Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΙΑΠΩΝΙΑ JAPAN

ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 1945 ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ 2011
HIROSHIMA NAGASAKI 1945 FUKUSHIMA 2011Η ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που με τον τρόμο που προκάλεσε αναδείχτηκε σύμβολο υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης και του πυρηνικού αφοπλισμού(έτσι παρουσιάστηκε). Οδήγησε στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας λίγες μέρες αργότερα.
Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα από τις ΗΠΑ έλαβε χώρα λίγο πριν τη λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, στις 6 Αυγούστου 1945 και ήταν η πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση της Ιστορίας.
The cast of individual bomb in Hiroshima and Nagasaki constitutes one from the bigger crimes at the humanity that with the terror that it caused was elected symbol in favour the world peace and the nuclear disarmament (thus it was presented). This led to the end of Second World War with the delivery of Japan few days later. The bombardment of Hiroshima from the USA took place little before the expiry of [B]' of World war, on 6 August 1945 and was the first martial nuclear attack of History.Στην Φουκουσίμα δεν είναι ο πόλεμος που δημιούργησε
την κατάσταση αλλά το ΤΣΟΥΝΑΜΙ που ακολούθησε τον
σεισμό της 11-3-2011 Το πυρηνικό εργοστάσιο είναι
παράγωγης ρεύματος (Για ειρηνικό σκοπό)
Η διαρροή ραδιενέργιας όμως και στις δυο περιπτώσεις
έχει το ίδιο αποτέλεσμα
ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΠΩΣ Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
In Fukushima it is not the war that created the situation but the [TSOYNAMI] that followed earthquake the 11-3-2011. The nuclear factory is for current product(For peaceful aim) The escape of radioactive however and in the two cases it has the same resultDEATH DESTRUCTION of ENVIRONMENT
FINALLY the NUCLEAR ENERGY IT NEEDS NOR FOR PEACEFUL AIMSΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
IN THE WAR 


ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
IN THE PEACE

Ο ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 
THE POPULATION PAYS 

Δεν υπάρχουν σχόλια: