Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας ( Future travelers ) , τα επόμενα χρόνια διαμορφώνονται 4 κατηγορίες ταξιδιωτών οι οποίοι θα ταξιδεύουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τις κάθε ομάδας.


1. Active seniors


Ομάδα ηλικίας 50-70 ετών
Πιο υγιείς και δραστήριοι λόγω της προόδου της επιστήμης
Υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα
Διάθεση για διακοπές και ταυτόχρονα μικρής διάρκειας ταξίδια
στην διάρκεια του χρόνου
Θα απαιτούν από τα τουριστικά καταλύματα μεγαλύτερη άνεση
και ιατρικές υπηρεσίες (θεραπευτικός τουρισμός)
Θα είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των τιμών

2. Global Clans

Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων
Θα ταξιδεύουν διεθνώς για να επισκέπτονται
 συγγενείς (λόγω μετανάστευσης) και φίλους
Τα ταξίδια θα είναι για την επανένωση της
οικογένειας και όχι για τουριστικές εμπειρίες
Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η τιμή
Θα ταξιδεύουν οικογενειακώς με παππούδες και μικρά παιδιά

3. Cosmopolitan Commuters

Ατομα που θα ζουν σε διαφορετική περιοχή από αυτή που
εργάζονται και έτσι θα μετακινούνται ταχτικά
Θα προτιμούν ευέλικτες μορφές εργασίας με στόχο τη
 βελτίωση ποιότητας της ζωής
Σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι απαραίτητη η παροχή
τεχνολογικών διευκολύνσεων για την διευκόλυνση της
 εργασίας τους κατά την διάρκεια του ταξιδιού
Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου του ταξιδιού
 καθώς θα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και το
τελευταίο δευτερόλεπτο του χρόνου τους


4. Global Executives


Στελέχη επιχειρήσεων με ενδιαφέρον για διεθνή ταξίδια
Αναζητούν πολυτέλεια και τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία
 κατά την διάρκεια του ταξιδιού
Απαιτουν την παροχή απόλυτα εξατομικευμένων ανάλογα
με τις προσωπικές τους ανάγκες , υπηρεσιών
Δεν θα δίνουν και μεγάλη σημασία στις τιμέςΔεν υπάρχουν σχόλια: