαινας στην Κέρκυρα αποτελεί ένα σπάνιο και ανεξήγητο φαινόμενο.

«Πρόκειται αναμφίβολα για ένα πολύ οδυνηρό γεγονός, που λαμβάνει χώρα στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου, που μας ανησυχεί ιδιαίτερα και πρέπει οπωσδήποτε να προβληματίσει την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές, καθώς τα αίτια θανάτου ίσως σχετίζονται -άμεσα ή έμμεσα- με την ανθρωπογενή παρέμβαση», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης.


Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ από το ΑΠΕΔευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Εως 40% η σφαγή επικουρικών και στο βάθος νέο ψαλίδι στις κύριες


Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ
Περικοπή των επικουρικών συντάξεων έως και 40%, μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% και επιβολή επασφαλίστρου 0,1% στον τζίρο όλων των επιχειρήσεων μέσα στο 2012 περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το Ασφαλιστικό. Και όλα αυτά χωρίς κανείς να εγγυάται το ύψος των συντάξεων κύριας ασφάλισης.

Οσο διαμαρτύρονται συνταξιούχοι και εργαζόμενοι τόσο οι κυβερνώντες συνεχίζουν να πετσοκόβουν τις συντάξεις...
Τα εν λόγω μέτρα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται μέσα στην εβδομάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αναλογιστικές μελέτες για τα επικουρικά ταμεία και τις συνακόλουθες περικοπές στις συντάξεις. Αλλαγές, οι οποίες θα νομοθετηθούν τον Ιανουάριο, αλλά θα ισχύουν από την Πρωτοχρονιά του 2012 προκαλώντας νέα μείωση στις αποδοχές των συνταξιούχων.

Οι νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από 15%-40% (αναλόγως των Ταμείων και των κρυφών-αναλογιστικών ελλειμμάτων) θα συνδυαστούν και με ενοποίηση των Ταμείων στο ΕΤΕΑΜ του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ), τα αποθεματικά του οποίου συνεχίζει να «αρμέγει» δανειακά το μητρικό ΙΚΑ προκειμένου να καταβάλει τις τρέχουσες υποχρεώσεις (Δώρο Χριστουγέννων, σύνταξη Ιανουαρίου κ.ά.).

Η ενοποίηση που θα εξαγγελθεί θα είναι σε εθελοντική βάση, πλην των 4 βασικών Ταμείων (ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΕΑΙΤ). Για το επικουρικό των τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και μένει προς τελική επεξεργασία η υπαγωγή όλων των τραπεζοϋπαλλήλων στο ίδιο επικουρικό (σήμερα οι προ του 2005 είναι στο ΕΤΑΤ και οι νεότεροι στο ΕΤΕΑΜ. Ετσι το ΕΤΑΤ δεν έχει ασφαλισμένους και λειτουργεί χωρίς πόρους...).
Φορτώνουν βάρη στο κράτος
Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται οι υπάλληλοι των τραπεζών να ενταχθούν είτε στο υπό συγκρότηση ενιαίο επικουρικό ταμείο είτε να παραμείνει ανεξάρτητο το ΕΤΑΤ. Το τελευταίο επιδιώκει τόσο η ΟΤΟΕ, για ευνόητους λόγους, όσο και οι τραπεζίτες (Εμπορική, Alpha κ.ά.) προκειμένου να «αδειάζουν» εκεί -με πρόωρη συνταξιοδότηση- τους «ηλικιωμένους» υπαλλήλους. Να μη συνταξιοδοτούνται δηλαδή στο 60ό έτος όπως ορίζει το νέο Ασφαλιστικό, αλλά νωρίτερα, μεταβιβάζοντας στο ασφαλιστικό σύστημα το πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

Ομως, εδώ αρχίζουν και οι διαφωνίες μεταξύ ΟΤΟΕ και τραπεζιτών, καθώς η εργατική πλευρά διεκδικεί και άλλους πόρους για το ΕΤΑΤ (σ.σ. σε αυτό εντάχθηκαν το 2005 χαριστικά τα Ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων, απαλλάσσοντας τις τράπεζες από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ - στο βαθμό που είχαν συμβατική υποχρέωση να καλύπτουν τα ελλείμματα).
Ως προς τα ασφάλιστρα των επιχειρήσεων, αυτά θα μειωθούν κατά 10% (ή περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες), αρχής γενομένης από τις εταιρείες που θα δεχτούν να βάλουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του προσωπικού και των ωρών εργασίας. Και καθώς θα μειωθούν οι εισπράξεις του Ασφαλιστικού -ενώ και το νέο χρόνο προβλέπεται πως θα σημειωθεί νέα βουτιά στα έσοδα των Ταμείων λόγω ύφεσης (ανεργία, μείωση αποδοχών κ.ά.)- αναμένεται να υιοθετηθεί μια παλαιότερη πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ περί εισφοράς στον τζίρο όλων των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης με ένα ποσοστό γύρω στο 0,1%, κάτι που αναμένεται να αποφέρει 800 εκατ. σε ετήσια βάση.

Νέα βουτιά στα έσοδα

Ομως το συγκεκριμένο ποσόν αρκεί μόλις για τα αναμενόμενα, μέσα στο νέο χρόνο, ταμειακά ελλείμματα του ΟΑΕΕ, ενώ το ΙΚΑ αναμένεται να ζητήσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ (πέραν της κρατικής χρηματοδότησης), ποσόν που σχεδιάζει να αντλήσει από διεθνή δανεισμό (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Αλλά επειδή αυτό είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας, η νέα (2012) καθίζηση των εσόδων του ΙΚΑ (για τέταρτη συνεχή χρονιά) αναμένεται να οδηγήσει σε νέα μείωση των συντάξεων κύριας ασφάλισης.

Και αυτό γιατί έχουν καταρρεύσει οι εισπρακτικοί μηχανισμοί, ενώ η κυβέρνηση αρνείται να συγκρουστεί με τις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες αντλούν πάνω από 8 δισ. το χρόνο από τα Ταμεία, όταν το ποσόν για φάρμακα με βάση τις δραστικές ουσίες υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Και μπορεί η λήψη φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία να συνεπάγεται και μια «θυσία» των ασφαλισμένων, στο βαθμό που οι ουσίες δεν απελευθερώνονται με την προαποφασισμένη σειρά για το ταχύτερο αποτέλεσμα, θυσία στην οποία θα μπορούσαν να υποβληθούν έναντι της υπέρτερης εθνικής κρίσης. Χωρίς να υπολογίζεται το όφελος από τα αντίγραφα φάρμακα.

Την προοπτική και νέας μείωσης των συντάξεων κύριας ασφάλισης δεν αποκλείει και ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης υποστηρίζοντας ότι «εάν δεν πληρώνονται οι εισφορές το οικονομικό πρόβλημα των Ταμείων θα μεγεθύνεται».ΤΑ ΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ 14

Τουρκικά κέρματα γέμισαν την Ελλάδα και όχι μόνο!


Ελέγξτε τα χρήματά σας!
Προσοχή! στα τουρκικά νομίσματα που μοιάζουν με δίευρο= 0,40 ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε τα ΧΡΗΜΑΤΑ σας!

Η Τουρκία έχει ένα νέο νόμισμα, τη «Νέα Τουρκική Λίρα» (Yeni Turk Lirasi), το οποίο αντικαθιστά το παλιό που υποτιμήθηκε.
Κοιτάζοντας το νέο τούρκικο νόμισμα θα συνειδητοποιήσετε ότι μοιάζει ύποπτα με το κέρμα των 2 ευρώ. Αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο κομμάτια, βρίσκουμε ότι έχουν ακριβώς την ίδια εμφάνιση (ένα δαχτυλίδι νικέλιο γύρω από την κεντρική χαλκού) και σχεδόν το ίδιο μέγεθος.
Επίσης, η πλευρά του προσώπου φέρει το κεφάλι του Ατατούρκ, όπως και πολλά ευρώ φέρουν το βασιλιά της Ισπανίας, των Βέλγων, το Δάντη κτλ.

Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί του 2 στο δίευρο, υπάρχει το 1 στο τούρκικο νόμισμα.
Αυτό το κομμάτι της τουρκικής λίρας είναι μια έξυπνη παραχάραξη του νομίσματος των δύο ευρώ.
Να είστε προσεκτικοί, βεβαιωθείτε για τα κέρματα των δύο ευρώ, δεδομένου ότι άρχισαν να κυκλοφορούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κυκλοφορούν και μπορούν να μας εξαπατήσουν.

Πηγη http://www.porosnews.blogspot.com/

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΜΑΣ ΒΡΗΚΑΝ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ

Κοροιδευόμαστε και μεταξύ μας. Άνθρωποι που έχουν βάλει μέσα το Δημόσιο και εξαιτίας τους πληρώνουμε τώρα εμείς τα σπασμένα εξακολουθούν να μας βγάζουν κοροιδευτικά την γλώσσα και εκτός από την περιπέτεια της σύλληψης να συνεχίζουν ανενόχλητοι την ζωή τους.

Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, από τους 17 φοροφυγάδες που συνελήφθησαν από το ΣΔΟΕ για συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΦΠΑ ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, στο ταμείο μπήκαν μόνο 50.000 ευρώ!
Αν μάλιστα σε αυτούς προστεθούν και οι 32 που συνελήφθησαν από την Οικονομική Αστυνομία για χρέη πάνω από 40 εκατομμύρια τότε θα διαπιστώσει κανείς ότι αυτή η χώρα με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι νόμοι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ!
Από όλους αυτούς του κυρίους που παρέλασαν από τα κρατητήρια και τα δικαστήρια περιμένουμε τώρα να κρατήσουν τον λόγο τους ότι θα ρυθμίσουν τα χρέη τους! ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ!
Ζούμε λοιπόν σε αυτή την χώρα για ακόμα μια φορά το θέατρο του παραλόγου με τους φοροφυγάδες να συλλαμβάνονται με τυμπανοκρουσίες και την άλλη μέρα να τους βλέπουμε όχι μόνο να φεύγουν ελεύθεροι αλλά να μην έχουν πληρώσει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ από αυτά που χρωστούν

ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΖΕΧΑ

                H «πρώτη» του Βαζέχα
Διαβάστε στο sday.gr πότε ο Κριστόφ Βαζέχα έκανε το ντεμπούτο του φορώντας την «πράσινη» φανέλα. Κόντρα σε ποια ομάδα συστήθηκε και πως τον υποδέχθηκε ο κόσμος του «τριφυλλιού».

Στις 17 Δεκεμβρίου του 1989 ο Πολωνός επιθετικός έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. O τότε προπονητής του Παναθηναϊκού, Κρίστο Μπόνεφ του έδωσε τη φανέλα με τον Νο 7 και τον έκανε βασικό, μόλις λίγες μέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Ο ταλαντούχος φορ έφτασε ως ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης, αν και δεν ήρθε ως μεγάλο όνομα. Το ντεμπούτο του δεν ήταν ωστόσο επιτυχημένο, καθώς δεν είχε προλάβει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της χώρας μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει αποδέκτης αρνητικών σχολίων από την «πράσινη» εξέδρα. Πολύ γρήγορα όμως έγινε η σημαία της ομάδας και μπήκε για πάντα στις καρδιές των φιλάθλων του «τριφυλλιού».

Το παιχνίδι με αντίπαλο την Ένωση έληξε 0-0 και η σύνθεση του Παναθηναϊκού στο ιστορικό ματς αποτελούταν ως εξής: Σαργκάνης, Χατζηαθανασίου, Καλιτζάκης, Γεωργαμλής, Καλαντζής, Κόλεφ (62’ Γεωργακόπουλος), Αντωνίου, Χριστοδούλου, Δημόπουλος, Βαζέχα, Σαμαράς (46’ Μαραγκός). Στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν 51.797 θεατές και διαιτητής ήταν ο Βασίλης Νικάκης.

Ο Βαζέχα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό έξι μέρες νωρίτερα από τη Ρουχ Χορζόφ και έγραψε ιστορία φορώντας την πράσινη φανέλα. Έμεινε στην ομάδα συνολικά 15 χρόνια και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2004, σε ηλικία 39 ετών. Συνολικά στο πρωτάθλημα πέτυχε 244 γκολ σε 403 αγώνες και αναδείχθηκε τρεις φορές πρώτος σκόρερ (1994, 1995, 1998), ενώ σε 63 ευρωπαϊκά ματς είχε 24 γκολ. Είχε 50 συμμετοχές στην Εθνική Πολωνίας με εννέα γκολ.

Ο Πολωνός από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του με τη «πράσινη» φανέλα έδειξε τον… έρωτα που είχε με τα αντίπαλα δίχτυα. Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, στις 7 Ιανουαρίου του 1990 κατάφερε να σκοράρει στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα Αθηνών στη Ριζούπολη. Στο 53’ ο Πολωνός φορ παραβίασε εστία του Νίκου Κουρκούνα, διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Πάλι στη Ριζούπολη , 8 χρόνια και 17 ημέρες αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου ο Πολωνός σπάει το ρεκόρ του Αντώνη Αντωνιάδη. Σημειώνει κόντρα στον Απόλλωνα στο 64΄ λεπτό με προβολή το 181ο γκολ και γίνεται ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Μάλιστα το πανηγυρίζει βγάζοντας τη φανέλα, ενώ από μέσα φορούσε μία άλλη με το 181.

Στις 9 Απριλίου του 1994 η ομάδα του τριφυλλιού αγωνίζεται κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε έναν αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα καθώς η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» ήθελε δύο γκολ για να φτάσει τα 100 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα γκολ ήρθαν, όχι όμως όπως θα ήθελε, καθώς και τα δύο προήλθαν από πέναλτι. Ωστόσο το κοντέρ έγραψε κατοστάρα.

Στις 25 Μαΐου του 2003, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Ριζούπολη και την απώλεια του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ακράτητο στο γήπεδο του Διαγόρα στη Ρόδο. Ο 39χρονος πλέον Κριστόφ μπήκε αλλαγή στο 80΄ και δέκα λεπτά αργότερα με το γκολ που πέτυχε, διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την ομάδα του, κλείνοντας έτσι τους λογαριασμούς του μετά δίχτυα μετά από 13 χρόνια.

Τα μοναδικά ρεκόρ του Βαζέχα

Είναι ο μακροβιότερος ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα με 14 σεζόν. Συνολικά έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα, 2 σούπερ καπ, ενώ τρεις φορές αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ. Κάτι που δεν έχει επιτύχει κανείς άλλος ξένος ποδοσφαιριστής. Οκτώ φορές ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού από τις οποίες τις έξι συνεχόμενες!

Στην καριέρα του «μετράει» 7 χατ τρικ, ενώ έξι φορές πέτυχε από τέσσερα γκολ με αντιπάλους τον Λεβαδειακό (1990), τον Εδεσσαϊκό (1993), τον Αρη (1993), τη Δόξα Δράμας (1994), την Καστοριά (1997) και τον Πανηλειακό (1998). Την περίοδο 1994-95 πέτυχε πέντε γκολ στο ματς με τον Πανιώνιο.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 5000

Η εγκύκλιος της ντροπής με τον τρόπο που θα μας
παίρνουν τα χρήματα μας - Πόσα λεφτά θα χάσουν
 οι μισθωτοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
ΚΛΙΚ ΕΔΩΔευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ

Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2012-13 ΕΚΧΩΡΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 2014 -20 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δάνειο 3 δισ. ευρώ με υποθήκες ζητεί το ΙΚΑ από την ΕΤΕπ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ Τα Δώρα Χριστουγέννων των συνταξιούχων του ΙΚΑ εξαρτώνται από την εκταμίευση της 6ης δόσης και οι συντάξεις της επόμενης διετίας από ένα νέο δάνειο-μαμούθ 3 δισ. ευρώ με υποθήκη τα μελλοντικά έσοδα από τις εισφορές.

Για να εξασφαλιστούν οι συντάξεις, το ΙΚΑ εκχωρεί ακίνητα και μελλοντικές εισπράξεις καθώς το κράτος αποποιείται τις ευθύνες του
Οι αποδοχές στο 1,1 εκατ. συνταξιούχους και τους 650.000 δικαιούχους επικουρικών συντάξεων στηρίχθηκαν φέτος στο επιπλέον 1 δισ. ευρώ της κρατικής ενίσχυσης (από το 1,4 δισ. που κατέβαλε περισσότερα φέτος το Δημόσιο στα ασφαλιστικά ταμεία). Απόκλιση η οποία καλύφθηκε από τα έκτακτα μέτρα του 2011, όπως την εισφορά στα ακίνητα-ΔΕΗ, τις περικοπές στις συντάξεις, την τρίτη περικοπή στους μισθούς των εν ενεργεία κ.ά.

Και αυτό λόγω μείωσης κατά περίπου 16% των εσόδων του ΙΚΑ λόγω ύφεσης, της ανεργίας και της μείωσης των μισθών (μείον 5,5%-6% φέτος το ΑΕΠ), αλλά και υποχώρησης της εισπραξιμότητας από το 80% επί των αναλογουσών εισφορών το 2002 στο 65% το 2011 (ιδιοποίηση εισφορών και άρνηση των εργοδοτών να συμμορφωθούν, «διακράτηση» εσόδων από τον κίνδυνο χρεοκοπίας, διάλυση της δημοσιας διοίκησης).

Με δεδομένο ότι και το 2012:

α) θα συνεχιστεί -για πέμπτη συνεχή χρονιά- η ύφεση (-2,5% έως -2,8%), τα έσοδα του ΙΚΑ αναμένεται να μειωθούν κατά 12% ακόμη (μείον 1,44 δισ. ευρώ).

β) ο κρατικός προϋπολογισμός, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα μέσα στο 2012, αδυνατεί να καλύψει το κόστος συνταξιοδότησης και

γ) απορρίπτεται -προς το παρόν τουλάχιστον- νέα μείωση των συντάξεων (προεκλογική χρονιά, εμβάθυνση της ύφεσης, φτωχοποίηση του συνόλου των συνταξιούχων), προκύπτει αδήριτη η ανάγκη για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων προκειμένου να καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις.

Προείσπραξη οφειλών

Σε αυτό το περιβάλλον ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει τη λύση του δανεισμού μέσω της υποθήκης των πρόσθετων εσόδων του ΙΚΑ από τη ρύθμιση παλαιότερων οφειλών προς το ίδρυμα (75-100 εκατ. το χρόνο).

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη σύναψη δανείου 3 δισ. ευρώ για τη διετία 2012-13, η οποία θεωρείται και η χειρότερη για τα οικονομικά της χώρας και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Και προκειμένου να μην εγγραφεί αυτό το ποσόν στο έλλειμμα του δημόσιου τομέα (γενικής κυβέρνησης), θα επιδιωχθεί να γίνει με τη μέθοδο της προείσπραξης οφειλών. Δηλαδή το ΙΚΑ θα εκχωρήσει τα πρόσθετα έσοδα από τη ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2014-20 (έως και 5 δισ. ευρώ μείον το προεξοφλητικό επιτόκιο) ώστε να χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ το έλλειμμα χρήσης του ΙΚΑ κατά την προσεχή διετία.

Πρόσθετα, και πέραν των επιπλέον εσόδων της περιόδου 2014-20 -η οποία θεωρείται ενάρετη περίοδος μιας κάποιας οικονομικής μεγέθυνσης και αντιστροφής της υφεσιακής περιόδου που βιώνουμε- η διοίκηση του ΙΚΑ εμφανίζεται διατεθειμένη το υπό διαπραγμάτευση δάνειο με την ΕΤΕπ να είναι ενυπόθηκο. Δηλαδή το ΙΚΑ να δεχθεί προσημείωση επί των ακινήτων (Μακεδονία Παλλάς κ.ά.) ώστε αυτό το ποσόν του δανείου, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1,4% του ΑΕΠ, να μην εγγραφεί στο δημόσιο έλλειμμα.

Τόσο η προείσπραξη ενός μέρους των εσόδων του ΙΚΑ όσο και η υποθήκευση της ακίνητης περιουσίας, ουσιαστικά δηλαδή η υπονόμευση των συντάξεων του μέλλοντος, δείχνουν τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος, λόγω της ύφεσης, της ανεργίας, αλλά και των μη ελέγχων στην αγορά (σ.σ. οι υπάλληλοι του ΙΚΑ ζητούν επιμίσθιο ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι).

Ως προς τα Δώρα Χριστουγέννων, αυτά θα πληρωθούν εάν η χώρα λάβει -τελικά- την 6η δόση και έτσι εξυπηρετήσει κανονικά τα λήγοντα (εντός του Δεκεμβρίου) ομόλογα του Δημοσίου, ύψους 6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,4 έχουν στα χέρια τους τα ασφαλιστικά ταμεία (950.000 ευρώ το ΙΚΑ). Για τις συντάξεις Ιανουαρίου (πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου), απαιτείται προκαταβολή της κρατικής ενίσχυσης του 2012.

Η περιουσία των Ταμείων

Να σημειωθεί ότι το αναμενόμενο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους θα μειώσει την ονομαστική αξία της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων κατά 12 δισ. ευρώ. Με τη σιωπηρή διαβεβαίωση του οικονομικού επιτελείου ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα ενισχυθούν στο μέλλον (σ.σ. αφού πρώτα ολοκληρωθεί το PSI), καθώς τώρα οποιαδήποτε ανακίνηση τέτοιου ζητήματος (σ.σ. κρατικής ενίσχυσης ορισμένων επενδυτών που θα χάσουν από το «κούρεμα») θα έθετε σε πλήρη αμφισβήτηση το πρόγραμμα ανταλλαγής. *

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΣΩΚΡΑΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

Θλίψη στο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Σόκρατες
Ο χαρισματικός αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας του '82 και '86Ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τα γήπεδα του κόσμου, ένας επαναστάτης, ένας διανοούμενος, ένας πραγματικός δημοκράτης, δεν είναι πια στη ζωή. Ο Σόκρατες άφησε την τελευταία του πνοή στα 57 του χρόνια, στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Άινσταϊν» του Σάο Πάουλο, από γαστρική αιμορραγία. Μέσα στο γήπεδο υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία. Με ύψος 1.93μ θα ήταν πιο ορθόδοξο να παίζει τερματοφύλακας, στόπερ, ή έστω επιθετικός, αλλά όχι. Ήταν το πιο μοντέρνο «οκτάρι» της εποχής του. Με άριστη τεχνική κατάρτιση, σπάνιες οργανωτικές δυνατότητες, φαντασία και πληθώρα τρόπων που μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ξεχώριζε μέσα στο γήπεδο. Το σήμα κατατεθέν του ήταν οι «τυφλές» του πάσες που έκαναν τους αντίπαλους αμυντικούς να ψάχνονται.

Ανατρεπτικός και στο λουκ του. Τα μακριά μαλλιά του, το μούσι που παρέπεμπε στον... συνονόματό του αρχαίο φιλόσοφο και η κορδέλα στο κεφάλι, έδειχναν ότι ήταν αντισυμβατικός σε όλους τους τομείς της ζωής του. Αυτό που τον ξεχώριζε όμως ήταν η ζωή του εκτός γηπέδων. Όταν ήταν παιδί, στο δωμάτιό του δεν υπήρχαν αφίσες του Πελέ, του Γκαρίντσα, του Ριβελίνο ή του Τοστάο. Αντίθετα, πάνω από το κρεβάτι του είχε κρεμάσει ένα πορτρέτο του Φιντέλ Κάστρο, στο γραφείο του δέσποζε μία σημαία της Κούβας με το πρόσωπο του Τσε Γκεβάρα και το πικ απ έπαιζε συνεχώς δίσκους του Τζον Λένον.

Ο Σόκρατες Μπραζιλέιρο Σαμπάιο ντε Σόουζα Βιέιρα ντε Ολιβέιρα, ξεκίνησε την καριέρα του σε μεγάλη ηλικία. Μέχρι τα 22 του έπαιζε μόνο σε αλάνες και δεν ήθελε να υπογράψει σε ομάδα. Γιατί; Μα για να αφοσιωθεί στις σπουδές του στην ιατρική. Αφού λοιπόν πήρε το πτυχίο, ο γιατρός Σόκρατες φόρεσε τη φανέλα της Μποταφόγκο. Το όνομά του όμως συνδέθηκε με την Κορίνθιανς. Έπαιξε στην "Τιμάο" από το 1978 μέχρι το 1984 και όπως είχε δηλώσει ο ίδιος: "η σχέση μου με τους οπαδούς ήταν σχεδόν ερωτική". Στα τελειώματα της καριέρας του πέρασε από τη Φιορεντίνα, την Φλαμένγκο, τη Σάντος και την Μποταφόγκο.

Κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα Παουλίστα (της επαρχίας Σάο Πάουλο) με την Κορίνθιανς, ενώ με τη φανέλα της Φλαμένγκο στέφθηκε μία φορά Πρωταθλητής Καριόκα (της επαρχίας του Ρίο) και μία Κυπελλούχος Βραζιλίας. Ήταν αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1982, ενώ το 1986 το περιβραχιόνιο πήρε ο Ζίκο. Πάντως, ήταν ακόμα και έτσι ο ηγέτης της ομάδας, η οποία με τεράστιους παίκτες στη σύνθεσή της δεν κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή. Mιλάμε για την πληρέστερη γραμμή χαφ της ιστορίας. Σόκρατες, Ζίκο, Φαλκάο και Σερέζο, έχοντας μπροστά τους ως φορ τον Καρέκα, έφτιαχναν μία από τις απολαυστικές ομάδες που πάτησαν το χορτάρι των γηπέδων. Στη δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ μάλιστα, πάλευε μόνος του στα προημιτελικά με τους Ιταλούς, πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της καριέρας του, όμως η παρέα του Πάολο Ρόσι βρήκε τον τρόπο να νικήσει.
Η νίκη δεν ήταν το παν για τον Σόκρατες. Ήταν ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της εθνικής Βραζιλίας του 1994 που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζοντας αμυντικό ποδόσφαιρο. "Αυτή η ομάδα παίζει αντι-βραζιλιάνικα", έλεγε. Πάντα ήταν λάτρης του θεαματικού και γοητευτικού ποδοσφαίρου. Για να επιστρέψει η μαγεία στο αγαπημένο του σπορ, είχε προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των παικτών από 11 σε 9, παρουσιάζοντας μάλιστα πανεπιστημιακές έρευνες που αποδείκνυαν ότι έτσι θα ανοίξει το γήπεδο και οι ποδοσφαιριστές θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο "jogo bonito", το "όμορφο παιχνίδι" των Βραζιλιάνων, τον βραζιλιάνικο τρόπο ζωής.

Αυτό όμως που πραγματικά τον έκανε θρύλο ήταν η "Κορινθιακή Δημοκρατία". Μαζί με τον καλό του φίλο, Βλατζιμίρ, αποφάσισαν να συσπειρώσουν τους παίκτες της Κορίνθιανς και σε μία στρατιωτοκρατούμενη Βραζιλία να φτιάξουν ένα σοσιαλιστικό πυρήνα μέσα στην ομάδα. Αποφάσιζαν τα πάντα από κοινού, από τα πιο απλά (τι ώρα θα σερβιριστεί το μεσημεριανό) μέχρι τα πιο σύνθετα (σε πoιο ξενοδοχείο θα καταλύσει η ομάδα, ή ποιος θα είναι ο νέος φυσιοθεραπευτής).

Το 2002, στο βιβλίο Futebol του Άλεξ Μπέλος δημοσιεύθηκε μία εκτενής συνέντευξη του Σόκρατες. Για την "Κορινθιακή Δημοκρατία" είχε πει: "Λίγο πριν τις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου 1982, η Κορινθιακή Δημοκρατία ψήφισε να τυπωθεί στη φανέλα η προτροπή 'Στις 15 ψηφίστε'. Οι εκλογές για ομοσπονδιακούς βουλευτές, γερουσιαστές, κυβερνήτες και δημάρχους ήταν τα πρώτα βήματα για την κατάλυση της δικτατορίας. [...] Το 1982 κερδίσαμε το πολιτειακό πρωτάθλημα, με φανέλες που έγραφαν στην πλάτη "δημοκρατία". Ήταν η τελειότερη στιγμή της ζωής μου".Αφού έβαλε τέλος στην καριέρα του, αφοσιώθηκε στις άλλες του αγάπες: την ιατρική και τη φιλοσοφία. Ως γιατρός αγαπήθηκε σχεδόν όσο και ως ποδοσφαιριστής, ενώ για χρόνια αρθρογραφούσε σε εφημερίδες, τόσο για ποδοσφαιρικά ζητήματα, όσο και αναλύοντας τον αγαπημένο του φιλόσοφο, Τόμας Χομπς.Ο παιδίατρος δρ.Σόκρατες, με μεταπτυχιακό στην αθλητιατρική και διδακτορικό στη... φιλοσοφία, παρέμεινε ανατρεπτικός ως το τέλος. Το 2004, σε ηλικία 50 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο ενός μήνα με την αγγλική Γκάρφορντ Τάουν, ομάδα 9ης κατηγορίας, ως παίκτης-προπονητής. Έπαιξε σε ένα παιχνίδι και ο τυχερός Κάλουμ Ουόρντ της Τάντκαστερ, που αντάλλαξε φανέλες με τον μεγάλο Βραζιλιάνο, την έχει ως εικόνισμα στον τοίχο του σπιτιού του.

Ο Γιατρός δεν έκρυψε ποτέ το πάθος του για το αλκοόλ και το τσιγάρο. Όπως ο Σωκράτης έφυγε από τη ζωή πίνοντας κώνειο, έτσι ο φιλόσοφος του ποδοσφαίρου προδόθηκε από το ποτό. Πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε δηλώσει: "Είμαι αυτός που είμαι. Καπνίζω από τα 13 μου. Μόνο ένα φιλοσοφικό θέμα υπάρχει για εμένα. Γιατί να υποκριθώ ότι είμαι κάτι που δεν είμαι; Ναι καπνίζω. Θα πεθάνω από καρκίνο του πνεύμονα ή από εμφύσημα. Δεν μπορώ να το κόψω".