Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ

«Γολγοθάς» τα δικαιολογητικά για τις φορολογικές δηλώσεις
 Τι πρέπει να μαζέψουμε πριν περάσουμε το κατώφλι της εφορίας
- Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ηλεκτρονικά την φορολογική δήλωση
- Αυτοί θα γλιτώσουν και όλη την χαρτούρα
- Φυλάξτε τις αποδείξεις για τυχόν έλεγχο από την εφορία
- Ποιες ειναι οι κυριότερες δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο
Εναν... «χαρτοπόλεμο», αποτελούμενο από βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδείξεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, υποχρεούνται να καταθέσουν φέτος στην Εφορία μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όσοι φορολογούμενοι τις υποβάλουν συμπληρωμένες χειρόγραφα. Τα είδη των δικαιολογητικών που θα χρειαστεί να προσκομίσει φέτος στην Εφορία ένας φορολογούμενος, για να αποδείξει τα αναγραφόμενα στη φορολογική του δήλωση ποσά εισοδημάτων, εσόδων και δαπανών αλλά και για να κατοχυρώσει δικαιώματα φοροαπαλλαγών.
Το καινούργιο στοιχείο των φετινών δηλώσεων είναι ότι οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στείλουν στην Εφορία σε κλειστό φάκελο τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2011. Ομως θα πρέπει να τις φυλάξουν στο σπίτι τους και σε περίπτωση που τους ζητηθεί να τις προσκομίσουν για έλεγχο στην Εφορία.

Από την υποχρέωση να υποβάλουν μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις όλη τη «χαρτούρα» με τα δικαιολογητικά απαλλάσσονται όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Taxisnet.
Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει μεν να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά από εκεί και πέρα αρκεί να τα διαφυλάξουν στα σπίτια τους, ώστε να είναι σε θέση να τα προσκομίσουν στην Εφορία, εφόσον τους ζητηθούν για έλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία από την εκκαθάριση μιας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης θα προκύψει επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ, ο φορολογούμενος, για να εισπράξει το ποσό της επιστροφής, θα πρέπει, υποχρεωτικά, να προσκομίσει στην Εφορία για έλεγχο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όλες τις αποδείξεις που διαμορφώνουν το αφορολόγητο.

Οι κυριότερες δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο


- Ιατρικά και νοσοκομειακά έξοδα: Μείωση φόρου 10% της δαπάνης. Η μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ
- Ενοίκιο κύριας κατοικίας και ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν: 10% της δαπάνης και μέχρι 1.000 ευρώ. Ανώτερο ποσό έκπτωσης φόρου 100 ευρώ
- Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια: 10% της δαπάνης και μέχρι 1.000 ευρώ. Ανώτερο ποσό έκπτωσης φόρου 100 ευρώ

 Τόκοι δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας: 10% της δαπάνης για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ και για δάνειο έως 200.000 ευρώ και επιμεριστικά όταν είναι μεγαλύτερη
- Ασφαλιστικής εισφορές: 10% του ετήσιου ποσού της δαπάνης
- Ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων: 10% της δαπάνης. Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για τον άγαμο και τα 2.400 ευρώ το ζευγάρι. Δηλαδή η μείωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 120 και τα 240 ευρώ αντίστοιχα.
- Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων: Το 10% της δαπάνης. Το συνολικό ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. Δηλαδή η έκπτωση φόρου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ.
Σημειώστε ότι φέτος η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου είναι υποχρεωτική:

- Για όλα τα φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, που η δήλωσή του υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
- Για φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κ.λπ., όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε ΟΕ και ΕΕ.
- Τέλος οι φοροαπαλλαγές – πόσο κοστίζει η κατάργησή τους

- Οι κλίμακες και πως υπολογίζεται ο φόρος
- Μόνο ηλεκτρονικά η δήλωση για 700.000 πολίτες
- Τι πρέπει να κάνετε με τις αποδείξειςΜόνο ηλεκτρονικά και μόνο μέσω TAXISnet θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις των 700.000 φορολογούμενων που είναι...μισθωτοί και έχουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ τον χρόνο.
Τα “ραβασάκια” θα αρχίσουν να αποστέλλονται αμέσως μετά το Πάσχα.
Οσοι δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης, το υπουργείο Οικονομικών θα τους ενημερώσει με συστημένη επιστολή προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα taxisnet και να υποβάλλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά.
Μετά και από αυτό, όπως υπολογίζει το υπουργείο 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα υποβάλλουν φέτος ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους ώστε να γίνει πιο εύκολο το έργο των ελεγκτών
Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου 2012.
Πληρώνουν όλοι από φέτος – Τέλος οι φοροαπαλλαγές
Όλοι όσοι έχουν εισόδημα έστω και ένα ευρώ πάνω από τις 5.000 ευρώ πληρώνουν φόρο από φέτος, ενώ όλοι, ακόμη και για εισόδημα 1.000 ευρώ, θα πρέπει μαζί με τη φορολογική δήλωση να συγκεντρώσουν και αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματος.
Ταυτόχρονα μειώνεται το αφορολόγητο στις 5.000 ευρώ ενώ αλλάζουν και οι κλίμακες, ενώ μπαίνει ανώτατο πλαφόν 10% στις φοροαπαλλαγές που απομένουν.
Πως θα υπολογίσετε τον φόρο βάσει κλίμακας

Κλιμάκιο εισοδήματος -συντελεστής φόρου

5.000    0
7.000    10
10.000  25
14.000  35
20.000  38
40.000  40

Εισόδημα – φόρος
5.000       0 ευρώ

12.000    700 ευρώ

16.000    1.420 ευρώ

26.000   3.920 ευρώ

40.000   8.820 ευρώ

Τα ποσά των αποδείξεων με βάση το εισόδημα


Εισόδημα – ποσό αποδείξεων

1.000     250

5.000     1.250

8.000      2.000

12.000    3.000

15.000    3.750

20.000    5.000

25.000    6.250

Παράδειγμα φόρου:

Για εισόδημα 12.000 με το αφορολόγητο στα 5.000 ο φόρος είναι 700 ευρώ.
Για το ίδιο εισόδημα πρέπει να συγκεντρωθούν αποδείξεις αξίας 3.000 ευρώ (το 25%).
Τα ποσά μείωσης του φόρου από τις απαλλαγές

Ιατρικά και νοσοκομειακά έξοδα αφαιρούν από το φόρο το 10% του ποσού που δαπανήθηκε, αλλά για ποσά ως 3.000 ευρώ και όχι παραπάνω
Ενοίκιο κύριας κατοικίας αφαιρεί από το φόρο το 10% του ποσού, αλλά μόνο μέχρι τα 1.000 ευρώ (100 ευρώ η ανώτατη έκπτωση φόρου).
Για δίδακτρα για ιδιαίτερα και φροντιστήρια. Το ανώτατο όριο είναι τα χίλια ευρώ και η ανώτατη φοροελάφρυνση 100 ευρώ.
Όσοι πληρώνουν τόκους δανείων για σπίτι μέχρι 120 τ.μ. και αξίας ως 200.000 ευρώ έχουν έκπτωση φόρου 10% επί των τόκων.
10% είναι και η έκπτωση φόρου για τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και για τις δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής και ατυχημάτων. Στη δεύτερη περίπτωση όμως το ποσό που δικαιολογείται δεν υπολογίζεται πάνω από τα 1.200 το άτομο ή 2.400 για ένα ζεύγος και έτσι η φοροελάφρυνση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 και 240 ευρώ αντίστοιχα.

300 ευρώ μπορεί να είναι η ανώτατη έκπτωση φόρου για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου καθώς και εδώ το ποσό που υπολογίζεται δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
Από πέρυσι μέχρι φέτος μπορείτε να δείτε με ένα απλό παράδειγμα πως ένας μέσος μισθωτός με εισόδημα 15.000 ευρώ το χρόνο χάνει χρήματα σε κάθε στάδιο της φορολόγησης
Για το ενοίκιο η φοροελάφρυνση πέφτει εφέτος από 240 ευρώ στα 100 ευρώ.

Οι αποδείξεις για να μην πληρώσετε επιπλέον φόρο
Οι αποδείξεις πρέπει να είναι ίσες με το 25% του εισοδήματός σας, αλλά ενώ έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε αποδείξεις αξίας μέχρι και 15.000 ευρώ το επιπλέον ποσό δεν σας εξασφαλίζει καμία έκπτωση στον φόρο.
Για παράδειγμα για φορολογούμενο με εισόδημα 10.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις 2.500 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει αποδείξεις 3.000 ευρώ δεν έχει κανένα κέρδος, αν όμως υποβάλει λιγότερες, 2.000 ευρώ για παράδειγμα, θα πληρώσει επιπλέον φόρο ίσο με το 10% των αποδείξεων που λείπουν, δηλαδή 50 ευρώ.
Οι αποδείξεις είτε υποβάλετε γραπτώς, είτε ηλεκτρονικώς τη δήλωση θα πρέπει να φυλαχθούν στο σπίτι ώστε σε περίπτωση ελέγχου να έχετε τη δυνατότητα να τις προσκομίσετε στην εφορία.

Πού θα συμπληρωθούν οι αποδείξεις στη δήλωση:
Πρέπει να γράψετε το ποσό των αποδείξεων στο έντυπο Ε1 στον κωδικό 049
Αν έχετε δαπάνες με τη λεγόμενη φοροκάρτα θα πρέπει να συμπληρώσετε το ποσό στον κωδικό 341 του πίνακα 10 της δήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: