Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

Ψήφισμα του Ν.Σ

Ψήφισμα του Ν.Σ για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα του ΝομούΑποστολέας Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης on 24/7/09 17:00 (45 αναγνώσεις)Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλληνίας & Ιθάκης στην 14η Συνεδρίαση του στις 22/07/2009, αφού άκουσε αγρότες και εκπροσώπους αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπροσώπους Α/θμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους Δημοσίων Υπηρεσιών, που αντικείμενο τους είναι η εξυπηρέτηση του Πρωτογενούς Τομέα και τέλος την εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης διαπίστωσε ότι:1.Τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί μία πολυδιάσπαση των υπηρεσιών που ασχολούνται με τον Πρωτογενή Τομέα και η έλλειψη ενός προγράμματος και ενός συντονισμού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των αγροτών.2.Έχει διαμορφωθεί ένα μονοπωλιακό καθεστώς ως προς την παροχή υπηρεσίας για την ενεργοποίηση κάθε χρόνο των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.Μετά από εκτενή συζήτησή του σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφ/νίας & Ιθάκης αποφάσισε: 1.Καλεί τους αγρότες – κτηνοτρόφους - μελισσοκόμους – αλιείς του Νομού μας να οργανωθούν σε παραγωγικούς συνεταιρισμούς, που θα δραστηριοποιούνται σε όλο τον κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας, διότι έτσι θα εξασφαλίσουν την μέγιστη ωφέλεια από την μεγιστοποίηση της οικονομικής μονάδας που θα δημιουργήσουν και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν και όλα τα ευεργετήματα που δίδονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.2.Θεωρεί ότι η κοστολόγηση εργασιών ενεργοποίησης δικαιωμάτων που έγινε από την ΠΑΣΕΓΕΣ και παρουσιάσθηκε από την εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης είναι αυθαίρετη και υπερβολική και δεδομένου ότι το καθεστώς που δημιουργήθηκε μετά την ανάθεση του έργου από το Υπουργείο είναι μονοπωλιακό, αυτός που θα έπρεπε να καθορίσει τα ανώτατα όρια δαπανών πρέπει να είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η αναφορά που έγινε από την εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης στο ποσό των 70 ανά αίτηση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δαπάνη που θα πληρώσει το Υπουργείο, βρίσκεται μέσα στα λογικά όρια, ενώ ποσά της τάξης των 400, 500 και 650 που καλούνται να πληρώσουν «μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» είναι παράλογα. Βέβαια εδώ τίθεται και θέμα της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.3.Ζητά να διευρυνθεί ο χαρακτηρισμός των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ιδιαίτερα για την περιοχή μας, που είναι νησιωτική και σύμφωνα με την ΚΥΑ 637 ΦΕΚ 1507Β/2-11-05 κατά κύριο επάγγελμα αγρότης χαρακτηρίζεται αυτός που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και το γεωργικό εισόδημα είναι το 25% του συνολικού. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και αυτοί που έχουν εισοδήματα που προέρχονται από αγροτουριστικές, αγροτοβιοτεχνικές δραστηριότητες που εντάχθηκαν με αποφάσεις πρέπει να χαρακτηρισθούν σαν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.4.Ζητά την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή Τομέα (Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. κ.λ.π.) να ενταχθούν στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών σε όλη την έκταση του Νομού. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, ζητά από τον Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. να αλλάξει τη διαδικασία εξαγωγής του δείγματος ελέγχων έτσι ώστε να δώσει την εικόνα στους παραγωγούς ότι οι έλεγχοι εφαρμόζονται σε όλους και όχι στους ίδιους κάθε χρόνο. 5.Επίσης, ζητά την λειτουργία Τοπικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΑ στο Νομό.6.Καλεί την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης να συμβάλει σοβαρά στην ίδρυση των νέων παραγωγικών συνεταιρισμών, όπως παλιά, και μέσα από τις δραστηριότητες της να στηρίξει την παραγωγική διαδικασία και διάθεση των τοπικών προϊόντων όπως ελαιόλαδου, τυροκομικών, κρέατος, μελιού, κρασιού κ.α..Η στήριξη αυτή πρέπει να αφορά τόσο την προμήθεια των πρώτων υλών (φάρμακα, σπόροι, λιπάσματα, ζωοτροφές κ.λ.π) σε χαμηλές τιμές, όσο και στην οργάνωση της μεταποίησης και εμπορίας π.χ. εμφιάλωση ελαιολάδου, σφαγεία, κ.λ.π., ώστε τα προϊόντα να είναι ποιοτικά και να απολαμβάνουν σωστές τιμές προς όφελος των παραγωγών.7.Ζητά από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης να οργανώσει καλύτερα τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται χωρίς ταλαιπωρία.8.Τέλος, καταδικάζει την Κ.Α.Π. που εφαρμόζεται χωρίς σχεδιασμό και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση εντελώς των μικρών και μεσαίων αγροτών, στους οποίους ανήκουν οι αγρότες του Νομού μας.Αργοστόλι, 22 Ιουλίου 2009ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΔΙΟΝΥΣIOΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣΑΠΟ http://www.mykefalonia.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: