Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Μειώσεις σε επικουρικές, εφάπαξ και κύριες συντάξεις σε Δημόσιο, ΔΕΚΟΜειώσεις σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα,
 διακοπή της καταβολής του επιδόματος ΕΚΑΣ σε όσους
συνταξιούχους είναι κάτω των 65 ετών, μειώσεις κύριων
 συντάξεων σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ και αλλαγές στον
 υπολογισμό
συντάξεων, καθώς και στα πλασματικά έτη ασφάλισης
 είναι η «προίκα» του νέου έτους σε ό,τι αφορά τον 
τομέα της
 ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών παροχών

Πρόκειται για παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που
 έχουν ήδη ψηφιστεί, με την πρόβλεψη ότι θα εφαρμοστούν 
εντός του 2014.
Ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ
 βοηθήματα,προβλέπεται η αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού τους με συνέπεια την περικοπή και των
 δύο παροχών. Οι ρυθμίσεις για τις δύο αυτές παροχές 
θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.  
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που ισχύουν από την 1η Ι
ανουαρίου2014 είναι οι εξής:
1. Μείωση κύριων συντάξεων σε Δημόσιο - ΔΕΚΟ - τράπεζες.
Πρόκειται για μείωση της τάξεως του 1% του ποσοστού
 αναπλήρωσης και αφορά παλαιότερο νόμο του 2002 (3029/02),
ο οποίος εφαρμόζεται σταδιακά από το 2008 και εντεύθεν με
μειώσεις 1% κάθε έτος.  
Η συγκεκριμένη μείωση αφορά τα έτη ασφάλισης που διήνυσε
ο ασφαλισμένος από το 2008 και εντεύθεν, και όχι τα
προηγούμενα.Ετσι ένας υπάλληλος που συμπληρώνει το 2014
 στο Δημόσιο 35 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθεί
 υπολογίζοντας τα 27 έτη μεποσοστό αναπλήρωσης 80% και
 μόνο τα 7 χρόνια με 73%.
2. Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις. Από το νέο έτος τα
επικουρικά ταμεία είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τη
λεγόμενη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος». Ετσι από το 2014
τα Ταμεία που παρουσιάζουν ελλείμματα θα πρέπει να
 προχωρούν σε «αυτόματες μειώσεις» των επικουρικών
 συντάξεων.
 Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανά τρίμηνο θα πραγματοποιούνται
 μελέτες για τη βιωσιμότητα των φορέων επικουρικής
 ασφάλισηςκαι αναλόγως θα προσαρμόζονται οι παροχές.
Επιπλέον σε όλα τα επικουρικά ταμεία δημιουργούνται 
«ατομικοί λογαριασμοί»,
ώστε οι συντάξεις να αντιστοιχούν απολύτως στις εισφορές
που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του
εργασιακού βίου του.
3. Εφάπαξ βοηθήματα. Από το 2014 τίθεται σε εφαρμογή
ο νέοςτρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος. 
Το τελικό ποσό του εφάπαξ που θα διαμορφώνεται με τον
 νέο υπολογισμό θα εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες,
 ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τόσο τα οικονομικά του κάθε 
Ταμείου (π.χ. έσοδα από εισφορές)
 όσο και η αναμενόμενη αποχώρηση ασφαλισμένων προς
 τη σύνταξη.
 Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα νέες μειώσεις στο καταβαλλόμενο
ποσό, οι οποίες εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα είναι 20%.
Πάντως το υπουργείο Εργασίας εξετάζει τρόπους να
περιοριστεί το ποσοστό της μείωσης του εφάπαξ, λαμβάνοντας 
υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του κάθε Ταμείου για μία 
δεκαετία(αντί του έτους), προκειμένου να προσδιοριστεί το 
τελικό ποσό του εφάπαξ.
4. ΕΚΑΣ. Διακόπτεται από την 1η Ιανουαρίου η καταβολή
 του ειδικού επιδόματος (ΕΚΑΣ) στους συνταξιούχους που 
είναι κάτω των 65 ετών. Οι δικαιούχοι του επιδόματος 
(που πληρούν τις  εισοδηματικές και άλλες προϋποθέσεις)
 θα λάβουν εκ νέου το επίδομα όταν συμπληρώσουν το
 65ο έτος της ηλικίας τους.  
5. Συντάξεις ΟΓΑ. Μειώνεται κατά 4% το ποσό της βασικής
σύνταξης του ΟΓΑ ενώ αυξάνεται κατά 2,5% η εισφορά των
 ασφαλισμένων του Ταμείου για τον κλάδο Υγείας.Σύμφωνα
 με τον Ν. 2458/97 οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που θα
 συνταξιοδοτηθούν το 2014 θα λάβουν 4% μικρότερη
βασική σύνταξη σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι
συνταξιοδοτήθηκαν το 2013. Πρόκειται για τη σταδιακή
μείωση της βασικής σύνταξης (360 ευρώ), που ξεκίνησε
το 2003 και θα ολοκληρωθεί το 2026 με ποσοστό 4%
κάθε χρόνο. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η βασική σύνταξη 
του ΟΓΑ αναπληρώνεται από την κύρια σύνταξη και
δεν επέρχεται ουσιαστική μείωση στο τελικό ποσό (360 ευρώ).
6. Προσαύξηση σύνταξης. Περιορίζεται το ποσοστό
 προσαύξησης της σύνταξης στο 2% για κάθε επιπλέον έτος 
για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Κυρίως επηρεάζονται οιασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και οι 
μισθωτοί των Ταμείων ΔΕΚΟ - τραπεζών.
7. Πλασματικά έτη ασφάλισης. Επτά  πλασματικά έτη
θα μπορούν να εξαγοραστούν από το 2014 αντί των
 έξι ετών που ίσχυαν για το  2013. Οι ασφαλισμένοι που 
θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 θα 
μπορούν να αναγνωρίσουν επτά πλασματικά έτη. 
Πρόκειται για τα πλασματικά έτη των νόμων 3863/2010 
και 3865/2010, τα οποία αφορούν έτη σπουδών, τον στρατό, 
τον χρόνο γονικής άδειας, ανατροφής, ασθενείας, τακτικής
 ανεργίας ΟΑΕΔ, τα κενά ασφάλισης, τον χρόνο κύησης και 
λοχείας, τον πλασματικό χρόνο τέκνων κτλ. Για την 
πλειονότητα των πλασματικών ετών το κόστος είναι 168 
ευρώ για κάθε μήνα, ωστόσο υπάρχουν και ακριβότερες
 επιλογές, όπως είναι ο στρατός. Οσο αφορά το Δημόσιο, 
για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη όσοι  θεμελιώνουν
 δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 μπορούν να 
εξαγοράσουν τους πλασματικούς χρόνους των τέκνων, 
του στρατού και των σπουδών. Ωστόσο, ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι ότι στον δημόσιο τομέα ο χρόνος των 
τέκνων (και ως πέντε χρόνια) υπολογίζεται ως επιπλέον. 
Επομένως τη νέα χρονιά μπορούν να αναγνωριστούν ως
 και 12 πλασματικά έτη (εκ των οποίων τα πέντε
 θα αφορούν τα παιδιά).
Πόσο και που αυξάνονται τα όρια ηλικίας:
Σύνταξη από το ΙΚΑ στα 62 με 40 χρόνια εργασίας - 30
έτη και 6 μήνες η ελάχιστη προϋπόθεση για τους 
ενστόλους:
Αυξήσεις ορίων ηλικίας αλλά και ετών ασφάλισης για την 
έξοδοπρος τη συνταξιοδότηση «φέρνει» το 2014 σε τρεις
 κατηγορίες ασφαλισμένων. Πρόκειται για αλλαγές που
 έχουν θεσπιστεί με παλαιότερους νόμους και εφαρμόζονται
 σταδιακά. Οι αλλαγές αγγίζουν δύο ομάδες ασφαλισμένων 
στο ΙΚΑ, αλλά και τους
 ένστολους υπαλλήλους, που κάνουν χρήση του δικαιώματος
 αποχώρησης χωρίς όριο ηλικίας. Αναλυτικά:
ΙΚΑ - Γυναίκες: Αύξηση του ορίου ηλικίας των ασφαλισμένων
 στο ΙΚΑ γυναικών που αποχωρούν με 10.000 ένσημα. 
Το 2014  θα απαιτούνται 40 χρόνια ή 12.000 ημέρες 
ασφάλισης και η συμπλήρωση του 62ου έτους για πλήρη
 και του 60ού έτους και 6 μηνών για μειωμένη.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για τη λήψη της μειωμένης
 σύνταξης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση
συμπλήρωσης 100 ημερών πραγματικής ασφάλισης 
κατ' έτος την τελευταία πενταετία.
ΙΚΑ - Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα: Αυξάνεται το όριο
ηλικίαςγια συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ που 
υπάγονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών
 επαγγελμάτων. Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους με 10.500 
ημέρες, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα. Το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με 
το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Ειδικότερα, το 2014 καταβάλλεται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 61
ετών και 6 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
Ενστολοι: Αυξάνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης
 για όσους ένστολους υπαλλήλους επιθυμούν να κάνουν 
χρήση τουδικαιώματος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 μπορούν να αποχωρήσουν
 - χωρίς όριο ηλικίας -με τη συμπλήρωση 30 ετών και 6 
μηνών συντάξιμου χρόνου ασφάλισης.
Οι τρίτεκνοι ένστολοι, που συμπληρώνουν 20ετία, από την
1η Ιανουαρίου 2014 και μετά δεν θα έχουν ειδική 
μεταχείριση, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη, και πλέον 
για τη θεμελίωση του δικαιώματός τους θα έχουν την ίδια 
συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: